SMS

Informatie SMSParking hoeft niet naar fiscus

Het bedrijf SMSParking hoeft geen parkeergegevens van haar klanten af te staan aan de Belastingdienst. Dat heeft een rechter in Den Bosch dinsdagochtend bepaald.

sms parkeren data

De Belastingdienst spande onlangs een kort geding aan tegen het Amsterdamse parkeerbedrijf, dat voorziet in SMS-betalingen bij parkeren. De fiscus wilde zo inzage in parkeerinformatie van lease-auto-rijders om te controleren of zij wel het daadwerkelijke aantal prive gereden kilometers opgeven.

"Ik heb vanaf het begin een standpunt ingenomen", vertelt Mark de Vries van SMSParking. "Daar ben ik altijd bij gebleven; geen informatie van al onze klanten naar de Belastindienst. Dat kon en kan helemaal niet. De rechter heeft me daar nu gelijk in gegegeven."

SMSParking weigerde echter de informatie over te dragen, waarna de Belastingdienst het wilde afdwingen door een rechtelijke uitspraak. 

Maar de Belastindienst ving dinsdagochtend bot met de zogenoemde sleepnetmethode. De rechter in Den Bosch stelt SMSParking in het gelijk. De rechter is van oordeel dat het overdragen van parkeerinformatie een te grote inbreuk zou hebben op de privacy. 

De Belastingdienst heeft aangegeven in hoger beroep te gaan. "Ik weet niet wat ik daarvan moet verwachten", zegt De Vries. "We zullen het zien. Ik laat het op me afkomen."

De uitspraak van de kort geding-rechter:

In deze zaak van SMSParking staat naar het oordeel van de voorzieningenrechter het hiervoor ongelimiteerde karakter van de aan SMSParking gevraagde privacygevoelige volledige parkeerinformatie van haar klanten, in samenhang met het in algemen termen omschreven oogmerk van de Belastingdienst aan teowijzing van de gevraagde voorlopige voorziening in de weg. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat het door de Belastingdienst van SMSParking verlangde meewerken aan een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van alle klanten die in 2012 van haar diensten gebruik hebben gemaakt evenredig is aanaan het door de Belastingdienst nagestreefde doel en, in de termen van art. 8 EVRM (Europese Hof voor Rechten van de Mens, red.), voldoet aan de noodzakelijkheidseis. Het is niet aan de rechter en zeker niet aan de rechter in kort geding om in algemene zin te bepalen waar de grens precies moet liggen, maar hier gaat het om een verzoek in deze vorm naar het oordeel van de voorzieningenrechter in ieder geval te ver. 

Related articles

Select Your Country

Selecting a country will show relevant information for that region and may change the language.

If you have any questions or suggestions, you can always contact us .
We’d love to hear from you!