SMS

GroenLinks Hoogeveen dringt aan op SMS-parkeren

De fractie van GroenLinks in Hoogeveen wil dat het college van Burgemeester en Wethouders zich gaat inzetten voor intensiever gebruik van SMS- en belparkeren in de gemeente.

sms belparkeren

Belparkeren

Momenteel betaalt in Hoogeveen 25 procent van de parkeerders met een mobiele telefoon. Te weinig, vindt Gerard Fidom, fractievoorzitter van GroenLinks in de Drenthse gemeente. “In Amsterdam kent belparkeren al een marktaandeel van 50 tot 70 procent. Als de gemeente flink inzet op publiciteit van het belparkeren, hoeven er minder traditionele parkeerautomaten te zijn.”

Want vooral de verhouding van het aantal parkeerautomaten op het aantal parkeerplaatsen gaat nog wel eens mank, betoogt Fidom in raadsvragen aan het college van Hoogeveen. “In de Schutstraat bijvoorbeeld staan vier automaten op niet meer dan 50 parkeerplaatsen. Heel inefficiënt”, aldus de politicus. De gemeente kan met bel- en SMS-parkeren bovendien besparen op het onderhoud van de parkeerautomaten. “Dat is duur en veel van de autmaten zijn aan vervanging toe.”

Hoewel de fractievoorzitter constateert dat het aantal SMS-parkeerders stijgt, wil hij alsnog dat zijn gemeente aan de slag gaat met de modernisering ervan. “Met belparkeren wordt tegemoetgekomen aan aan de wens om achteraf en per minuut te betalen. Daarnaast zou het schelen in het aantal parkeerboetes dat nu wordt uitgedeeld”, meent Fidom. 

Artikel-41 vragen GroenLinks:

 

1.         Is het college op de hoogte van de mogelijkheden van belparkeren? (Inclusief SMS- en Appparkeren), en bent u met ons eens dat deze een aantrekkelijke betaalmogelijkheid voor (een deel van de) centrumbezoekers biedt?

2.         Bent u met ons eens dat de huidige dichtheid aan parkeerautomaten op sommige plekken erg inefficiënt is? (In de Schutstraat bijvoorbeeld staan 4 automaten op 50 parkeerplaatsen)

3.         Klopt het dat een deel van de huidige parkeerautomaten binnenkort aan vervanging toe is?

4.         Bent u met ons eens dat met belparkeren tegemoet wordt gekomen aan de wens tot achteraf, en per minuut betalen?

5.         Bent u met ons eens dat belparkeren ook een gunstige invloed kan hebben op het grote aantal naheffingen en het terugdraaien van een aanzienlijk deel daarvan?

6.         Overweegt u bel/SMS/App-parkeren in te zetten naast de traditionele parkeerautomaten?

7.         Zo ja, welke actie wordt daartoe ondernomen en wanneer kan dat tot introductie van deze moderne parkeervorm leiden?

Related articles

Select Your Country

Selecting a country will show relevant information for that region and may change the language.

If you have any questions or suggestions, you can always contact us .
We’d love to hear from you!