Events

Social Conference: Maak van je werknemer een ambassadeur

Maak van je werknemers en klanten ambassadeurs van je bedrijf. Zij hebben het meeste contact met je klanten. Als zij zich niet als voorbeeldige ambassadeur opstellen, kun je de gunfactor wel vergeten.

social conference emerce

En een lagere gunfactor leidt automatisch tot minder business dan je zou zien met een hoge gunfactor. Immers; als er positief over je gesproken wordt en je klanten je aanbevelen bij anderen, ligt meer business in het verschiet. Maar dan moeten de verhoudingen met klanten wel juist in elkaar zitten. En dat begint bij je medewerkers.

Dat is in een notendop de strekking van The Social Conference 2014, gehouden in pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Organisator Emerce strikte de grote namen van corporate Nederland om learnings en best (maar ook worst) practices te tonen tijdens #TSC14, dat urenlang in de lijst van Trending Topics NL prijkte.

Philips, Microsoft, KPN, SNS Reaal, Telfort, de politie en vele anderen vertelden hoe en waarom zij in contact met hun klanten en relaties komen en blijven. SNS Reaal beschikt over een specialistisch team onder de afdeling communicatie dat scherp in de gaten houdt wat er over SNS wordt gezegd. Het doel van de bank? 100% ambassadeurs onder de klanten. Hoewel dat meer een droom is, geeft Nathalie Soeteman van SNS toe, is het wel een doel dat de bank nog steeds nastreeft.

Social media

Ook KPN kiest expliciet voor social media om het merk en het bedrijf zo goed mogelijk weg te zetten. KPN baseert dat op drie pijlers, ook wel platformen: Webcare 2.0, Salesforce en het KPN Forum. Die drie dingen vangen het grootste deel af van wat er over KPN wordt gezegd.

Vooraleer medewerkers daadwerkelijk naar buiten (kunnen) treden als ambassadeur van het bedrijf, is er echter nog wel wat werk te verzetten. Want hoe haal je iedereen over zich actief te mengen in het debat? Niet iedereen wil dat. Volgens Jacob Morgan, auteur van het boek The Collaborative Organization, draait het eerst om je medewerker wat te gunnen. “Laat ze hun eigen carrière maken, voer mobiel werken in, deel informatie vanuit de directie en verschuif het leiderschap. En luister naar je medewerkers!”, stelt hij.

Gelukkige werknemers

Met andere woorden: als je werknemer gelukkig is en hij zijn eigen carrière kan invullen, wordt deze vanzelf ambassadeur van je bedrijf. “Dat heeft automatisch een positieve invloed op je klanten”, weet Morgan.

Een andere versneller in de gunfactor is volgens Patrick Lerou van Philips transparantie en menselijkheid. Humanizing the brand, noemt Lerou het. “Achter de social mediakanalen van het bedrijf zitten mensen. Communiceer dan ook als mens”, beargumenteert hij. “En close the loop door te laten zien wat je doet met het resultaat. Social media is als een kind dat je opvoedt. Er gelden de 3 R-en: Rust, Ritme en Regelmaat, maar dan eigenlijk Regie, Ritme en Regelmaat.”

Dat sociale media tevens niet te peilen zijn, illustreert Larou aan de hand van het voorbeeld waarin een post op het ene kanaal lof, maar op het andere hoon kreeg. Sociale media blijft mensenwerk dat ook door mensen wordt gelezen en beoordeeld.

Ambassadeurs. Daar draait het dus om. En dan waarschijnlijk niet om de vruchteloze en weinig ambitieuze poging van GTST-ster Ferry Somogiy die zich verbindt aan Earth Concepts.

Gerelateerde artikelen

Choose a different country or region if you want to see the content for your location.

Go