SMS Campagnes

Homeless SMS start pilot in Eindhoven

De social enterprise Homeless SMS start een project met dakloze jongeren in Eindhoven. Dat moet ze uit een sociaal isolement halen en hun zelfredzaamheid verhogen. Met SMS krijgen dakloze jongeren de kans op een laagdrempelige wijze te communiceren met lotgenoten en hulpverlenende organisaties. SMS-contact wordt hierbij gebruikt om persoonlijke contacten te ondersteunen.

SMS

Het project werd eerder in een pilotfase uitgeprobeerd in Londen. Daar werden belangrijke lessen geleerd en ervaringen opgedaan, zo vertelt één van de initiatiefnemers, Jonas Piet. Zijn collega Ohyoon Kwon begeleidde het project. “Het gaat er in Londen wel iets anders aan toe dan in Nederland. Hier verblijven veel dakloze mensen in de opvang, terwijl in Londen veel mensen op straat slapen."

Probleem

Een veel voorkomend probleem is volgens de initiatiefnemers dat daklozen moeilijk persoonlijk contact maken en onderhouden, zowel met hulpverleners als met lotgenoten of anderen. Bovendien kent een dakloze vaak meer dan één hulpverlener. “Een aantal jongeren in het project onderhouden contact met meer dan tien hulpverleners. En dat kan moeilijk zijn voor jongeren die geen agenda bijhouden”, stelt Jonas Piet.

Om naast het contact met hulpverleners vooral ook een sociaal netwerk op te bouwen, introduceert de initiatiefnemer bij wijze van proef Homeless SMS in Eindhoven. De pilot begint met 50 deelnemers en duurt twee maanden. Tijdens deze pilot wil Homeless SMS testen of ze met de SMS-dienst inderdaad perspectieven kan bieden aan daklozen en of de dienst haalbaar is.

Positieve boodschap

Met SMS-berichtjes is in ieder geval veel mogelijk. Zo kunnen dakloze jongeren via hun mobiele telefoon makkelijker in contact blijven met hulpverleners, maar ook met mensen om hen heen en de rest van de wereld. Ook kan bijvoorbeeld iedere dag een positieve boodschap worden gestuurd via GroepSMS. Piet: “In de pilot in Londen leidde dit ertoe dat mensen het gevoel kregen ergens bij te horen en niet verder in een isolement raken.” De deelnemers kunnen in contact blijven met hulpverleners door hun boodschap van een keyword te voorzien. Dat geldt ook voor de groeps-SMS. Hoe dat platform er precies uit komt te zien, wordt nog onderzocht.

Veel daklozen beschikken over een mobiele telefoon en sommigen van hen zelfs over smartphones. Homeless SMS werkt samen met het Leger des Heils, GgzE, NEOS en Slimmer Leven 2020. Deze partijen investeren in Homeless SMS om de pilot mogelijk te maken. Ondernemer Albert Kivits uit Eindhoven introduceerde en ondersteunt Homeless SMS in de Brabantse stad. Kivits heeft meer dan 20 jaar ervaring met maatschappelijke en economische vraagstukken.

Doel

Het doel van Homeless SMS in Eindhoven is vooralsnog om te zien of het project een kans van slagen heeft. De organisatie hoopt de zelfredzaamheid van dakloze jongeren aanzienlijk te kunnen verbeteren. “Communicatie op afstand is hierbij van groot belang. Dat geldt overigens niet alleen voor daklozen”, vindt Piet. “We denken dat we ook anderen kunnen steunen, bijvoorbeeld eenzame ouderen. Maar dat is weer een volgende fase.”

 

Related articles

Select Your Country

Selecting a country will show relevant information for that region and may change the language.

If you have any questions or suggestions, you can always contact us .
We’d love to hear from you!