Terug naar blog
Identity

Expertgroep Digital Identity stapje dichter bij antwoorden

Op 4 september kwam de expertgroep Digital Identity voor de derde keer samen. Dit was het vervolg op eerdere bijeenkomsten waar is ingegaan op vragen als ‘welke gegevens zijn nodig over de digitale identiteit van gebruikers?’ en ‘wat is onderdeel van die digitale identiteit?’ Nu ging deze expertgroep van Shopping Tomorrow dieper in op de digitale identiteit in de e-commerce.

Voor deze bestudering van de Digital Identity zijn de groepsleden samengekomen bij InShared, tevens deelnemer van de expertgroep. De vragen die tijdens deze derde meeting aan bod zijn gekomen zijn onder meer:

 • Welke contexten kan een digitale identiteit hebben in verschillende sectoren? En wat is het verschil tussen de B2B en de B2C markt?
 • Welke sectoren zijn interessant voor nadere analyse?
 • Uit welke attributen bestaat de digitale identiteit binnen verschillende sectoren?
 • Welke attributen zijn wettelijk verplicht en waaraan moet worden voldaan door de dienstverlener/leverancier?
 • Welke attributen zijn gewenst vanuit risico overwegingen?
 • Welke attributen zijn gewenst vanuit commerciële-/marketingoverwegingen?

Het resultaat van een uitgebreide discussie over deze en meer vragen was een volgeschreven whiteboard met mogelijke B2B en B2C producten en diensten om nader te onderzoeken. In de B2C bleek het vrij eenvoudig om producten en diensten per sector te clusteren. In de B2B-markt leverde dit echter meer discussie op, want kijken we dan naar de verkopende partij of de inkopende partij?

Mogelijk moet hier niet geclusterd worden op basis van sector maar wel op het onderdeel in Porter’s value chain model waarin de dienstverlening zich bevindt? Op basis van dat model zijn ook de B2B diensten en producten in groepen onderverdeeld. Vervolgens hebben alle leden van de expertgroep een aantal stemmen mogen uitbrengen om gezamenlijk te bepalen welke product groepen ze verder willen onderzoeken.

Geselecteerde producten en diensten voor nader onderzoek:

In de B2C is ervoor gekozen de volgende drie groepen verder uit te werken:

 • Producten zonder relatie/anoniem
 • Energie
 • Verzekeringen

Voor de B2B zijn dit de volgende groepen:

 • Identity and Access Management
 • Verkoop/adverteren marketplace
 • Inhuren van personen   

Verder onderzoek per sector/productgroep vindt nu plaats. Zo wordt gekeken uit welke attributen een digitale identiteit bestaat in een bepaalde sector of productgroep, en welke daarvan wettelijk verplicht zijn. Zijn er nog andere attributen wenselijk welke risico kunnen verlagen of wellicht een toegevoegde waarde voor marketing kunnen hebben? In een update zullen ook de antwoorden en resultaten hiervan gedeeld worden. 

Shopping Today presentatie

Het tweede deel van de workshop bestond uit de voorbereiding van de Shopping Today presentatie. Een recap van dit evenement en van deze presentatie volgen later. 

Resultaten

De bevindingen van de bijeenkomsten van deze expertgroep, met professionals uit de retail, finance, leisure, insurance, consulting en e-commerce sector, worden gepresenteerd in een whitepaper en later met die van de overige Shopping Tomorrow expertgroepen gebundeld als boek.

Wil je meer weten over het onderzoek? Lees meer over de eerdere bijeenkomsten of neem voor meer informatie contact op met gastvrouw en product manager Identity Services, Thea van Oosterhout. 

Contact

Contact

Contact

Contact
verbindt dagelijks tienduizenden bedrijven met miljoenen consumenten via hun mobiele telefoon. Achter de schermen vanaf ons innovatieve platform zorgt CM ervoor dat bedrijven via deze miljoenen berichten, telefoongesprekken en betalingen onderdeel zijn van het leven van mensen.

Is this region a better fit for you?

Go