It seems that you are in United States. Do you want to visit our website more suitable for your region? Go to our global (English) site

Bisdom in de fout met SMS-herinnering

1 minute read

Een prachtig en vooruitstrevend initiatief dat helemaal van deze tijd is, vond het Oostenrijkse bisdom Gatz: kerkgangers per SMS eraan herinneren dat ze hun kerkelijke bijdrage nog moeten overmaken. Maar de Telecomwet steekt er een stokje voor.

Het bisdom stuurde op 9 en 10 mei vorig jaar een SMS’je naar 15.000 gelovigen als herinnering om de kerkbijdrage over te maken. Maar een groot aantal gelovigen bleek daar niet van gediend en beklaagden zich bij Oostenrijkse Autoriteit Consument en Markt. Die spande een zaak aan omdat het bisdom volgens de instantie in strijd handelde met de geldende Telecomwet: een bericht naar meer dan 50 mensen geldt als spam.

Het bisdom wees het Ministerie voor Verkeer, Informatie en Technologie er onverrichte zaken op dat de wet niet van toepassing zou zijn op een kerkelijke organisatie. Het lidmaatschap van de kerk vindt het ministerie vallen onder vrijwillig, omdat die wordt verkregen door de doop, een besluit dat doorgaans door de ouders wordt gemaakt.

Het bisdom vreest dat het slagingspercentage bij een hoger beroep te laag is en bovendien zeer kostbaar. Het bisdom ging akkoord met het betalen van de boete van 10.000 euro. Interessant? Deel het met je netwerk!

Over de auteur

Erik Eggens

Connect met Erik via

LinkedIn, Twitter.