SMS

Stad Gent zet sms-dienst op tegen discriminatie in horeca

Stad Gent heeft besloten een SMS-dienst op te zetten om discriminatie in de horeca sneller en gemakkelijker te melden. De gemeenteraad van de Belgische stad heeft dat op 24 juni 2013 besloten.

sms-dienst

Gentse horeca

De basis voor de SMS-dienst werd feitelijk in 2011 al gelegd toen het politiereglement werd aangepast om zodoende portiersactiviteiten te wijzigen in de horeca. Een evaluatie van mei 2013 bracht naar voren dat er binnen de Gentse horeca een aantal aanpassingen nodig zijn. Vanaf september is de horecainstelling met portier verplicht een sticker op te hangen waarop het nummer van de SMS-dienst wordt vermeld.

De stad wil zo tegengaan dat jongeren zonder opgaaf van reden worden geweigerd in cafés en discotheken. Wie wordt geweigerd en zich gediscrimineerd voelt, kan dat meteen melden bij de SMS-service. Horecacoach Bart Inghelbrecht stelt dat iedere klacht die binnenkomt, wordt behandeld. “We nemen binnen een week contact op met de melder”, aldus de horecacoach.

Op basis van de incidentmelding en de melding van discriminatie kan door de afdeling bewakingsactiviteiten en de horecacoach een kwalitatief onderzoek worden gevoerd. Als er definitief misstanden zijn geconstateerd, kunnen hieraan eventuele acties en sancties worden gekoppeld. Het plan kwam in maart in een stroomversnelling toen het programma Volt een reportage uitzond over een jongeman van Marokkaanse origine die veelvuldig de toegang tot een horecazaak werd geweigerd.

SMS-dienst

Inghelbrecht verwacht dat door de komst van de SMS service, meer incidenten worden gemeld dan voorheen. "Voorheen kregen we maar weinig meldingen, terwijl wel ieder incident moet worden gemeld. Maar het systeem heeft in Nederland ook al bewezen effectief te zijn."

De dienst is overigens niet alleen voor horecabezoekers. Ook portiers en horecamedewerkers en –eigenaren zelf kunnen de SMS-dienst gebruiken om eventuele misstanden te melden. 

Bekijk onze sms diensten

Contact us

Related articles

Select Your Country

Selecting a country will show relevant information for that region and may change the language.

If you have any questions or suggestions, you can always contact us .
We’d love to hear from you!

Choose a different country or region if you want to see the content for your location.

Go

Select Your Country

Choosing a country or region will show content for your location.

Go

If you have any questions or suggestions, you can always contact us.