Toegang

Explosieve groei aantal authenticaties DigiD tot 2018

Het aantal DigiD-authenticaties, zoals inloggen met SMS-code bij de overheid, stijgt van 200 miljoen in 2013 naar 800 miljoen in 2018. In 2012 logden Nederlanders in totaal 75,5 miljoen keer in bij DigiD.

Explosieve groei aantal authenticaties DigiD tot 2018

Dat staat beschreven in de ‘Raming maatschappelijke baten van een elD-stelsel met een elD-middel voor burgers’.

Grote groei

In de periode 2005 tot en met 2012 is het gebruik continu toegenomen. In 2005 waren er 430.000 authenticaties (aanmeldingen via DigiD, contactmomenten met de overheid) en in 2012 waren dit er meer dan 75 miljoen. Voor 2013 is de verwachting dat het aantal authenticaties op meer dan honderd miljoen uitkomt. Logius, de beheerorganisatie van DigiD, heeft een prognose gegeven van de ontwikkeling van het gebruik van DigiD tot en met 2025. Deze prognose is gebaseerd op cijfers en ervaringen van medewerkers van Logius.

De groei van het aantal authenticaties tot 830 miljoen in 2025 komt vooral uit de domeinen Zorg, Werk en inkomen, OOV (Openbare Orde en Veiligheid), Financiën en Gemeenten.

DigiD biedt twee soorten inlogmethoden aan: DigiD-basis en DigiD-midden. Met DigiD-basis is slechts een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om in te loggen bij de overheid. Deze methode kent vanzelfsprekend wel een lager veiligheidsniveau. DigiD-midden gaat uit van een wachtwoord en gebruikersnaam en verzendt na correcte invoer een One Time Password naar het door het door de gebruiker opgegeven mobiele nummer. Die methode is vele malen veiliger, maar is voor overheid wel kostbaarder.

Digitaal gebruik

Toch stuurt de Rijksoverheid aan op meer digitaal gebruik van haar overheidsdiensten door haar burgers. Naar de burgers moet de dienstverlening digitaler, zo beschrijft de visiebrief Digitale Overheid 2017. Digitaal met de overheid communiceren wordt een burgerrecht, zo lijkt het. Identiteitsfraude levert een schadepost van maar liefst 870 miljoen euro per jaar op, alleen al in Nederland. Digitale Overheid 2017 is een goed streven, te meer omdat de overheid veel nadenkt over beveiliging van de communicatie en informatiestroom, ook via Apps.

Gerelateerde artikelen

Choose a different country or region if you want to see the content for your location.

Go