Toegang

Beveiliging cliënt- en patiëntportaal met twee factor authenticatie en One Time Passwords

Begrippen als mHealth en eHealth rukken op, zorgverzekeraars en ziekenhuizen zien steeds meer de voordelen ervan in. Parallel aan die ontwikkeling volgt meer aandacht voor veilig inloggen bij cliënt- en patiëntportalen door middel van eenmalige wachtwoorden.

Veiliger cliënt- en patiëntportaal door CM

Informatieverstrekking aan de consument vindt steeds vaker digitaal plaats. Zorgverzekeraars verwerken bijzondere persoonsgegevens die een speciale rechtsbescherming genieten en die een hoog niveau van beveiliging vereisen. Informatieverstrekking vindt ook bij zorgverzekeraars steeds vaker digitaal plaats, waaronder via de ‘mijn’-omgeving (ook wel het cliëntenportaal).

Sterke beveiliging met eenmalige wachtwoorden

Ook declaratiegegevens vallen onder de noemer bijzondere gegevens. Die status impliceert dat het portaal aan specifieke authenticatie-eisen moet voldoen. Onder die specifieke authenticatiemogelijkheden vallen onder andere eenmalige wachtwoorden via SMS, ook wel twee factor authenticatie genoemd. Deze vorm van portaalbeveiliging voorziet de gebruiker van het portaal van een eenmalig wachtwoord dat per SMS wordt afgeleverd op de mobiele telefoon. Dit SMS-wachtwoord is tevens een beperkte periode geldig, wat de veiligheid bij inloggen op een cliëntportaal verder verhoogt.

Samenwerking CM voor veilig inloggen

Inloggen via DigiD en SMS, de portaalbeveiliging die de overheid breed inzet voor online communicatie met burgers, is een veel gebruikte vorm van twee factor authenticatie. SMS-dienstverlener CM werkt nauw samen met de overheid en levert tevens eenmalige wachtwoorden via SMS die mensen gebruiken om in te loggen op het portaal van hun overheidsdienst, zorginstelling of zorgverzekeraar. CM ziet een stijgende vraag naar betere beveiliging van online portalen en biedt geheel eigen 2FA-oplossingen via verschillende mobiele kanalen (Push, SMS en Voice). 

Duurzaam, veilig en efficiënt gebruik portalen

CM heeft veel ervaring in het optimaal beveiligen van patiënt- en cliëntportalen en veilig inloggen op afstand. Niet alleen zorginstellingen vertrouwen al jaren op de eenmalige SMS-wachtwoorden die ze via CM krijgen toegestuurd. Ook banken en andere bedrijven als bloemveilingen hebben hun portaal aangesloten op de OTP-dienst van CM. Dat leidt er niet alleen toe dat zowel klanten als medewerkers veiliger inloggen. Ook leidt de invoering van One Time Passwords tot een duurzamer en efficiënter gebruik van de online portalen.

Kennis delen via Whitepaper

Deze kennis deelt CM in een Whitepaper, die geïnteresseerden gratis krijgen opgestuurd. De Whitepaper beschrijft wat er zoal mogelijk is met eenmalige wachtwoorden en waarom deze in de huidige tijd steeds harder nodig zijn. 

Meer over mhealth

Contact
Contact

Gerelateerde artikelen

Choose a different country or region if you want to see the content for your location.

Go