Terug naar blog
Innovatie

CM host van Shopping Tomorrow expertgroep Digital Identity

Jaarlijks identificeert het Shopping Tomorrow programma nieuwe trends en ontwikkelingen in consumentengedrag, technologie en marktontwikkelingen. Op basis van de bevindingen worden actuele problemen geformuleerd voor de BV Nederland, met als doel hier een oplossing voor te vinden.

Door slim gebruik te maken van digitale technologieën, kunnen we nog meer diensten online aanbieden en de consument steeds meer zelf laten regelen. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar echter razendsnel op, wat efficiënte implementatie daarvan lastig maakt. Met een expertgroep van 20 professionals op het gebied van digitale transformatie uit de B2B en B2C sector, onderzoeken we de mogelijkheid om producten en diensten volledig digitaal te leveren aan alle soorten eindgebruikers. Uiteraard moet in dit proces de ervaring van de klant niet uit het oog verloren worden.  

Digital Identity onderzoek

CM is de host van de Shopping Tomorrow expertgroep Digital Identity en biedt samen met voorzitter Innopay een omgeving waarin experts kennis en ervaring delen. Deze expertgroep zal zich samen met CM en Innopay buigen over, onder meer, de volgende vragen:

• Wat is de rol van onboarding voor digitale producten en diensten in uw klantrelatie?

• Wat is een generieke digitale producten- en dienstensegmentatie en generieke klantsegmentatie?

• Wat zijn generieke onboarding ‘bouwblokken’ kijkend naar de gedefinieerde segmentaties?

• Wat zijn de huidige (omnichannel) oplossingen voor gedefinieerde onboarding ‘bouwblokken’ en wat is de toekomstvisie?

• Welke standaardisatiemogelijkheden zijn er binnen de markt om onboarding ‘bouwblokken’ te vereenvoudigen?

Binnenkort vindt bij CM de eerste bijeenkomst met de expertgroep plaats. De bevindingen van de bijeenkomsten van deze expertgroep, met professionals uit de retail, finance, leisure, insurance, consulting en ecommerce sector, worden gepresenteerd in een whitepaper en later met die van de overige Shopping Tomorrow expertgroepen gebundeld als boek.

Stuur een mail naar product marketer Digital Identity [email protected] en ontvang de resultaten zodra deze gepubliceerd zijn of neem contact op voor meer informatie. 

Contact

Contact

Contact

Contact
verbindt dagelijks tienduizenden bedrijven met miljoenen consumenten via hun mobiele telefoon. Achter de schermen vanaf ons innovatieve platform zorgt CM ervoor dat bedrijven via deze miljoenen berichten, telefoongesprekken en betalingen onderdeel zijn van het leven van mensen.

Is this region a better fit for you?

Go