Beveiliging

Communicatie voorop bij rijnmondveilig.nl

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) hanteert een intensief beleid als het gaat om communicatie en informatie met en naar haar bewoners toe over rampen en incidenten. Andere regio’s volgen inmiddels de weg die de VRR in september 2011 insloeg met de pilot rijnmondveilig.nl.

rijnmondveilig

Op de 23ste verdieping in de highrise op de Kop van Zuid kijken de medewerkers van rijnmondveilig.nl uit over de gehele stad Rotterdam. Ze kunnen letterlijk ieder rookpluimpje zien dat afkomt van de Maasvlakte, de containerterminals of het centrum van Rotterdam. Zo komt het wel eens voor dat ze een brand eerder zien dan er een melding van volgt op het hulpdienstensysteem P2000. 

Informeren

De VRR begon in 2011 de pilot rijnmondveilig.nl in opdracht van de Veiligheidsdirectie. De pilot had en heeft als basis de website, die in de lucht wordt gehouden door onder andere de brandweer, ambulancezorg (onderdeel van de Veiligheidsregio), de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie. De pilot had als doel de nieuwe (social) media beter te benutten om inwoners van het immense gebied gedetailleerder en bovendien sneller op de hoogte te stellen in geval van incidenten en rampen. Bovendien moest de website hét kanaal worden voor informatie over rampen en grote branden. 

“Voorheen kenden we slechts het gebruik van de sirene”, legt communicatieadviseur Elise Bergsma van de VRR uit. “Bij de opzet van de pilot hebben we gekeken naar hoe AMBER Alert het bijvoorbeeld aanpakt. Uiteindelijk wilden ook wij informeren via SMS, e-mail, Facebook, Twitter, pop up-meldingen op de PC en de telefoon vanuit één organisatie. Dat was het uitgangspunt”, aldus Bergsma. 

Samenwerking

Bergsma en haar collega Jasper van Vugt zijn verantwoordelijk voor de content op de website in geval van incidenten. Voor die content werkt rijnmondveilig.nl samen met de hulpdiensten, die hen weer van informatie moeten voorzien. Dat directe lijntje is evident, omdat het doel is burgers bij middelgroot, groot of zeer grote incidenten zo snel mogelijk via allerlei kanalen op de hoogte te stellen.

“Voor onze collega’s van de hulpdiensten was het in het begin wennen dat ze door ons werden gebeld voor informatie over het incident”, grinnikt de communicatieadviseur. “Maar inmiddels gaat dat vrij snel en weten ze exact wie ze aan de telefoon krijgen en waarvoor.” Daarna volgt de afweging via welk kanaal de melding naar de burgers wordt verspreid. Bergsma: “Op Facebook kun je bijvoorbeeld niet te veel updates geven in verband met vervuiling van de timeline van onze ruim 5000 volgers. Twitter leent zich daar beter voor.”

Exposure

Bij incidenten die groter van omvang zijn of waarvan de impact op omgeving groot is, kiest rijnmondveilig naast Twitter en Facebook tevens voor SMS, waarvoor zich nu ruim 4800 mensen hebben aangemeld. Bij een incident van ongekende omvang, kan RijnmondVeilig daarnaast nog ‘inbreken’ op TV-schermen bij openbare instellingen als de Hogeschool of anderen organisaties die zich ervoor hebben aangemeld. “Dan komt verspreid over de stad op de schermen de boodschap over het incident te staan.”

Via de verschillende kanalen heeft rijnmondveilig nu een direct bereik van bijna 23.000 mensen. In het gebied dat rijnmondveilig beslaat, leven naar schatting 1,2 miljoen personen. Het uitgangspunt is vooral om voor het gebied één kanaal te vormen waarvandaan door burgers zo snel mogelijk de meest accurate informatie op dat moment kan worden afgehaald. 

Ei van Columbus

“Toch bestaat er in rampencommunicatie nog steeds geen ei van Columbus”, vinden Van Vught en Bergsma. “Ouderen hebben bijvoorbeeld niet allemaal internet of een smartphone. Die luisteren eerder naar de radio.” Maar omdat de pilot wel degelijk positieve resultaten liet zien, werd die eerst met een jaar verlengd. Nu mag het project nog eens vijf jaar door en hebben de regio’s Twente en Limburg interesse getoond in eenzelfde systeem van samenwerken en informeren.

Foto Jasper van Vught

Gerelateerde artikelen

Choose a different country or region if you want to see the content for your location.

Go