SMS

10 toepassingen van SMS binnen één bedrijf

Inlogcodes om toegang te verlenen tot werkplekken, SMS-herinneringen bij afspraken, verjaardagswensen, stemmen tijdens een MT-vergadering. De toepassingen van SMS binnen een bedrijf zijn legio.

De 10 meest gebruikte toepassingen van SMS binnen een bedrijf

Hieronder 10 veelvoorkomende toepassingen binnen één bedrijf op een rijtje. 

1. SMS als afspraakherinnering

In de gezondheidszorg - met name ziekenhuizen - is No-show een welbekend begrip waarbij patiënten niet komen opdagen op een afspraak. Een fenomeen dat zorginstellingen veel geld kostte. Kostte, want de no show is op zijn retour door gebruik van de herinnering SMS. 

 

afspraakherinneringOm no-shows terug te dringen worden er SMS-herinneringen voorafgaand aan de afspraak verstuurd. Dit is een SMS met daarin een tekst die de cliënt herinnert aan zijn of haar afspraak. Zo wordt niet alleen het aantal no-shows terug gedrongen en maar door afspraakherinneringen verbetert bovendien de relatie tussen cliënt en zorginstelling.

Onder andere het MCH in Den Haag gebruikt vanaf 2011 in samenwerking met CM een SMS-systeem op dat patiënten daags voor de afspraak herinnerde aan hun bezoek. Het percentage no shows daalde van 8% naar 4,5% in slechts negen maanden en daalt bovendien nog steeds.

SMS-herinneringen worden niet alleen geïmplementeerd in de gezondheidszorg. Veel meer bedrijven zetten SMS in om hun klanten of medewerkers te herinneren aan een afspraak. Maar ook wanneer er een pakketje geleverd wordt.

 

afspraakherinnering 

 

2. SMS als planningstool

Voor de logistieke of HR-afdeling van een bedrijf is het elke keer weer een uitdaging om de logistieke werkplanning op orde te krijgen. Zeker als er last minute een verandering komt of wanneer er zich iemand ziek meld, is het belangrijk dat er snel vervanging wordt gezocht en dat de noodzakelijke informatie op de goede plek terecht komt. Hierbij kan SMS gebruikt worden als notificatiemiddel dat altijd aankomt en gegarandeerd snel gelezen wordt.

SUSA is een studentenuitzendbureau dat gespecialiseerd is in het aanbieden van flexibele bijbanen. Zij laten via SMS ingeschreven studenten weten dat er werk is en om te vragen of ze kunnen werken. Met deze berichten wordt geprobeerd om zo snel mogelijk vacatures van klanten in te vullen. Het is ook mogelijk om hier een antwoordservice aan te koppelen. Reacties komen dan in een mailbox of eigen webomgeving terecht.

 

SMS planning 

Niet alleen voor werkplanningen kan SMS worden gebruikt als planningstool, ook voor logistieke planningen voor chauffeurs op de weg. Samskip is een internationale transportorganisatie die haar services wereldwijd aanbiedt, zowel per boot, vliegtuig als per vrachtwagen. De complexiteit die hiermee gepaard gaat, vereist een optimaal logistiek planningssysteem. Samskip heeft dit verwezenlijkt door het volledig integreren van SMS in het bedrijfkritische proces m.b.t. het communiceren met de chauffeurs. De voordelen van deze nieuwe werkwijze zijn legio.

 

SMS als planning 

3. SMS als intern communicatie en notificatiemiddel

Bij interne communicatie is het belangrijk dat de informatie snel op de plek van bestemming komt en ook snel gelezen wordt. Wanneer de over te brengen informatie kort en bondig is, is SMS hierbij een uitstekend middel. Studycall helpt scholen met het versturen van SMS-berichten om scholieren op de hoogte te brengen van lesroosterwijzigingen, bij meldingen m.b.t. online beschikbaarheid van cijfers en dat de cijfers online staan.

 

SMS op school 

Om klant en medewerkertevredenheid te stimuleren is aandacht schenken op de belangrijke momenten erg belangrijk. Niets is makkelijker dan een lijst bijhouden van verjaardagen van personen om ze persoonlijk te feliciteren met hun verjaardag via SMS. Wanneer een bedrijf een HR-systeem in gebruik heeft dat deze verjaardagen bijhoudt, is een koppeling met de Direct SMS Gateway van CM gemakkelijk gemaakt en worden deze SMS-berichten zonder verder omkijken volledig automatisch verstuurd.

