SMS

Problemen bij NL-Alert kinderziekten?

De overheid verstuurde op vier februari bij wijze van test het eerste NL-alert. Het berichtje kwam bij het gros van de mobiele telefoonbezitters niet aan.

Problemen bij NL-Alert kinderziekten

‘Grote problemen voor NL-Alert, dat gisteren bij wijze van test een alarm-‘SMS’ stuurde’. Het is de eerste zin waarmee RTL Nieuws het onderwerp opende over het testbericht dat gisteren naar alle mobiele telefoons in Nederland werd gestuurd.


Als het inderdaad - zoals RTL beschreef - een SMS betrof, had in tegenstelling tot gisteren een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking het alarmbericht wel degelijk ontvangen. Nu werd het verstuurd via cell broadcasting, een systeem dat volgens de Rijksoverheid stabieler is dan SMS. Feit is wel dat een grote meerderheid van zowel (smart)telefoons als serviceproviders nog niet op cell broadcasting is toegerust. Daar staat tegenover dat 99 procent van alle telefoons in Nederland een simpel SMS-bericht wel kan ontvangen, zonder de telefoon vooraf te moeten instellen.

Specifieke regio

Een ander voordeel is volgens de overheid dat NL-Alert lokaal en regionaal kan worden ingezet. De GSM-masten waar het alarmbericht naartoe wordt gestuurd, distribueren het bericht naar de telefoons die zich op dat moment in een specifieke regio bevinden. Voor bewoners die net op de grens met bijvoorbeeld Duitsland of België wonen, gaat het echter vaak niet op, omdat zij – al dan niet ongewild - veel gebruik maken van buitenlandse netwerken. Zij krijgen dan geen alarmbericht. Immers werkt NL-Alert alleen via binnenlandse providers.

De Nederlandse regering heeft reeds aangetoond dat lokale en regionale alarmering via sms succesvol kan zijn, zonder te worden gehinderd door lands- of netwerkgrenzen. Via Burgernet worden wekelijks tientallen sms’jes verstuurd die keurig aankomen bij telefoonbezitters in een bepaalde regio. Via een simpele inschrijving op Burgernet.nl is dat te realiseren. Het argument om bij NL-Alert deze constructie links te laten liggen, is dat mensen zich niet hoeven in te schrijven en dus anoniem blijven. Een nadeel van Burgnet-SMS’jes is dat het bericht te allen tijde naar de ingeschreven telefoonnummers worden gestuurd: of je nu op weekendje weg bent op Texel of lange door reis maakt door Canada.

Het belangrijkste argument om voor cell broadcasting te kiezen is de stabiliteit van het netwerk. Cell broadcasting gaat via de radiofrequentie naar de mobiele telefoon. Dit kanaal blijft functioneren mocht het reguliere telefoonnetwerk overbelast raken door veel telefoon- en sms-verkeer. Een enkele keer dat een radiofrequentie komt te vervallen, is als bij de brand in de radiozendmast van Hoogersmilde.

Alarm-moeheid

Een ander punt van kritiek is de heersende ‘alarm-moeheid’ van Nederland. De mogelijkheden om burgers op de hoogte te stellen en te laten participeren in onder meer vermissingen, overvallen en andere feiten stapelen zich langzaam op. De laatste jaren werden zo onder andere Burgernet, AMBER-Alert, SMS-Alert en Alert voor Veiligheidsregio’s ingevoerd. Daar komt nu het NL-Alert bij. Het lijkt er nog niet op dat deze Alert-kanalen op termijn worden gebundeld.

Over het verloop van de test bij NL-Alert had het ministerie van Veiligheid en Jusitite vooraf geen verwachtingen. De resulaten ervan zijn evenmin al bekend, net als een verklaring waarom slechts 43 procent van de GSM-masten in de provincie Utrecht werd bereikt. Woordvoerder Jean Fransman van het ministerie verwacht dat de evaluatie van de test over enkele weken kan worden gepubliceerd.

Choose a different country or region if you want to see the content for your location.

Go