SMS

Hoe SMS flexibel doneren bij fondsenwervers succesvol maakt

WNF en UNICEF zetten in 2013 soortgelijke methoden in om minder loyale donateurs alsnog een donatie-aanbod te kunnen doen. Beide goede doelen startten met het uit Engeland overgewaaide flexibele doneren: SKIP SMS en flexdoneren.

Hoe SMS flexibel doneren succesvol maakt

De methode, waarbij de flexibele donateur er voor kan kiezen een maand even niet te doneren, bleek een succes: de fondsenwervers stellen beide een nieuwe doelgroep te hebben aangeboord en zien een stijgende lijn in het aantal flexibele donateurs. Goede doelen en fondsenwervers proeven de mogelijkheden die mobiel doneren met zich meebrengt. Niet zo gek omdat de drempel om te doneren via mobiele apparaten als telefoons en tablets vele malen laagdrempeliger is dan telemarketing of zelfs de enigszins omstreden straatwerving.

Een jongere doelgroep

“Met flexdoneren richt UNICEF zich vooral op een jongere doelgroep”, vertelt Mark van Hemert in het vakblad Fondsenwerving. “We zochten een manier om een jongere doelgroep aan ons te binden via de mobiele telefoon. Het liefst structureel. We verkiezen de bankrekening boven de telefoonrekening, omdat dan veel inzichtelijker is wat de persoon doneert en het heeft als voordeel dat het volledig via ons eigen systeem kan draaien.”

Doneren of even overslaan?

Voor UNICEF wordt iedere vijftiende van de maand een SMS naar de donateur gestuurd met de vraag of ze deze maand willen overslaan. Antwoordt de gebruiker niet, dan gaat UNICEF er vanuit dat de donateur een bedrag wil overmaken en wordt enkele dagen later het bedrag van de rekening afgeschreven. SMS’t de donateur ‘overslaan’, dan gebeurt er niets en volgt een maand later weer de vraag of de donateur een bedrag wil geven.

Positieve reacties

“Toen ons persbericht in februari 2014 uitging, hadden we 6000 donateurs”, vervolgt Van Hemert in Fondsenwerving. “Dat zijn er nu al ongeveer 8000. We krijgen bovendien zeer positieve reacties binnen.” Uit onderzoek van WBK Marktonderzoek bleek daarnaast dat maar liefst acht op de tien flexdonateurs bij UNICEF aangeeft geen regulier lidmaatschap te willen bij een goed doel. WBK Marktonderzoek concludeert nu dat 80% van deze groep een ‘gewoon’ maandelijks, vast lidmaatschap met UNICEF niet zou zijn aangegaan. Veel flexdonateurs zijn bovendien tevreden over de nieuwe donatiemethode. Maar liefst 98% raadt het aan bij zijn of haar vrienden en kennissen. Opmerkelijk is ook het lage aantal opzeggers bij flexdoneren; dat ligt substantieel lager dan bij ‘gewone’ vaste donateurs.

Met flexdoneren zijn donateurs niet gebonden aan maximumbedragen die de telefoonprovider van je telefoonrekening afschrijft. “We willen vooral jonge donateurs structureel aan ons binden”, zegt Van Hemert. “Als we zo overhalen om grote bedragen af te schrijven, zijn ze zo weer weg.”

WNF en SKIP SMS

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) startte vorig jaar met SKIP SMS. SKIP SMS is een zogenoemd ‘light abonnement’ van het reguliere donateurschap. Wie WNF op deze manier steunt, krijgt geen extra’s zoals een welkomstpakket of Panda-magazine. Een SKIP-donateur ontvangt geen ongevraagde e-mails of andere post. Het enige contact met de SKIP donateur verloopt via de maandelijkse bedank-sms, waarin WNF tevens laat weten hoe het met hun projecten staat.

Hoe werkt het?

Met een SMS-bericht ‘WNF AAN’ naar 4333 (GEEF-Mobiel) wordt SKIP SMS aangevraagd. Daarvan krijgt de aanvrager een bericht op zijn mobiel. Met een de SMS ‘WNF OK’ naar 4333 wordt het SKIP-abonnement bevestigd. Wie zich aanmeldt, doet direct een gift van 3 euro. Daarna volgt iedere maand een SMS waarin wordt gevraagd of je WNF deze maand wilt steunen. Wie wil doneren, hoeft niets te doen. Wie ervoor kiest om een maandje te skippen, SMS’t gratis ‘WNF SKIP’.

CM en GEEF-Mobiel

CM en Microincasso werken nauw samen met VFI (brancheorgansiatie voor goede doelen) en zijn betrokken bij GEEF-Mobiel (4333). Dat maakt het donateurs mogelijk om via verschillende en meer eenvoudige kanalen geld te doneren, zoals doneren per SMS. Goede doelen kunnen behalve via SMS nu ook geld inzamelen via mobiele websites, App´s, Twitter en andere sociale media. Alle organisaties met een CBF-erkenning kunnen sinds kort gebruik maken van de mogelijkheden die GEEF-mobiel en Microincasso bieden.

Voordelen

Ondanks al die voordelen vindt Market Manager Fundraising Wendy Schilder van CM dat doneren en transacties via en met de mobiele telefoon nog te weinig worden ingezet. “Naar mijn idee biedt de mobiele telefoon volop kansen voor goede doelen”, zegt Schilder overtuigd. “Het merendeel van de Nederlanders heeft zijn of haar mobiele telefoon continu in de buurt en het wordt een steeds belangrijker instrument. Niet alleen om bereikbaar en altijd in contact te zijn maar ook steeds vaker om betalingen te doen.”

Grote kans voor Nederlandse goede doelen

Wendy Schilder vindt dat daar een grote kans ligt voor goede doelen in Nederland. “Die zetten de mobiele telefoon nog maar beperkt in als communicatie- en fondswervend kanaal. Dat is jammer. Het is namelijk een hele goede manier om heel snel een donateur te bereiken. Een SMS wordt praktisch altijd meteen gelezen en is heel makkelijk op te stellen. Ik ben van mening dat ieder goed doel vandaag nog zou moeten starten met het inzetten van de mobiele telefoon als fondswervend kanaal.”

Gerelateerde artikelen

Choose a different country or region if you want to see the content for your location.

Go