Terug naar blog
Beveiliging

mHealth: Hoe gaan we veilige digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens stimuleren?

Steeds meer mensen willen inzicht in hun gezondheidsgegevens. Er komen steeds meer apps en websites om gezondheidsinformatie uit te wisselen. Hoe gaan we de veilige digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen mensen en hun zorgverleners stimuleren?

Tijdens het Mobile Healthcare Congres in Utrecht op 23 november kwamen meer dan 750 zorgprofessionals en 50 internationale sprekers bij elkaar die zich bezighielden met bovenstaande vraagstukken. Het belangrijkste onderwerp van de dag: hoe zorgen we ervoor dat de zorgconsument inzicht en controle krijgt over de eigen medische gegevens?

Afsprakenstelsel Medmij

Een belangrijke ontwikkeling in dit vraagstuk is het afsprakenstelsel dat momenteel door MedMij wordt opgezet. Een initiatief van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Patiëntenfederatie Nederland en Nictiz. De kerntaak van MedMij is het mogelijk maken en stimuleren van de digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens, maar ook hethet creëren van vertrouwen dat dit op een veilige, gebruikersvriendelijke, toekomstvaste en betaalbare manier gebeurt.

Kennis en ervaring

CM.com is een groot voorstander van dit initiatief en deelt haar kennis en ervaring hiermee vanuit de telecom- en paymentssector ook graag in de zorgsector. Met deze insteek heeft Thea van Oosterhout van CM.com samen met Mark Elstgeest van MedMij op Mobile Healthcare gedeeld op welke wijze beide organisaties bij willen dragen aan het ‘in control’ brengen van de zorgconsument.

Lees meer over dit onderwerp

Lees meer over dit onderwerp

verbindt dagelijks tienduizenden bedrijven met miljoenen consumenten via hun mobiele telefoon. Achter de schermen vanaf ons innovatieve platform zorgt CM ervoor dat bedrijven via deze miljoenen berichten, telefoongesprekken en betalingen onderdeel zijn van het leven van mensen.

Is this region a better fit for you?

Go
RCS
Apple Messages for Business
Whatsapp
WhatsApp
Scan & Chat
Scan de code met je mobiele telefoon of gebruik WhatsApp Web