SMS

Mobiele technologie spil in transformatie gezondheidszorg

E-health, online therapie en de inzet van apps bij medicatiebegeleiding of therapietrouw zijn spil in de transformatie van de zorg. “Binnen vijf jaar moeten patiënten online hun dossier kunnen inzien.”

Mobiele technologie spil in transformatie gezondheidszorg

Dat schrijven minister Edith Schippers en staatssecretaris Van Rijn in de Begroting VWS. Zorgvisie.nl schrijft dat de transformatie van de zorg volgens Schippers en Van Rijn niet goed tot stand kan komen zonder vernieuwingen. Zij wijzen daarbij op het belang van e-health, online therapie en de inzet van apps bij medicatiebegeleiding of therapietrouw. 'Beveiliging en privacy moeten dan wel op orde zijn. Het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, ligt ter behandeling in de Eerste Kamer. Pas als de randvoorwaarden wettelijk zijn verankerd, kan e-health de rol in de gezondheidszorg spelen die past bij deze tijd, waarin mensen voor heel veel zaken al gebruik maken van internet, apps en andere technologie’, Aldus Zorgvisie.

Veel voordelen aan patiëntendossiers

Deze visie loopt parallel aan die van de markt. Die ziet eveneens veel voordelen aan patiëntendossiers. Zo is bijvoorbeeld Quli bezig met het ontwikkelingen van een digitaal platform waarin gebruikers zelf gemeten informatie opslaan. Die informatie belandt in de kluis van Quli. Pas wanneer een gebruiker aangeeft dat (een deel van) de informatie mag worden gedeeld, gebeurt dat ook. “Quli begint met sensoring via bijvoorbeeld wearables”, legt productmanager Dirk-Jan van der Pol van Quli uit. “Quli is voor en door de zorg, een soort LinkedIn voor de zorg. Quli kan ook dienen als support, door bijvoorbeeld notificaties te sturen als je op een bepaald tijdstip medicijnen moet gebruiken.” Gebruikers zijn geregistreerd en er vindt geen buitenlandse afvang plaats, zo stelt Van der Pol. Inloggen gebeurt door middel van SMS-authenticatie.

80% binnen 5 jaar toegang tot medisch dossier

De bewindslieden willen een beter gebruik van digitale zorg in de komende jaren. Zo moet 80 procent van de chronisch zieken binnen vijf jaar direct toegang hebben tot medische gegevens. Hierdoor zijn bijvoorbeeld medicatie-informatie en testresultaten snel beschikbaar. “Voor iedereen die thuis zorg en ondersteuning krijgt, moet het bovendien mogelijk zijn om via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren, waardoor mensen langer veilig thuis kunnen wonen. Komend jaar verkennen we hoe (kosten)effectieve toepassingen van e-health kunnen worden doorgevoerd.”

Beveiliging en privacy op orde

Schippers en Van Rijn: “Beveiliging en privacy moeten dan wel op orde zijn. Het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, ligt ter behandeling in de Eerste Kamer. Pas als de randvoorwaarden wettelijk zijn verankerd, kan e-health de rol in de gezondheidszorg spelen die past bij deze tijd, waarin mensen voor heel veel zaken al gebruik maken van internet, apps en andere technologie.”

Veiligheid en kosten

Ger Thijssen, Market Manager Healthcare bij CM: “Het veiligheidsaspect is een inderdaad punt, het kostenaspect is een ander. We zullen de komende jaren een vlucht zien van patiëntportalen. We zien initiatieven vanuit zorginstellingen, commerciële partijen en zorgverzekeraars. Al deze portalen zijn voor de toegang verplicht om na te denken over de twee-factor authenticatie. Het aantal inlogprocedures loopt dan snel op. Hoewel de kosten van een SMS laag zijn, moeten we ons inzetten om kosten in de zorg verder te drukken. Door slim gebruik te maken smartphones is het mogelijk om zowel authenticatie- als notificatieberichten te sturen via pushnotificaties met hybrid messaging. Dit is bovendien aanzienlijk goedkoper.”

Ga naar hybrid messaging

Contact
Contact

Gerelateerde artikelen

Choose a different country or region if you want to see the content for your location.

Go