SMS

Hoe SMS wereldwijd de no show in de gezondheidszorg terugdrong

No shows. In de gezondheidszorg - met name ziekenhuizen - een welbekend begrip waarbij patiënten niet komen opdagen op een afspraak. Een fenomeen dat zorginstellingen veel geld kostte. Kostte, want de no show is op zijn retour door gebruik van SMS.

Hoe SMS wereldwijd de no show in de gezondheidszorg terugdrong

Niet alleen in Nederland geldt de no show als een geldverslindend en frustrerend probleem binnen de gezondheidszorg in Nederland. Natuurlijk steekt de no show in veel meer gebieden de kop op. Juist in de gezondheidszorg valt het op: zorg wordt steeds duurder en de no show is een probleem dat daarin gemakkelijk te verhelpen is.

Samenleving betaalt kosten

Vanuit de Tweede Kamer legt vooral Pia Dijkstra (D66) nadruk op het probleem van patiënten die niet op komen dagen en legde bovendien de vinger op de zere plek door de bewering dat de samenleving opdraait voor de extra kosten bij een no show. 'Het is niet te rechtvaardigen dat we verspilling negeren. Het is immers de samenleving die opdraait voor de kosten. Deze worden deels veroorzaakt door het onverantwoorde gedrag van een kleine groep mensen, maar ook deels door het slechte afsprakenbeleid van de ziekenhuizen. Als ziekenhuizen zich hiervoor onvoldoende inspannen, kan hun een boete worden opgelegd. Door ziekenhuizen de vrijheid te geven op hun eigen manier het aantal no-show-patiënten te reduceren, stimuleren we innovatie’, zei ze in de Volkskrant.

Over de landsgrenzen

Zoals gezegd: de no show houdt zich niet aan landsgrenzen. Mensen vergeten wereldwijd hun afspraken, zo ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Bij het Bronx veteran ziekenhuis in New York liepen de frustraties van het aantal patiënten dat hun afspraak vergat zo hoog op, dat doktoren ze smeekten om toch alsjeblieft op te komen dagen. Geschat wordt dat no shows in de Verenigde Staten een kostenpost van 150 miljard dollar voor de samenleving opleveren. In vooral stedelijke ziekenhuizen in de VS ligt het percentage van mensen dat niet naar de afspraak komt op ongeveer 20 procent. In Nederland gebeurt het niet, maar de meest drastische stap tegen de no show is in de VS een patiënt simpelweg te ontslaan.

Succesvolle strijd tegen no shows

In Nederland gaan ziekenhuizen sinds twee jaar succesvol de strijd aan tegen no shows. Onder andere het MCH in Den Haag zette in samenwerking met SMS-serviceprovider CM vanaf 2011 een SMS-systeem op dat patiënten daags voor de afspraak herinnerde aan hun bezoek. Het percentage no shows daalde van 8% naar 4,5% in slechts negen maanden en daalt bovendien nog steeds. Ook het Spaarne Ziekenhuis volgde in 2012 het voorbeeld van het MCH: In het Spaarne Ziekenhuis was het no-show-percentage in 2012 zo’n 4,5%. Nu, bijna twee jaar later is het percentage teruggebracht naar slechts 0,2%. Na een geslaagde proef op verschillende poliklinieken en afdelingen, voert het Spaarne Ziekenhuis per 1 mei 2013 het no-showbeleid voor het hele ziekenhuis in. Dit betekent dat patiënten die zonder afmelding hun afspraak niet nakomen, een factuur van 45 euro ontvangen. Wanneer het 06-nummer bekend is, krijgen patiënten als geheugensteuntje 48 uur van tevoren een SMS van het ziekenhuis.

Impact van herinneringen

Maar waarom geldt een SMS-reminder dan juist in de gezondheidszorg als duidelijke kostenbesparing? Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de impact van herinneringen. Zo werd naast elkaar gelegd of een brief of een SMS meer impact had. Het bleek dat herinneringen via de post iets slechter scoorde dan SMS. Daarin werden de kostenverhoudingen overigens niet meegerekend. Uit hetzelfde onderzoek van dokter Krishnan Narasimham komt naar voren dat zowel SMS- als stemgesproken herinneringen evenveel invloed hebben op de patiënt. Meestal wordt SMS wel ervaren als minder opdringerig dan een telefoontje.  Uit onderzoek van Krista Burris van dit jaar blijkt eveneens dat een SMS-herinnering geldt gedragsverandering bij mensen. „De notificatie kan ze verleiden tot het ziekenhuisbezoek, het innemen van medicijnen”, stelt Burris in de conclusie van het onderzoek.

'SMS-herinneringen slechts begin van mHealth'

Volgens Markt Manager Zorg Ger Thijssen van CM vormt de SMS-reminder slechts het topje van de ijsberg in wat mobiele berichten binnen de gezondheidszorg kunnen bereiken. „Kostenbesparingen en een meer efficiënte bedrijfsvoering in de gezondheidszorg kunnen gemakkelijk gerealiseerd worden met SMS. Bovendien kunnen via SMS gemakkelijk roosterwijzigingen worden doorgegeven en eenmalige wachtwoorden worden verstuurd om veilig in te inloggen op de online werkomgeving. Er zijn al veel succesvolle voorbeelden van besparingen bij zorginstellingen door gebruik van SMS.”

Meer weten over het reduceren van No Shows?

 

Probeer sms gratis

Contact
Contact

Gerelateerde artikelen

Choose a different country or region if you want to see the content for your location.

Go