 

verjaardag sms 

4. SMS als extern marketingkanaal

De marketingafdeling van een bedrijf is altijd op zoek naar de meest optimale mix van middelen om hun marketingdoeleinden qua tijd en kosten zo efficiënt mogelijk te bereiken. De mogelijkheden om SMS als marketingmiddel te gebruiken zijn erg divers. CM denkt graag mee op technisch en creatief gebied om de boodschap sterk en doeltreffend over te brengen. 

 

SMS marketing 

Als u SMS als marketingtool inzet dan is het mogelijk om zowel de sms tekst als de afzender van het bericht te personaliseren en kan de doelgroep tevens reageren op ontvangen berichten. Wanneer een marketingbericht wordt gestuurd, is het van belang zich te houden aan de Reclamecode. Hierbij is het belangrijk dat de nummers van de personen die benaderd worden op een rechtmatige manier zijn verkregen doordat dit eigen klanten, medewerkers of prospects zijn. 

 

Mobile marketing 

5. SMS bij servermeldingen

Voor een ICT-afdeling van een bedrijf is het belangrijk om te weten wanneer bijvoorbeeld een website uit de lucht is, de servers eruit liggen of wanneer de airco in een serverruimte hapert. Wanneer hier geen constante monitoring op staat, wordt dit niet meteen opgemerkt, terwijl de schade groot kan zijn. Door het instellen van geautomatiseerde SMS Alerts worden de ingestelde nummers meteen op de hoogte gebracht wanneer een bepaalde check afgaat. Zo kan er meteen en snel gehandeld worden.

 

SMS servermeldingen 

6. SMS als inlogcode

Het nieuwe werken en alle ontwikkelingen rondom privacy en veiligheid krijgen de laatste tijd steeds meer aandacht. Om de efficiëntie te verhogen, flexibeler te zijn en het nieuwe werken meer te ondersteunen, gaan steeds meer bedrijven over op twee factor authenticatie bij het ontsluiten van werkomgevingen. 

 

Twee factor authenticatie (2FA) is een inlogmethode die gaat om iets dat je weet (een gebruikersnaam en wachtwoord) en iets dat je hebt of bezit (telefoon). Vandaar de "twee factor". Het wachtwoord en de gebruikersnaam kent men, voor een extra inlogcode (One Time Password (OTP)) met SMS of spraak gebruik je je smartphone. ‘Waarom niet een code generen op je PC?’ Omdat je met 2FA via SMS twee onafhankelijke apparaten hebt die je beide moet gebruiken om toegang te krijgen. Bovendien kan een OTP per SMS maar eenmalig worden gebruikt en is die doorgaans ook slechts enkele minuten lang geldig. Dit maakt het inlogproces vele malen veiliger dan wanneer er enkel wordt ingelogd met username en wachtwoord.

 

Zo gebruikt het St. Antonius Ziekenhuis SMS-inloggen met One Time Passwords om haar medewerkers ook buiten het ziekenhuis toegang te kunnen geven tot hun werkomgeving. Zo kunnen specialisten ook thuis een röntgenfoto beoordelen. 

 

SMS inlogcode 

Ook DigiD van de Nederlandse overheid maakt gebruik van One Time Passwords bij het inloggen op de DigiD omgeving. De verwachting is dat het aantal DigiD-authenticaties stijgt van 200 miljoen in 2013 naar 800 miljoen in 2018. De groei van het aantal authenticaties is vooral te verwachten uit de domeinen Zorg, Werk en Inkomen, OOV (Openbare Orde en Veiligheid), Financiën en Gemeenten. 

 

Om gebruik te maken van One Time Passwords wordt er vaak samengewerkt met een beveiligingspartner die gespecialiseerde software levert om de inlogcodes te kunnen versturen. Zodra een koppeling is gemaakt met het platform van CM, kunnen de SMS en spraakcodes verstuurd worden.

