SMS

Plasterk: aanvulling op SMS-beveiliging DigiD

In de nabije toekomst moet de beveiliging van DigiD nog beter, om onder andere ID-fraude tegen te gaan. Minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) komt daarom met een aanvulling op DigiD en DigiD-Midden (SMS-authenticatie): eID.

logo digid

Het is de bedoeling dat eID naast de twee bestaande beveiligingsniveau’s van inloggende bij DigiD wordt toegevoegd. “Met het oog op de toekomst en de continue veranderende technologische mogelijkheden en bedreigingen is er in de toekomst een nog veiliger middel nodig. Om dit te realiseren zijn twee aanvullende maatregelen ten opzichte van DigiD nodig: een uitgifte in persoon, bijvoorbeeld bij een balie, en een digitaal middel dat aan de hoogste veiligheidsnormen voldoet, bijvoorbeeld een chip”, zo schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer op twee april 2013.

Beveiligde authenticatiemethode

Plasterk gaat later dit jaar meer gedetailleerd in op de volgens hem nog beter beveiligde authenticatiemethode. “De invoering ervan gaat nog enkele jaren duren”, legt Plasterk uit via zijn woordvoerder. “De Tweede en Eerste kamer moeten eveneens een mening vormen en zeggen of zij de aanvulling wenselijk vinden. Ook het ontwikkelen en aanpassen van de techniek, protocollen en wetgeving nemen tijd in beslag.”

In 2012 meldde Plasterks ambtsvoorganger Liesbeth Spies (CDA) dat ongeveer 5,6% van de burgers in de periode van 2007 tot 2011  slachtoffer was van identiteitsfraude. In de jaren 2007 2012 (6 jaar) is dit circa 13,3 %. Van deze slachtoffers heeft een deel financiële schade geleden: naar schatting 9,5% van de gehele bevolking. Voor 2012 is berekend dat tussen de 672.787 en 869.816 burgers slachtoffer zijn geweest, die gezamenlijk tussen de 393 en 508 miljoen euro schade hebben geleden. De volledige resultaten van het onderzoek verwacht Plasterk eind paril te kunnen publiceren. 

Bron foto: mystic mabel/Flickr.com

Related articles

Select Your Country

Selecting a country will show relevant information for that region and may change the language.

If you have any questions or suggestions, you can always contact us .
We’d love to hear from you!