SMS

Snel en gericht communiceren tijdens crises, dreigingen en incidenten

Extreem weer, een veranderend klimaat, terreurdreigingen: situaties waarbij snel veel personen op de hoogte moeten worden gesteld en teams in paraatheid moeten worden gebracht, waren er in 2015 in overvloed. Hoe stel je je mensen zo snel en gericht mogelijk op de hoogte?

Global Connections

Zo vonden er terreuraanslagen plaats in Parijs, gold er dagenlang een acute terreurdreiging in Brussel en ook in 2016 gold er in Amsterdam heel even een terreurdreiging na een (naar later bleek valse) bommelding bij drie Amsterdamse scholen. Acute situaties die allen een gerichte aanpak vereisen, zeker op het gebied van communicatie naar betrokkenen, teamleden en publiek en die in de toekomst helaas nog veelvuldig voor gaan komen.

Snelle communicatie

Anticiperen op dergelijke zaken is niet gemakkelijk. Een degelijke voorbereiding is daardoor onmisbaar. Voor een ordelijke en snelle communicatie die in een keer zoveel mogelijk mensen bereikt, maken overheden gebruik van snelle communicatie via bijvoorbeeld sms. Ook NL-Alert van de Nederlandse overheid, waarbij korte berichten via cellbroadcasting naar smartphones worden verstuurd in de buurt van een incident, moet in de toekomst veel bijdragen. Vooralsnog zijn weinig devices uitgerust op deze techniek.

Recent komt de vraag om snel grote aantallen mensen te bereiken in geval van dreiging of crisis niet alleen van overheden. Ook bedrijven en organisaties willen steeds meer hun medewerkers op de hoogte stellen van onverwachte zaken. Bij CM komen veel verzoeken voor snelle communicatiemiddelen en hoe deze accuraat, snel en toch voordelig in te kunnen zetten.

 

Direct op de hoogte via web-app CM Direct

CM ontwikkelde CM Direct, een webapplicatie en online sms-gateway die met een paar klikken grote zendingen sms-berichten in één keer kan versturen. CM Direct kent geen abonnementskosten, de gebruiker betaalt slechts voor de verstuurde sms-berichten. Zo betaalt het bedrijf dat in noodgevallen de medewerkers snel op de hoogte wil brengen, geen onnodige kosten als men de sms-tool niet gebruikt of nodig heeft. CM Direct kent bovendien een replyfunctie die bijvoorbeeld kan worden gebruikt door de ontvanger om aan te geven dat deze veilig is. Uploaden van contactgroepen en –personen kan eenvoudig via een Excel- of CSV-lijst.

Rob Aelberts van CM: Bedrijven en organisaties vragen vooral betrouwbaarheid, gemak en kostenbesparing bij snelle communicatie in geval van dreigingen of incidenten. CM Direct levert sms-berichten binnen enkele seconden af op de telefoons van de ingevoerde groepen medewerkers of teamleden.  

 

Meer over sms

Contact
Contact

Gerelateerde artikelen

Choose a different country or region if you want to see the content for your location.

Go