SMS

Huurfiets reserveren en betalen met SMS

Calllock: huurfietsen die op reservering af te halen zijn op strategische plekken als stations. En makkelijk te reserveren of afstand via bijvoorbeeld SMS.

huurfiets reserveren

Calllock is een geautomatiseerd verhuur voor (bak)fietsen. Het biedt bijvoorbeeld treinreizigers vervoer binnen een stadscentrum. Via een SMS, een kaart of een app kunnen gebruikers 24 uur per dag een fiets lenen. Via een webbased beheer- en managementsysteem is alle informatie realtime beschikbaar. Iedereen die in het bezit is van een mobiele telefoon, NFC of een aangesloten mifarepas kan gebruik maken van Calllock.

Experiment

In oktober 2011 werd Calllock als experiment ingezet in het station-, haven-, en centrumgebied van Middelburg. De witte leenfietsen stonden op strategische plekken in Middelburg, zoals het station, het Damplein en het stadskantoor. Tijdens de proef werd enthousiast door gebruikers op het initiatief gereageerd en steeds meer mensen maakten er gebruik van. Met name de 24/7 beschikbaarheid van de huurfietsen, de aanwezigheid van oplaadpunten en de inzichtelijkheid van de beschikbaarheid van fietsen en stallingsplaatsen vooraf worden door veel mensen erg aantrekkelijk gevonden. Ook internationaal bleek er interesse.

Het is eenvoudig units bij te plaatsen of te verplaatsen, en het systeem dus eenvoudig af te stemmen op behoeften. Het is ook mogelijk om bakfietsen en 3-wielers op deze manier te verhuren. Uniek is de automatische uitgifte van een sleutel met chip en koppeling met ID van de fiets.

Verplaatsen

Calllock is ook geschikt om tijdelijke pieken in de vraag naar leenfietsen makkelijk te faciliteren. De fietsstations bij OV-punten zoals het NS station bleken als hub te fungeren en dienen meer capaciteit te hebben: bijna de helft van het aantal leentransacties in de proef startte of eindigde bij het station. Vandalisme en diefstal blijken in de praktijk minimaal en te verwaarlozen.

Fiets vs. auto

Naar nu blijkt wordt het systeem vooral gebruikt voor vervoer van en naar het NS station, zakelijk bezoek aan/binnen Middelburg en vrije tijd. Zonder leenfiets was 14% van de gebruikers met de auto op pad gegaan en had 4% de activiteit niet ondernomen.

Innovatief reizen

De overheid wil de trein aantrekkelijker maken voor steeds meer mensen. Het experiment werd daarom ondersteund vanuit het programma Innovatief reizen van en naar het station, dat Agentschap NL uitvoert voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit programma was gericht op innovatieve en slimme oplossingen om het reizen van en naar het station efficiënter, makkelijker en leuker te maken. 

Choose a different country or region if you want to see the content for your location.

Go