Berichten

Noodnummer 112 nog niet toegankelijk per SMS

Hoewel er in 2012 een geslaagde pilot plaatsvond, is het noodnummer 112 nog niet toegankelijk per SMS. Aan de pilot Real Time Tekst deden destijds 1000 mensen mee.

Noodnummer 112 E-SMS nog niet toegankelijk per SMS

Vanaf eind juli 2012 was 112 toegankelijk via SMS voor mensen met een spraak- of gehoorbeperking. Om misbruik te voorkomen, was de dienst alleen beschikbaar voor degenen die zich vooraf registreren voor de dienst. De pilot E-SMS werd in 2013 succesvol afgesloten. Toch heeft het SMS-alarmeringssysteem vooralsnog geen landelijk vervolg gekregen.

Oorzaak faillissement?

Vermoedelijk is de oorzaak daarvan het faillissement van mobiele dienstverlener AnnieS. Het bedrijf, dat in 2012 over de kop ging, richtte zich op het aanbieden van producten en diensten voor doven en slechthorenden. AnnieS verbond zich aan maatschappelijke projecten waardoor het geen winstoogmerk kende. Sinds 2009 was AnnieS betrokken bij het Europese REACH112. Het werkte samen met het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD, nu de landelijke politie) waarin met een mobiele teksttelefoon 112 bereikbaarder werd voor doven en slechthorenden.

Invoer E-SMS loopt nog

De overheid is desalniettemin nog steeds bezig met de invoer van E-SMS. “De pilot e-sms is inderdaad afgerond”, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie desgevraagd. “Op dit moment worden de mogelijkheden voor doven en slechthorenden om 112 te bereiken in samenhang bekeken. E-sms wordt hierin meegenomen.” De SMS-dienst maakt gebruik van de reguliere SMS-technologie en is bedoeld om breed beschikbaar en makkelijk bruikbaar te zijn voor mensen met een spraak- of gehoorbeperking. In 2012 vonden technische tests plaats met de nieuwe SMS-dienst. Die verliepen naar wens, waarna de SMS-dienst in gebruik 1 juli 2013.

OrcaGroup lanceert iFinder1200 voor alarmering

OrcaGroup, dat gebruik maakt van het SMS-platform van CM, lanceerde in juni 2013 het track-and-trace-apparaat iFind1200. Met het apparaat kunnen incidenten snel per SMS worden gemeld, met een druk op de knop. “Een persoon in nood, of dat nou in de familiare of werksfeer is, kan met het apparaat via een simpele druk op de knop laten weten dat hij of zij in moeilijkheden verkeert”, legt directeur Johan van Veen van de OrcaGroup uit. “Het apparaat baseert op eventuele wifi-signalen, GPS, GSM-masten en NFC de locatie op één meter nauwkeurig.”

Het alarmsignaal wordt doorgegeven aan de OrcaGroup die op haar beurt de selectie maakt in de alarmering van de betreffende instanties of personen. “Bij een brand in een bedrijf of een ontploffing zouden de brandweer en Veiligheidsregio’s direct op de hoogte gesteld kunnen worden”, vertelt Van Veen. “Maar ook ouderen van dagen kunnen het apparaat aanschaffen als zij bijvoorbeeld buiten in een noodsituatie geraken en hulp nodig hebben. De iFind1200 opent in een dergelijk geval tevens een spraakverbinding, zodat direct gesproken kan worden tussen de alarmgever en de hulpverlener of meldkamer.

Gerelateerde artikelen

Choose a different country or region if you want to see the content for your location.

Go