Nieuwsdistributie per SMS Gateway in Azië en Afrika

2 minutes read

Nieuwsdistributie per SMS Gateway in Azië en Afrika

Bij gebrek aan mobiel internet, kan het nieuws in gebieden in Azië en Afrika per SMS Gateway worden uitgewisseld tussen correspondent en redactie. Dat is althans het idee dat Steffen Konrath heeft bedacht.

In veel gebieden in Azië en Afrika is nog geen mobiel internet voorhanden. Omdat de aanleg van mobiel internet ook nog wel even gaat duren, heeft Steffen Konrath, CEO van The Liquid Newsroom, nu een idee bedacht. Die oplossing – nieuws per SMS – moet vooral redacties gaan voeden van nieuws uit rurale gebieden. Correspondenten ter plaatse geven het nieuws door via tekstberichten. De mobiele telefoons zijn verbonden met een SMS Gateway die SMS-verkeer zowel kan ontvangen als verzenden.

Nieuwsuitwisseling per SMS

Het idee achter SMS-nieuwsuitwisseling is simpel: in rurale gebieden vinden evengoed nieuwsgebeurtenissen plaats. Die belanden echter zelden in massamedia, simpelweg omdat er geen middelen zijn om het nieuws te ‘verschepen’. “Er is daar geen infrastructuur om op de meer bekende wijze journalistiek te bedrijven”, stelt Steffen Konrath. De Duitser zet zich in om op innovatieve manieren journalistiek te bedrijven en bevorderen, met name in ontwikkelingsgebieden. Vooral via Twitter ventileert hij zijn visie en gedachten over  eenvoudige wijze van nieuwsgaring en meer (kwaliteit in de) journalistiek. “Het moet daar eigenlijk net zo eenvoudig zijn als hier.”

Bevordering en herinrichting journalistiek

Konrath heeft deze week gesproken met de non-profit organisatie MICT International. Media In Cooporation and Transition (MICT) zet zich in voor meer en betere nieuwsvoorzieningen in met name Afrika en (Centraal-) Azië. Met een aantal projecten voorziet de organisatie in trainingen en cursussen voor de bevordering en herinrichting van journalistiek in bijvoorbeeld oorlogsgebieden waar nieuwsvoorzieningen zijn ontwricht.

SMS Gateway

Zijn Liquid Newsroom kan nieuws via allerlei kanalen verwerken, maar daar moet SMS nu bijkomen. Zonder mobiel netwerk heeft de SMS Gateway wel een probleem, hoewel dat tevens geldt voor Twitter, Facebook, e-mail en LinkedIn. De SMS Gateway voor nieuwsdistributie is nog wel enigszins een proefballon, vertelt Konrath. “Het is technisch allemaal mogelijk, maar we zoeken nog wel een sponsor, bij voorkeur in de telecommunicatie om de SMS Gateway te testen en te presenteren.”

Start met SMS versturen


Interessant? Deel het met je netwerk!


TagsVerder lezen

Volgende Park-line voert parkeren op het water per SMS in
Vorige Blogsite Tumblr activeert authenticatie via SMS
Terug Terug naar nieuwsoverzicht

Related articles

Alpenkanjers start donaties met Microincasso
Moerdijk start SMS-alertering
SMS verdrijft telegram in India
St. Antonius Ziekenhuis stroomlijnt dienst met One Time Passwords
Grootste nieuwjaarskaart Nederland via SMS te versturen

Over de auteur

Charlotte van Raak is content marketer en zorgt ervoor dat onze lezers altijd interessante blogs kunnen vinden over hoe je klanten kan betrekken. Gedurende de dag beantwoordt ze 1K vragen vanuit haar rol als communicatieadviseur. Haar nachten gebruikt ze veelal om te slapen.

Connect met Charlotte via

LinkedIn.