SMS

Eerste testzending BE-Alert in België succesvol

Vier Belgische gemeenten hebben op 3 april voor het eerst een BE-Alert ontvangen. In totaal kwam 94% van de verzonden SMS- en spraakberichten aan.

be-alert

Het Crisiscentrum van het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken voerde voor de eerste keer een zogenaamde trimestriële test uit. Die bestaat uit een sirenetest, SMS-alert voor slechthorenden en de test voor het BE-Alert. Maar liefst 100% van het aantal ingeschreven ontvangers voor het SMS-bericht voor slechthorenden, kwam aan. De sirenes gingen af in bijna 98% van de gemeenten.

SMS-alert

Het BE-Alert – als pilot nu alleen nog in de gemeenten Mol, Lommel, Faimes en Chatelet – kwam bij 94% van de ingeschreven mobiele nummers aan. Waarom het BE-Alert niet overal aankwam en het SMS-bericht voor slechthorenden wel, meldt het ministerie niet. Het mag overigens uitzonderlijk heten dat een grote een zending SMS-berichten 100% aflevering kent. Doorgaans bevatten databases oude mobiele nummers of bevindt de telefoon zich bijvoorbeeld soms buiten het netwerk.

Om goed te kunnen handelen en reageren, moet de burger zo snel mogelijk over de juiste informatie beschikken, vindt minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet. In samenwerking met het nationaal Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) lanceerden ze daarom een project voor een alarmerings- en informatiesysteem aan de bevolking.

Pilotfase

BE-Alert loopt nu in pilotfase van zes maanden. Alle Belgische provinciegouverneurs en 33 pilotgemeenten testen in de toekomst het alarmsysteem uitvoerig waarna gebruikerservaringen kunnen worden gedeeld. Het SMS-notificatiesysteem stelt overheden in staat sneller te communiceren richting burgers.

België constateerde na het drama op Pukkelpop en de treinramp bij Wetteren (zie foto) toe was aan een ander communicatiemiddel. De berichtgeving werkt via een opt-in; Belgen moeten zich inschrijven voor BE-Alert om SMS-berichten op een GSM of vaste telefoon te ontvangen.

Gerelateerde artikelen

Choose a different country or region if you want to see the content for your location.

Go