SMS

SMS populair bij AMBER Alert en Burgernet

SMS en voice zijn bij Burgernet en het AMBER Alert veruit de meest indringende communicatiemiddelen. Social media als Twitter worden wel meer ingezet, maar de impact ervan is lager.

AMBER Alert

Dat blijkt uit het Behoeftenonderzoek Alerteringssysteem van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van de Rijksoverheid. Doelstelling van het onderzoek was inzicht bieden in de verwachtingen en behoeften van burgers rondom alerteringssystemen in Nederland. Het WODC ondervroeg 400 deelnemers en 800 niet-deelnemers.

Voorkeur aan SMS

Deelnemers die in de toekomst één of meer alerteringssystemen gaan gebruiken, gaven de voorkeur aan te willen reageren via SMS. Al bestaande deelnemers gaven de voorkeur te reageren per zowel SMS als telefoon. Ook het communicatiemiddel e-mail scoorde in het onderzoek hoog, gevolgd door radio en TV.

De onderzoekers van het WODC concludeerden tevens dat AMBER Alert een zeer hoge bekendheid geniet. Maar liefst 95% van de ondervraagde niet-deelnemers gaf aan het alerteringssysteem te kennen en tevens op de hoogte te zijn van de werking van het systeem.

Het nieuwe NL-Alert, dat onlangs veel in het nieuws was door de gebrekkige werking en het zeer matige bereik, is bekend onder ongeveer 65% van het aantal ondervraagden. Eén op de zes weet wat het NL-alert daadwerkelijk inhoudt. Burgernet is bekend bij slechts éénderde van de ondervraagde niet-deelnemers.

Succesvolle pilot

In de resultaten van het onderzoek wordt expliciet RijnmondVeilig.nl genoemd als succesvolle pilot. Dat ging in januari 2013 van start in de regio Rijnmond en stuurt alerteringen via SMS en e-mail uit naar deelnemers over eventuele incidenten in het gebied Rijnmond. Hoewel motieven voor deelname niet naar voren komen, blijkt uit het onderzoek wel dat deelnemers positief zijn over het instrument als aanvullend middel.

Deelnemers bezoeken de website als er iets aan de hand is. Daarnaast willen ze vooral op regionaal niveau geïnformeerd worden over grote incidenten zoals kernongevallen, terrorisme of nationale rampen. Op wijkniveau zijn inbraak, beroving en overlast in de wijk de onderwerpen waar deelnemers het liefst over geïnformeerd worden.

Industrieterrein Moerdijk startte in juni 2013 met de pilot van het CBIS-alerteringssyteem als onderdeel van het actieprogramma Moerdijk Veilig. Buurbedrijven en omwonenden worden met het systeem op de hoogte gehouden van effecten van eventuele rampen. 

Choose a different country or region if you want to see the content for your location.

Go