SMS

Nieuwsdistributie per SMS Gateway in Azië en Afrika

Bij gebrek aan mobiel internet, kan het nieuws in gebieden in Azië en Afrika per SMS Gateway worden uitgewisseld tussen correspondent en redactie. Dat is althans het idee dat Steffen Konrath heeft bedacht.

Nieuwsdistributie per SMS Gateway in Azië en Afrika

In veel gebieden in Azië en Afrika is nog geen mobiel internet voorhanden. Omdat de aanleg van mobiel internet ook nog wel even gaat duren, heeft Steffen Konrath, CEO van The Liquid Newsroom, nu een idee bedacht. Die oplossing – nieuws per SMS – moet vooral redacties gaan voeden van nieuws uit rurale gebieden. Correspondenten ter plaatse geven het nieuws door via tekstberichten. De mobiele telefoons zijn verbonden met een SMS Gateway die SMS-verkeer zowel kan ontvangen als verzenden.

Nieuwsuitwisseling per SMS

Het idee achter SMS-nieuwsuitwisseling is simpel: in rurale gebieden vinden evengoed nieuwsgebeurtenissen plaats. Die belanden echter zelden in massamedia, simpelweg omdat er geen middelen zijn om het nieuws te ‘verschepen’. “Er is daar geen infrastructuur om op de meer bekende wijze journalistiek te bedrijven”, stelt Steffen Konrath. De Duitser zet zich in om op innovatieve manieren journalistiek te bedrijven en bevorderen, met name in ontwikkelingsgebieden. Vooral via Twitter ventileert hij zijn visie en gedachten over  eenvoudige wijze van nieuwsgaring en meer (kwaliteit in de) journalistiek. “Het moet daar eigenlijk net zo eenvoudig zijn als hier.”

Bevordering en herinrichting journalistiek

Konrath heeft deze week gesproken met de non-profit organisatie MICT International. Media In Cooporation and Transition (MICT) zet zich in voor meer en betere nieuwsvoorzieningen in met name Afrika en (Centraal-) Azië. Met een aantal projecten voorziet de organisatie in trainingen en cursussen voor de bevordering en herinrichting van journalistiek in bijvoorbeeld oorlogsgebieden waar nieuwsvoorzieningen zijn ontwricht.

SMS Gateway

Zijn Liquid Newsroom kan nieuws via allerlei kanalen verwerken, maar daar moet SMS nu bijkomen. Zonder mobiel netwerk heeft de SMS Gateway wel een probleem, hoewel dat tevens geldt voor Twitter, Facebook, e-mail en LinkedIn. De SMS Gateway voor nieuwsdistributie is nog wel enigszins een proefballon, vertelt Konrath. “Het is technisch allemaal mogelijk, maar we zoeken nog wel een sponsor, bij voorkeur in de telecommunicatie om de SMS Gateway te testen en te presenteren.”

Start met sms versturen

Contact
Contact

Choose a different country or region if you want to see the content for your location.

Go