SMS

Moerdijk start SMS-alertering

Haven- en industrieterrein Moerdijk start deze zomer een pilot met een SMS- en mail-alerteringssysteem. Het systeem moet in het geval van een incident snel en betrouwbaar bedrijven en burgers informeren en instrueren.

Moerdijk start SMS-alertering

Snel en betrouwbaar

Haven- en industrieterrein Moerdijk start deze zomer een pilot met een SMS- en mail-alerteringssysteem. Het systeem moet in het geval van een incident snel en betrouwbaar bedrijven en burgers informeren en instrueren en geldt als extra veiligheid voor werknemers op het terrein.

De gemeente Moerdijk maakte woensdag 17 april bekend dat het alerteringssysteem Calamiteiten BHV Informatie Systeem (CBIS) ook al is genomineerd voor de Don Berghuijs veiligheidsaward 2013. Het systeem is ontworpen door softwareontwikkelaar Centric en werd mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen de overheid en de Moerdijkse bedrijfsleven, de Veiligheidsregio, de provincie en de gemeente.

Het recente verleden heeft de partijen geleerd dat snelle informatievoorziening van groot belang is. Tijdens en na de brand bij Chemie-Pack op 5 januari 2011 was de communicatie tussen hulpverlening, burgers en overheid zeer gebrekkig, zo luidde één van de conlusies na de brand. Het CBIS beoogt sneller en eerder de bedrijfshulpverlening te informeren over een incident.

SMS Gateway

Bij een dreiging stuurt het betreffende bedrijf via een gateway meteen een SMS en een e-mail uit, zodat onmiddelijk tot een alertering kan worden over gegaan. Het is volgens de gemeente Moerdijk van belang dat zoveel mogelijk bedrijven zich aansluiten. “Een e-learningprogramma moet de partijen optimaal met het systeem leren werken. De maatregelen moeten er uiteindelijk toe leiden dat er een aanvaardbaar risiconiveau heerst bij de haven van Moerdijk”, stelt de gemeente.

Op dit moment bevindt het project zich in de zogenaamde ‘Proof of concept-fase’. In deze fase wordt het systeem door een selecte groep bedrijven, Havenschap Moerdijk, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en gemeente Moerdijk getest. Vanaf juni 2013 gaat de pilot-fase van start en wordt het systeem met een bredere groep ondernemingen getest. 

Related articles

Select Your Country

Selecting a country will show relevant information for that region and may change the language.

If you have any questions or suggestions, you can always contact us .
We’d love to hear from you!