SMS

Toch SMS-meldpunt tegen gaybashing Gent

Het stadsbestuur van Gent stelt toch een SMS-meldpunt in om discriminatie tegen homo’s te melden. Eerder zag schepen Resul Tapmaz daar geen heil in, maar een door de gemeenteraad aangenomen motie dwingt de wethouder er nu tog toe.

Toch SMS-meldpunt tegen gaybashing Gent

Het meldpunt wordt toegvoegd aan het al bestaande meldpunt '8989' dat vorge week vrijdag werd gelanceerd en dienst doet als een instrument om discriminatie in de horeca te melden.

Discriminatie tegengaan

Eerder stelde raadslid Karlijn Deene dat het zogenaamde gaybashing een verwerpelijk fenomeen was en tevens in opmars in de stad Gent. "Ik begrijp dan ook niet dat de schepen de ene vorm van discriminatie wel hard wil aanpakken en de andere niet. Dit vind ik een vreemde invulling van een gelijke kansenbeleid. De burgemeester schermt ondertussen wel met denktanken en werkgroepen die ‘er mee bezig zijn’, maar veel resultaat heeft dat nog niet opgeleverd."

De gemeenteraad ging akkoord met een voorstel met de tekst: 'De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om in overleg met de betrokken actoren onmiddellijk werk te maken van een sms-meldingssyteem tegen gaybashing – al dan niet als een uitbreiding van het bestaande initiatief rond de discriminatie van allochtone jongeren – en om daarrond een bekendmakingscampagne op te zetten.'

Mensen die discriminatie melden via 8989 worden een volgende dag opgebeld. Strafbare feiten worden daarna doorgegeven aan de politie. 

Meer over CM:
Sinds de opkomst van mobiel zijn bedrijven op zoek naar de beste manier om de consument hierop te bereiken. Sinds 1999 helpen we bedrijven hiermee door het dagelijks verbeteren van het beste platform voor alle vormen van berichten zoals SMS, Email, Appcare.

Naast verschillende messaging diensten voorziet het platform ook in oplossingen voor zakelijk bellen via SIP trunking, betalingsmogelijkheden voor bedrijven zoals Autocollect, maar ook zeer veilige toegangsoplossingen voor online identificatie in de vorm van twee factor authenticatie en iDIN.

We bieden via één platform een hybride oplossing waarmee bedrijven hun doelgroep bereiken. Dat garanderen we.

Meer over CM:
Sinds de opkomst van mobiel zijn bedrijven op zoek naar de beste manier om de consument hierop te bereiken. Sinds 1999 helpen we bedrijven hiermee door het dagelijks verbeteren van het beste platform voor alle vormen van berichten zoals SMS, Email, Appcare.

Naast verschillende messaging diensten voorziet het platform ook in oplossingen voor zakelijk bellen via SIP trunking, betalingsmogelijkheden voor bedrijven zoals Autocollect, maar ook zeer veilige toegangsoplossingen voor online identificatie in de vorm van twee factor authenticatie en iDIN.

We bieden via één platform een hybride oplossing waarmee bedrijven hun doelgroep bereiken. Dat garanderen we.

Related articles

Select Your Country

Selecting a country will show relevant information for that region and may change the language.

If you have any questions or suggestions, you can always contact us .
We’d love to hear from you!