SMS

Groot aantal donaties Giro555 via ‘het nieuwe doneren’

Veel mensen hebben geld gegeven aan de Giro555-actie voor de Filippijnen met het zogenaamde ‘nieuwe doneren’. SMS, Facebook, Twitter en speciale apps zoals whydonate en mobiele websites leverden veel donaties op.

giro555 sms

Nadat Giro555 werd opengesteld voor de slachtoffers van de ramp in de Filippijnen is 30.170.982 euro gedoneerd. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) maakten dit bekend. Na de Nationale Actiedag op maandag 18 november, stond de teller op 18,5 miljoen. Daar is nu dus nog bijna 13 miljoen bijgekomen.

Mobiel doneren

“De steun van de Nederlanders voor de slachtoffers op de Filippijnen is hartverwarmend,” vertelt SHO-actievoorzitter Henri van Eeghen. “In totaal bezochten tot nu toe 500.000 mensen de website Giro555.nl om informatie te vinden over de noodhulp die door de hulporganisaties wordt gegeven.”

Veel mensen geven Giro555-geld via nieuwe manieren zoals een sms, direct mobiel op Facebook en Twitter of met behulp van speciale apps. “Omdat nog heel veel mensen in het land geld inzamelen voor de slachtoffers in de Filippijnen blijft Giro555 nog zeker tot en met januari 2014 open”, aldus Van Eeghen.

Ruim 13 miljoen Filippijnen zijn slachtoffer van de ramp. 1,1 Miljoen huizen zijn verwoest waardoor 3,4 miljoen mensen dakloos zijn geworden. Naar schatting hebben 240.000 mensen daarvan tijdelijk onderdak in een van de 1.096 evacuatie centra. UN Ocha meldt dat volgens de National Disaster Risk Reduction Management Council in de Filippijnen het aantal doden als gevolg van tyfoon Haiyan is opgelopen tot 5.235.

De Samenwerkende Hulporganisaties zijn naar eigen zeggen op volle sterkte in het gebied actief en de hulpoperatie komt steeds beter op gang. Meerdere organisaties zetten ‘cash for work’campagnes op, zodat de lokale bevolking de kans krijgt om in het eigen levensonderhoud te voorzien, bijvoorbeeld door het ruimen van puin. In 90 gemeenten krijgen mensen nieuwe vissersboten, zodat ze weer geld kunnen verdienen.

Choose a different country or region if you want to see the content for your location.

Go