Terug naar blog
Platform Features

DigiD gaat geld kosten. En dat is een zegen

Identificatiemethode DigiD – betaald door de overheid - gaat haar afnemers vanaf 1 januari 2018 laten betalen voor haar diensten zoals online identificatie en de Berichtenbox. En dat is een zegen.

Waarom een zegen? Eerst even een kleine geschiedenis. DigiD en Berichtenbox stellen mensen in staat in te loggen bij en te communiceren met (semi)overheden. DigiD regelt hierbij de identiteit en is een methode om in te loggen bij bijvoorbeeld de Belastingdienst, zorgverleners, UWV etc. Berichtenbox is de mailbox waarin zowel de overheid als verzekeraars en pensioenfondsen communiceren met burgers. En ook communicatie via Berichtenbox gaat nu geld kosten. Veel geld.

14 cent per inlog, 57 cent per bericht

Elke succesvolle inlog gaat volgens een artikel in de Volkskrant 14 cent kosten, een bericht dat verstuurd wordt naar Berichtenbox maar liefst 57 cent. De pensioenfederatie, gebruiker van beide middelen, vreest een kostenpost van anderhalf miljoen euro per jaar. U kunt er gemakshalve van uitgaan dat de gebruiker voor iedere cent opdraait.


Géén goede zaak. Toch?

Toch wel. Omdat DigiD altijd gratis was, bestond er weinig wil om voor een andere methode te kiezen. Dit gebrek aan concurrentie verhinderde iedere vorm van innovatie en gebruikersgemak. Immers, het was gratis. Er gold kortom jarenlang een verstoorde marktwerking doordat de overheid het toch wel betaalde. Tegenwoordig bestaan er alternatieven voor DigiD, die bovendien meer gebruikersgemak bieden.

Eerlijkere marktpositie

Doordat DigiD een eerlijkere marktpositie krijgt, wordt het voor klanten van DigiD aantrekkelijk zich te oriënteren op alternatieven, al dan niet goedkoper en met meer gebruiksgemak. Methodes als iDIN bieden bijvoorbeeld nu al een meer gebruiksvriendelijke inlogervaring.

De verwachting is dan ook dat andere partijen nieuwe inlogmethoden ontwikkelen. Naast de huidige identificatiemethoden iDIN en ook Itsme in België, ontstaat er zeker ook ruimte voor identificatie via biometrie en gezichtsherkenning.

Wat als DigiD niet beschikbaar is?

Deze ontwikkeling werkt tevens betrouwbaarheid in de hand. DigiD is vooralsnog de enige inlogmethode. Mocht DigiD door technische mankementen of hacks platliggen, is er geen alternatief voor handen als back-up. In een maatschappij die dermate gebaseerd op software en slimme technologie, kunnen we het ons niet langer permitteren afhankelijk te zijn van slechts één inlogmethode van waaruit je belangrijke communicatie regelt met (semi)overheden.

Leve de versnippering!

Dat DigiD nu (overigens terecht) geld gaat vragen voor de diensten, verplicht gebruikers ervan naar alternatieven op zoek te gaan. Die bestaan al, zijn gebruiksvriendelijker en bovendien goedkoper.

Kortom: Leve de versnippering!

Meer over online inloggen

Lees verder

Meer over online inloggen

Lees verder
verbindt dagelijks tienduizenden bedrijven met miljoenen consumenten via hun mobiele telefoon. Achter de schermen vanaf ons innovatieve platform zorgt CM ervoor dat bedrijven via deze miljoenen berichten, telefoongesprekken en betalingen onderdeel zijn van het leven van mensen.

Is this region a better fit for you?

Go