SMS

Afvallen effectief met SMS

De kerstdagen zitten er weer op, alleen Oud & Nieuw volgt nog met de gebruikelijke oliebollen en appelbeignets. Na de feestdagen volgt voor velen onvermijdelijk een periode van balansen of diëten. SMS is daarin een effectief middel.

Afvallen effectief met SMS

SMS-herhinneringen

Verschillende nieuwe onderzoeken wijzen uit dat met bijvoorbeeld SMS-herinneringen dieetvolgers zich meer verbonden voelen aan hun dieet en zich beter aan de regels houden die het dieet voorschrijft. Een tiental wetenschappers onderzocht de uitkomsten van een Weight Watchersprogramma waarin met behulp van SMS een dieet werd gevolgd. In oktober 2013 werden de resultaten van het onderzoek gepubliceerd in CIN (Computers, Informatics, Nursing).

Uit de resultaten bleek dat de interventiegroep meer gewicht had verloren ten opzichte van de groep die geen SMS-berichten ontving tijdens diëten, de zogenaamde controlegroep. 80 procent van de deelnemers van de interventiegroep stelde dat de SMS-berichten het dieetgedrag bevorderde.

Communicatiemiddel

“SMS is bovendien een efficiënt communicatiemiddel, omdat vrijwel iedereen een GSM bezit die SMS-berichten kan ontvangen”, stelt het onderzoeksteam. “SMS is een goed middel om snel en eenvoudig grote groepen mensen te bereiken”, vindt onderzoeksleider Bouhaidar. “En daarnaast zeer kosten-effectief.”

Assistent-onderzoeker bij Research for Decisions Anna Jansen schreef eerder een artikel over een onder zoek van Donaldson et al (2013) die eveneens onderzochten of en hoe doorslaggevend SMS kan zijn bij afvallen. “Uit eerdere studies is gebleken dat een langdurige follow-up bijdraagt aan het slagen van een afslankprogramma. Met een groot aantal reguliere consulten bij een arts of diëtist kunnen de kosten dan snel oplopen. Een follow-up via SMS is mogelijk een veel goedkoper alternatief om mensen gedurende een langere periode te helpen bij het afslanken”, schrijft ze op de website ‘Recent onderzoek toont aan dat...’

In Nederland zijn enkele diëtisten die afvalprogramma’s met behulp van SMS aanbieden. Diëtisten van VetVrij bieden een programma van zes weken aan waarin ze haar cliënten persoonlijk begeleidt en iedere week per SMS updates gevraagd en gegeven. Bovendien worden er dagelijk per SMS-tips verstuurd.

Gerelateerde artikelen

Choose a different country or region if you want to see the content for your location.

Go