SMS

Kapitein SMS’t passagiers in geval van defecte veerpont

De veerpontjes over de Bergsche Maas willen onverhoopt nog wel eens uitvallen door een defect. Om frustraties bij de gebruikers ervan enigszins te voorkomen, sturen de kapiteins van de veerpontjes sinds enige tijd een SMS-bericht naar de gebruikers om ze vroegtijdig op de hoogte te stellen van de uitval.

defecte veerpont sms

SMS-verkeer

“De pontjes zijn enigszins gedateerd”, vertelt Johan van Veen, directeur van het bedrijf dat het SMS-verkeer afhandelt voor de pontjes. “De stichtingen houden de veerpontjes naar alle eer en geweten in dienst, maar dat voorkomt echter niet dat de oude pontjes het nog wel eens af laten weten.”

Als een pontje uitvalt, hindert dat vooral schoolgaande kinderen. Die maken dagelijks gebruik van de bootjes en moeten bij uitval drie kwartier om fietsen. “Zij komen dan weer te laat op school, met alle gevolgen van dien”, vertelt Van Veen. “Maar ook boeren en automobilisten maken er gebruik van.”

De stichting zette in 2010 een SMS-abonnementenservice op. Gebruikers van de pontjes van de Stichting De Bergsche Maasveren kunnen zich inschrijven voor de service die waarschuwt wanneer een veer uitvalt. Zodra dat gebeurt, stuurt de kapitein via zijn mobiele telefoon een SMS-bericht met de melding. OrcaGroup ontvangt deze en distribueert het berichtje door naar de inmiddels 50 abonnees.  Ook met een geplande stremming gaat er een paar dagen van te voren een SMS-bericht uit. Als de stremming is opgeheven, bericht de kapitein eveneens zijn abonnees.

Stichting de Bergsche Maasveren stuurt ongeveer 3 tot 400 SMS’jes per maand naar 50 abonnees.

Meer over CM:
Sinds de opkomst van mobiel zijn bedrijven op zoek naar de beste manier om de consument hierop te bereiken. Sinds 1999 helpen we bedrijven hiermee door het dagelijks verbeteren van het beste platform voor alle vormen van berichten zoals SMS, Email, Appcare.

Naast verschillende messaging diensten voorziet het platform ook in oplossingen voor zakelijk bellen via SIP trunking, betalingsmogelijkheden voor bedrijven zoals Autocollect, maar ook zeer veilige toegangsoplossingen voor online identificatie in de vorm van twee factor authenticatie en iDIN.

We bieden via één platform een hybride oplossing waarmee bedrijven hun doelgroep bereiken. Dat garanderen we.

Related articles

Select Your Country

Selecting a country will show relevant information for that region and may change the language.

If you have any questions or suggestions, you can always contact us .
We’d love to hear from you!