Cultuurkaartbestedingen stijgen met 75% in 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

PERSBERICHT

 

VO-scholen weten culturele instellingen weer te vinden

Cultuurkaartbestedingen stijgen met 75% in 2021

 

Scholen voor het voortgezet onderwijs hebben in 2021 de culturele sector weer weten te vinden. Ze besteedden gezamenlijk via de CJP Cultuurkaart bijna 14 miljoen euro aan culturele activiteiten binnen het onderwijsprogramma. Dat is ten opzichte van het Cultuurkaartjaar 2020 een stijging van ruim 75%.

 

Na het dramatisch verlopen jaar 2020 hebben de meeste scholen gekozen voor een aanpak dat beter aansloot bij de steeds veranderende omstandigheden als gevolg van de coronacrisis. Zo vinden veel culturele activiteiten nu binnen de schoolmuren plaats, hebben soms een hybride opzet van deels online, deels live en worden activiteiten in kleinere groepen georganiseerd waarbij een voorstelling meerdere keren wordt gespeeld.

In totaal deden 955 scholen voor het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs mee. Dat zijn ruim 700.000 leerlingen die in groepsverband 8720 culturele activiteiten ondernamen bij 1082 verschillende culturele instellingen. Dat betekent dat scholen gemiddeld zo’n 9 verschillende culturele activiteiten per jaar ondernemen. Het type activiteit kan zowel een volledig jaarprogramma van een school zijn in samenwerking met een lokaal centrum van de kunsten als een museumbezoek van een individuele klas.

CJP heeft als organisatie achter de Cultuurkaart samen met het Ministerie van OCW een aantal maatregelen uitgevoerd die scholen hebben geholpen om cultuuronderwijs weer op te starten. Zo  zijn scholen actief benaderd om te kijken tegen welke praktische bezwaren men opliep en hoe hier beter mee om te kunnen gaan. De website educatie.cjp.nl is in het leven geroepen om aanbieders en afnemers aan elkaar te koppelen en het Cultuurkaartjaar is eenmalig verlengd met twee maanden zodat scholen meer tijd kregen om het beschikbare budget te besteden. Daarnaast ondersteunt CJP met de introductie van het Cultuurkaart-dossier CKV docenten. Deze digitale mix van een portfolio, een dossier en een tijdlijn, waarmee fysiek en digitaal aanbod naast elkaar kan worden ontsloten geeft het onderwijs handvatten om op hoge kwaliteit cultuuronderwijs in de les te integreren onder steeds veranderende omstandigheden.

Het Ministerie van OCW verdubbelt in 2022 eenmalig het bonusbedrag dat scholen via de Cultuurkaart ontvangen naar € 10,50. Dat betekent dat voor iedere vo-leerling, samen met de eigen bijdrage van de school, € 21,- beschikbaar is voor culturele activiteiten. 

Walter Groenen (directeur CJP) is blij met de resultaten: “Juist in deze crisis heeft het samenwerkingsverband tussen scholen, culturele instellingen, het Ministerie van OCW en CJP binnen het Cultuurkaartplatform zijn meerwaarde bewezen. We zien direct welke scholen of culturele instellingen een steun in de rug nodig hebben om ondanks alle moeilijkheden toch cultuuronderwijs voor jongeren mogelijk te maken. Dit is voor het onderwijs en de jongeren een grote plus, maar ook voor al die collega’s en ZZP’ers die binnen de culturele instellingen zich met hart en ziel inzetten voor het cultuuronderwijs.”

Noot voor redactie:

CJP is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Cultuurkaart. De Cultuurkaart is dé financiële impuls waarmee cultureel aanbod de klas binnenkomt. Meer informatie over CJP en het voortgezet onderwijs vindt u hier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Pim Nugteren via [email protected] of 06-12827289..

U ontvangt deze mail als persrelatie van CJP.

Bekijk hier onze website.