Terug naar blog
Innovatie

De meerwaarde van mHealth voor zorgvragers en -verleners

Vooralsnog leidt mHealth tot meer kwaliteit in de zorg, die hierdoor bovendien betaalbaarder en toegankelijker wordt. Mobile Health staat nog in de kinderschoenen, maar is nu al een meerwaarde voor de gezondheidszorg.

Ontmenselijking van de zorg?

mHealth betekent méér technologie in de zorg, mobiele technologie. Inherent aan die ontwikkeling geldt dat er veel op afstand wordt gecommuniceerd. ‘De robotisering en ontmenselijking van de zorg’, zou een aantal dit fenomeen noemen. Immers communiceren de zorgvrager en zorgverlener ook wanneer men daar niet voor kiest. Automatisch wordt informatie over de gezondheid gepusht naar de zorgverlener, er gaat geen keuze of vraag aan vooraf.

Doordat mHealth tevens preventie boven genezing beoogt, kan men deze zogenaamde ‘ontmenselijking’ wellicht als 'wenselijk' bestempelen. Een groeiend aantal mensen experimenteert met mHealth door apps te downloaden die activiteiten als beweging of slaap monitoren. Parallel aan deze ontwikkeling staat dat mensen meer de verantwoordelijkheid bij henzelf leggen. Wearables, sensoren en mobiele apps moedigen hen aan zich gezonder te gedragen.

Geen rem op ontwikkelingen mHealth

Eind januari ontwikkelde de Europese Commissie een aantal richtlijnen rondom mHealth-data. Deze moeten onder andere de veiligheid, validiteit en betrouwbaarheid bij en van mHealth-data verbeteren. De richtlijnen waren volgens de commissie nodig omdat het gebrek aan betrouwbaarheid, validiteit en veiligheid een rem kan zetten op de ontwikkelingen rondom mHealth. Een rem op juist die ontwikkeling is zeer onwenselijk, vindt de commissie.

Uit de eHealth-monitor van Nictiz en NIVEL blijkt dat patiënten openstaan voor handige online toepassingen om zorg eenvoudiger te krijgen. In een aantal gevallen is het kinderlijk eenvoudig om lichamelijk processen te monitoren en en eventueel bij te sturen. Zo heeft mHealth een positief effect op klinische zaken als gewicht, bloeddruk, glucose en diabetes. Er is bovendien een aantoonbaar verband tussen wijziging in gedrag en verbeterde levensstijl.

Bevorderen communicatie

Naast deze klinische zaken bevordert mHealth ook communicatie en data-uitwisseling tussen zorgvrager en –verlener. Dat het contact tussen zorgverlener en -vrager wellicht minder menselijk is, kent een positieve keerzijde: preventie. De kwaliteit van zorg echter neemt geenszins af. Daarnaast werkt een aantal ontwikkelaars binnen mHealth aan applicaties die juist de communicatie tussen arts en patiënt vereenvoudigt en versnelt.

Meerwaarde van mHealth is dus vooral om als platform een ecosysteem te onderhouden dat artsen, zorginstellingen en zorgvragers ondersteunt in snelle communicatie, geruisloze data-uitwisseling en de preventie van ziekten en aandoeningen die anderzijds eenvoudig waren te voorkomen.

Eigen verantwoordelijkheid

Bij het monitoren van je eigen gezondheid doe je allereerst verstandig aan de juiste apps en online programma’s te gebruiken. Er circuleren apps en programma’s op het internet die weinig toevoegen of juist schadelijk zijn voor de gezondheid. Bovendien is privacy niet altijd gewaarborgd binnen de apps. Onder meer de CE-markering, waarover borstkanker-app Q-Wise beschikt, zorgt ervoor dat medische hulpmiddelen – zoals apps – voldoen aan Europese richtlijnen en eisen wat betreft veiligheid, milieu, gezondheid en consumentenbescherming.

Hoe en in hoeverre is mHealth voor jou een meerwaarde? Deel je ervaring in de comments. 

Meer over mhealth

Meer over mhealth

Meer over mhealth

Meer over mhealth
verbindt dagelijks tienduizenden bedrijven met miljoenen consumenten via hun mobiele telefoon. Achter de schermen vanaf ons innovatieve platform zorgt CM ervoor dat bedrijven via deze miljoenen berichten, telefoongesprekken en betalingen onderdeel zijn van het leven van mensen.

Is this region a better fit for you?

Go