PERSBERICHT

Doorstart MBO Card is een feit: CJP en JOB blij

Minister start daarnaast pilot MBO Card met budget

 

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (OCW) gaat extra investeren in het cultuuronderwijs voor studenten binnen het beroepsonderwijs. In een Kamerbrief kondigt ze aan om door te gaan met de MBO Card. De minister komt daarmee tegemoet aan de Kamerbrede motie van oktober 2020 om de MBO Card te behouden.

 

De minister breidt ook het programma Cultuureducatie met Kwaliteit uit naar het mbo. Daarnaast zal het ministerie door middel van een pilot onderzoeken of de MBO Card – net als de Cultuurkaart – van een budget moet worden voorzien.

 

Minister van Engelshoven vindt het belangrijk dat jongeren zich ook binnen het beroepsonderwijs kunnen blijven ontwikkelen op cultureel vlak. Zij ziet in de MBO Card een krachtig instrument om studenten op laagdrempelige wijze in contact te brengen met cultuur. De minister ziet ook een rol weggelegd voor kunst en cultuur binnen het curriculum, zoals in het vakonderwijs of het vak burgerschap. Daarom gaat de minister door middel van een pilot onderzoeken of een MBO Card met budget drempelverlagend werkt om om culturele activiteiten in het onderwijs te integreren.

Dezelfde kansen voor mbo-studenten

 

CJP-directeur Walter Groenen over het voorstel van de minister: ‘Wij zijn blij dat de minister ruimhartig kiest voor kunst en cultuur in het beroepsonderwijs. De MBO Card kan op deze manier de verbinding slaan tussen wat er binnenschools gebeurt en wat de student in zijn vrije tijd doet. We zijn ook heel blij met de pilot, omdat we daarmee kunnen onderzoeken hoe we die rijke culturele ervaringen kunnen integreren in het onderwijs.’

Quin Blokzijl, voorzitter van JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs): ‘De Kamer gaf vorig jaar aan dat wij als mbo-studenten dezelfde kansen verdienen als het op cultuur aankomt, zowel binnen als buiten de klas. JOB ziet de MBO Card als een goed middel om meer aandacht voor cultuur te faciliteren binnen het mbo en hoopt dat de pilot hier nog meer aan gaat bijdragen, zodat iedere mbo-student uiteindelijk dezelfde kansen krijgt om zich cultureel te ontwikkelen.’

 

JOB en CJP starten met de nieuwe MBO Card na de zomervakantie.  

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

 

CJP Communicatie: Marije Kuijs T: 020-5210230 | M: 06-49 93 45 22| E: [email protected]

JOB Communicatie: Quin Blokzijl | M: 06-15960114 | E: [email protected]

U ontvangt deze mail als persrelatie van CJP.