Terug naar blog
Betalingen

Vier slimme mHealth-oplossingen die een verblijf in het ziekenhuis prettiger maken

Een bezoek aan het ziekenhuis is vrijwel nooit iets waar men op zit te wachten. Je komt er liever niet. Mobiele technologie kan een bezoek aan een ziekenhuis in ieder geval prettiger maken. Welke mobiele toepassingen zijn er voorhanden?

1.    Herinneringsbericht

Om bij het begin te beginnen: het herinneringsbericht van de zorginstelling. Veel ziekenhuizen en huisartsen maken al gebruik van de sms-herinnering om patiënten te laten weten dat hun afspraak binnen afzienbare tijd plaatsvindt. Het is bovendien een handig middel om extra informatie zoals routebeschrijvingen of websitepagina’s mee te communiceren. Eenvoudig op te zetten, maar zeer waardevol omdat deze herinnering het serviceniveau verhoogt en no-show tegengaat.

2.    Mobiel betalen

Een nog vrijwel onontgonnen markt binnen het ziekenhuiswezen is afrekenen met de smartphone. Onterecht, omdat ziekenhuizen zich commerciëler opstellen dan voorheen. En bij commercie hoort nu eenmaal de mogelijkheid om eenvoudig en snel te betalen. Denk bijvoorbeeld aan de persoon die een familielid in het ziekenhuis bezoekt en graag mee zou willen eten.

3.    Navigeren in het ziekenhuis

De weg vinden in het ziekenhuis kan net zo lastig zijn als zonder navigatie in een vreemd land de juiste richting op rijden. Hoewel positiebepaling buiten al vrijwel helemaal is ingevuld, is navigatie voor in gebouwen nog onbekend. Technisch is dit zeker mogelijk via iBeacons. Het Nederlandse Westfriesgasthuis had dit jaar de primeur met iBeacons en de een mobiele app: In een samenwerking met Navigation-ID plaatste het ziekenhuis 1000 iBeacons die met de app WFGwegwijzer bezoekers en patiënten nauwkeurig de weg wijzen.

4.    Patiëntportaal

Informatie en (mobiele) communicatie zijn onmisbaar, zo schreven we al eerder. Het wordt gemeengoed om de patiënt in staat te stellen zijn eigen dossier in te zien. Aan de ene kant doordat zorggebruikers dit willen, aan de andere kant omdat de huidige techniek dat sneller mogelijk maakt. 

Verbetering op komst

Het lijstje hierboven vormt een kleine samenvatting van mobiele applicaties en diensten die een verblijf in, of een bezoek aan een ziekenhuis prettiger en eenvoudiger kunnen maken. Er komen in de toekomst nog veel meer mobiele innovaties aan. PWC onderzocht in hoeverre zorgvragers en –verleners verwachten dat de zorg verandert door de opkomst van mobiele technologie. Uit het onderzoekt blijkt dat de helft van alle ondervraagde artsen en patiënten denkt dat mHealth, mobiele technologie binnen de gezondheidszorg, binnen drie jaar de ervaring, kosten, kwaliteit en het gemak significant verbetert.

Wat vindt de eindgebruiker?

Ger Thijssen, marktmanager voor de gezondheidszorg bij CM Telecom: “Het wiel wordt op veel plekken tegelijkertijd uitgevonden. Op zich is dat niet erg omdat veel baanbrekende technische innovaties ook op meerdere plekken tegelijkertijd zijn ontstaan. De mobiele telefoon is leidend voorbeeld. Al deze losse initiatieven zullen ertoe leiden dat de eindgebruiker steeds nadrukkelijker zal vragen om toepassingen en functionaliteiten die hij elders als positief en waardevol heeft ervaren. Het is dus wel van belang om te weten wat de eindgebruiker vindt van de toepassingen die hem geboden wordt.”

verbindt dagelijks tienduizenden bedrijven met miljoenen consumenten via hun mobiele telefoon. Achter de schermen vanaf ons innovatieve platform zorgt CM ervoor dat bedrijven via deze miljoenen berichten, telefoongesprekken en betalingen onderdeel zijn van het leven van mensen.

Is this region a better fit for you?

Go
RCS
Apple Messages for Business
Whatsapp
WhatsApp
Scan & Chat
Scan de code met je mobiele telefoon of gebruik WhatsApp Web