SMS

Mobiele app en sms verbeteren kwaliteit en productie bij pindaboeren Malawi

Pindaboeren in Malawi verbeteren de productie en kwaliteit van hun pinda’s met behulp van een mobiele app en sms-enquêtes, geleverd door CM. Een hogere kwaliteit pinda’s is een voorwaarde voor voedselveiligheid en voor de export ervan.

Afri-Nut Peanuts

Bijna 50.000 pindaboeren in Malawi participeren in het programma om de kwaliteit van de pinda’s te verbeteren. Soms bevatten de pinda’s een te hoog aflatoxinegehalte, waardoor ze ongeschikt worden voor export naar bijvoorbeeld Europa en voor zelfconsumptie. Een betere kwaliteit pinda kan waarde toevoegen voor zowel de boeren, als het straatarme Malawi zelf. Het programma, dat onder andere bestaat uit een app voor enquêtes en actuele informatie via sms, brengt de boeren op de hoogte van productie-adviezen van hun pinda’s en de actuele pindaprijzen op de markt. Zo kunnen ze tegen scherpe prijzen hun pinda’s aanbieden.

Mobiele app en sms-enquêtes

In opdracht van en in samenwerking met Sympany, een Nederlandse NGO actief in Malawi, ontwikkelt CM een mobiele app en stuurt sms-enquêtes. In 2010 zette Sympany een soortgelijk project met CM op met dat mensen informeerde over HIV/AIDS. Destijds werden 170.000 vragenlijsten ingevuld en verstuurd via SMS. Dat leverde een duidelijker beeld op over in hoeverre Malawianen op de hoogte zijn van preventiemogelijkheden en de gevolgen van HIV/aids. De voorlichtingsactiviteiten kon hierop worden aangepast.

Interview met Thokozani Chikuni over sms monitoring tool. 


Going Nuts

Eenzelfde methode zet Sympany nu weer in, in samenwerking met CM. In het Going Nuts project, een publiek privaat partnerschap (PPP) tussen Sympany, AfriNut/Oils en het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden pindaboeren getraind in de verbouw van kwalitatief goede pinda’s. De enquêtes moeten een duidelijk beeld opleveren van de situatie van pindaboeren en hoe zij hun pinda’s verbouwen. Die informatie wordt geanalyseerd zodat trainers de boeren op maat kunnen informeren. De trainers hebben een mobiele telefoon en daarmee kunnen ze, waar ze zich ook bevinden, via de app vragenlijsten invullen. De antwoorden worden geanalyseerd om de training over productieverhoging en de verlaging aflatoxinelevels op maat te geven. Aflatoxine is een natuurlijke gifstof, gemaakt door schimmels. Het is een giftige, kankerverwekkende stof, die een strenge controle noodzakelijk maakt. 

Crew in from of Afri-Nut factory


Qwertytoetsenbord?

Sjors de Wildt, app-adviseur bij CM, reisde af naar Malawi om de werking van de app en de sms-enquêtes uit te leggen. Hij bezocht de pindaboeren op locatie, verschafte mobiele telefoons aan de 35 trainers binnen het programma en trainde hen om de antwoorden op enquêtes te kunnen analyseren. “Dat was nog een uitdaging”, legt De Wildt uit. “Veel mensen in Malawi kunnen wel lezen en schrijven, maar zijn niet bekend met het qwertytoetsenbord. Daarnaast hebben we een samenwerking gelegd met de telecomprovider Airtel en de boeren laten zien hoe gegevens worden verwerkt”, aldus de app-adviseur.

Verzameling en analyse

In het programma Going Nuts houden trainers van de boeren in het veld via de app het programma management op de hoogte van de productie kwaliteit van de pinda’s. Vanaf het veld op locatie kunnen zij direct hun bevindingen doorsturen via SMS. Indien een boer een mobiele telefoon bezit, wordt hij toegevoegd aan het monitoringsysteem. In de toekomst kan de boer via een shortcode tevens voor hem relevante informatie opvragen zoals dagprijzen van pinda’s. De SMS-antwoorden op de enquête verzamelt CM Telecom en rangschikt ze in een online dashboard op bijvoorbeeld locatie, geslacht, pindaproductie per seizoen en of er recent veel pinda’s verloren zijn gegaan.

Pindawaardeketen

In Malawi hebben afgelopen weken de landbouwtrainers binnen het Going Nuts project een workshop dataverzameling via hun smartphone gevolgd. Samen met CM heeft Sympany een datatool ontwikkeld die het landbouwtrainers makkelijk maakt om data van duizenden pindaboeren te verzamelen en te verwerken. Het doel is uiteindelijk om de gehele pindawaardeketen waar die 50.000 boeren deel van zijn te versterken. 


 

Meer over mobiele berichten

Contact

Is this region a better fit for you?

Go