7. SMS als votingmiddel 

SMS is een populair middel wanneer er bij TV-shows gestemd kan worden op kandidaten. Er kan dan met SMS en Voice gestemd worden op de kandidaten die voor de kijker de hoogste waardering mogen ontvangen en die zij dan ook graag in een volgende ronde of finale terug zouden zien. Zo haalt bijvoorbeeld het Eurovisie Songfestival SMS stemmen op voor de verschillende landinzendingen. Hier komt een stukje maatwerk bij kijken om alles naar wens in te stellen voor de klant. Speciale monitoring en support worden hierbij ook geleverd, aangezien het erg belangrijk is dat alle stemmen vlot worden afgehandeld en correct geteld.

SMS stemmenNiet alleen grote shows maken gebruik van SMS als votingtool, ook kleinere bedrijven kunnen SMS inzetten als votingtool bij bijvoorbeeld MT vergaderingen of congressen. Zo kan er door het publiek gestemd worden op stellingen, of kunnen kandidaten vis SMS Voting gekozen worden voor een bestuur. Dit is allemaal live te volgen op een monitor, waardoor het visueel meteen duidelijk is welke stelling of welk bestuurslid verkozen is.

De Rabobank gebruikt deze SMS-voting techniek op seminars, personeels- en sponsorevenementen om interactief met bezoekers te communiceren en op deze manier de naamsbekendheid van de producten van de Rabobank te vergroten. De SMS-berichten komen op een groot scherm terecht waar ook sponsorberichten en filmpjes (kunnen) worden getoond. Om stemmen uit te brengen op stellingen en plannen voor de toekomst is SMS ook geschikt.

8. SMS voor aanmeldingen en aanvragen

SMS leent zich ook als tweerichting communicatiemiddel. Het is namelijk mogelijk om via SMS bijvoorbeeld een brochure op te vragen bij bedrijven. Zo zet BNR Nieuwsradio BestelSMS in om de reclames te verreiken. Wanneer er een reclame op de radio te horen is, kan deze worden afgesloten met de volgende zin

Wil je meer info? SMS BNR naar 3669 voor meer informatie.

De mobiele marketing tool SMS vergroot de interactiviteit met de kijker groter en maakt het enorm laagdrempelig om te reageren.

 

Mobile marketing9. SMS bij (BHV) calamiteiten en alarmering

Ieder bedrijf heeft vaak alarmering goed op orde, echter betreft dit vaak de alarmering richting bedrijvenbeveiliging, meldkamers en hulpdiensten. De wens om in noodgevallen snel eigen medewerkers te mobiliseren en informeren, bijvoorbeeld het oproepen van BHV medewerkers, het ontruimen van geselecteerde panden of het informeren personeel van nabij gelegen bedrijven blijft daarbij bestaan. Bij calamiteiten is het enorm belangrijk dat dit eenvoudig en zonder speciale apparatuur (die vaak niet beschikbaar is in verband met de calamiteit) kan gebeuren. SMS biedt hier uitkomst. Met een speciale feature kan er door middel van het versturen van één SMS-bericht naar een viercijferige code een bericht getriggerd worden die naar een hele groep wordt gestuurd.

Het ROC in Nijmegen gebruikt SMS bij ziekmeldingen van leerlingen en om alle BHV'ers op te roepen. 

BHV sms 

10. SMS als donatiemiddel

Voor goede doelen, die grotendeels het moeten hebben van donateurs voor hun inkomsten, is het vandaag de dag een steeds grotere uitdaging om donateurs aan zich te binden. Vergrijzing, crisis, tanende engagement en (te) dure collectanten zorgen voor een teruggang in het aantal donaties. Mobiel doneren, zoals SMS als donatiemiddel ook wel wordt genoemd, biedt hier een uitkomst. Goede doelen gebruiken de SMS-producten Premium SMS of Microincasso om donaties op te halen en om vooral de drempel om te doneren te verlagen. 

SMS donatieNiet alleen goede doelen kiezen SMS als donatiemiddel, ook stichtingen en andere verenigingen gaan aan de slag met SMS. Zo gebruikt het Bredase Jazzfestival SMS om de ‘piek voor de muziek’ op te halen.

SMS geld ophalenBij CM kent elke toepassing zijn eigen specialistische accountmanager die het beste kan helpen. Graag een eerste verkennend gesprek over de mogelijkheden van SMS binnen je bedrijf? Neem dan contact op met onze accountmanagers.

 

De voorbeelden van SMS-berichten zijn gebaseerd op waarheidsgetrouwe cases, maar uit privacy-overwegingen geanonimiseerd.

 

Gerelateerde artikelen

Is this region a better fit for you?

Go