SMS

SMS-alerts kunnen risico uitval Wifi-netwerk ziekenhuizen opvangen

Door het intensieve gebruik van draadloze Wifi-verbindingen in zorginstellingen, de kans op ongelukken door bijvoorbeeld uitval van die apparatuur toeneemt. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversitiet Groningen (RUG).

sms alerts

Door niet enkel te leunen op Wifi, maar ook andere kanalen als SMS te implementeren, kunnen instanties het risico op storingen verminderen. 

Draadloze apparatuur

“De groei van draadloze apparaten in de gezondheidszorg is enorm,” zegt projectleider en hoogleraar Information Management Hans Wortmann van de Rijksuniversiteit Groningen. “Een alarm dat afgaat wanneer een oudere valt, patiënten die een morfinepomp hebben, hartpatiënten die dagelijks zelf hun medische status kunnen doorgeven, of de specialist die zijn dagelijkse ronde door het ziekenhuis doet met een mobiele computer. Zowel de aansturing van de apparaten als de bediening op afstand verloopt via de ether, maar deze frequenties worden door de ‘draadloze revolutie’ steeds intensiever benut. Gevolg is dat de kans op storingen, en daarmee ongelukken, steeds groter wordt.” 

“Het wordt steeds drukker in de ether”, aldus directeur Peter Spijkerman van Agentschap Telecom. “Alle organisaties zouden de mogelijkheid van uitval van draadloze apparatuur mee moeten nemen in hun risicomanagement, zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op uitval. Vooral voor de komende jaren is dat belangrijk omdat de groei van deze apparaten blijft toenemen. en is er een grotere kans op uitval. Bedrijven moeten zich vooral bij kritische bedrijfstoepassingen voorbereiden op een fail-safe oplossing, zodat ze bij langdurige of regelmatige uitval een alternatief voor de draadloze apparatuur hebben.”

De RUG raadt dan ook aan om voor bedrijfskritische apps en verbindingen een backup te realiseren. Bovendien raadt de RUG aan om niet alleen te vertrouwen of Wifi als standaard verbinding. Andere frequenties en communicatiekanalen zoals SMS toevoegen aan de draadloze communicatie, kan een oplossing zijn voor het probleem dat Wifi-verbindingen overlopen of storingen veroorzaken. 

Gerelateerde artikelen

Choose a different country or region if you want to see the content for your location.

Go