Terug naar blog

Infographic: 5 redenen om mHealth te omarmen

mHealth leidt naar meer kwaliteit in de zorg, die hierdoor betaalbaarder en toegankelijker wordt. Mobile Health staat nog in de kinderschoenen, maar is nu al een meerwaarde voor de gezondheidszorg. Er zijn ondertussen veel toepassingen binnen mobile health, maar waar wordt nu de echte winst behaald?

Ontmenselijking van de zorg?

mHealth betekent méér technologie in de zorg, mobiele technologie. Fundamenteel aan die ontwikkeling geldt dat er veel op afstand wordt gecommuniceerd. ‘De robotisering en ontmenselijking van de zorg’, zou dit fenomeen genoemd kunnen worden. Automatisch wordt informatie over de gezondheid gepusht naar de zorgverlener en er gaat geen keuze of vraag aan vooraf.

Doordat mHealth tevens preventie boven genezing beoogt, kan men deze zogenaamde ‘ontmenselijking’ wellicht als 'wenselijk' bestempelen. Een groeiend aantal mensen experimenteert met mHealth door apps te downloaden die activiteiten als beweging of slaap monitoren. Parallel aan deze ontwikkeling staat dat mensen meer de verantwoordelijkheid bij zichzelf leggen. Wearables, sensoren en mobiele apps moedigen mensen aan zich gezonder te gedragen.

Communicatie bevorderen

Naast deze klinische zaken bevordert mHealth ook communicatie en data-uitwisseling tussen zorgvrager en –verlener. Dat het contact tussen zorgverlener en -vrager wellicht minder menselijk is, kent een positieve keerzijde: preventie. De kwaliteit van zorg neemt niet af. Daarnaast werken ontwikkelaars binnen mHealth aan applicaties die juist de communicatie tussen arts en patiënt vereenvoudigt en versnelt.

Winst

mHealth heeft tot doel het mobiliseren en digitaliseren van processen in de gezondheidszorg en vooral communicatie en interactie binnen zorgprocessen sneller te laten verlopen.

CM Telecom stelde een overzichtelijke infographic samen die snel informatie biedt over vijf redenen om als zorginstelling te starten met mHealth-toepassingen.

5 redenen om mHealth als zorginstelling te omarmen.

Deze infographic mag vrij worden gedeeld en gepubliceerd. Heb je nog vragen over mHealth, neem dan contact op met CM Telecom. 

verbindt dagelijks tienduizenden bedrijven met miljoenen consumenten via hun mobiele telefoon. Achter de schermen vanaf ons innovatieve platform zorgt CM ervoor dat bedrijven via deze miljoenen berichten, telefoongesprekken en betalingen onderdeel zijn van het leven van mensen.

Is this region a better fit for you?

Go
RCS
Apple Messages for Business
Whatsapp
WhatsApp
Scan & Chat
Scan de code met je mobiele telefoon of gebruik WhatsApp Web