It seems that you are in United States. Do you want to visit our website more suitable for your region? Go to our global (English) site

Toch SMS-meldpunt tegen gaybashing Gent

1 minute read

Toch SMS-meldpunt tegen gaybashing Gent

Het stadsbestuur van Gent stelt toch een SMS-meldpunt in om discriminatie tegen homo’s te melden. Eerder zag schepen Resul Tapmaz daar geen heil in, maar een door de gemeenteraad aangenomen motie dwingt de wethouder er nu tog toe.

Het meldpunt wordt toegvoegd aan het al bestaande meldpunt '8989' dat vorge week vrijdag werd gelanceerd en dienst doet als een instrument om discriminatie in de horeca te melden.

Eerder stelde raadslid Karlijn Deene dat het zogenaamde gaybashing een verwerpelijk fenomeen was en tevens in opmars in de stad Gent. "Ik begrijp dan ook niet dat de schepen de ene vorm van discriminatie wel hard wil aanpakken en de andere niet. Dit vind ik een vreemde invulling van een gelijke kansenbeleid. De burgemeester schermt ondertussen wel met denktanken en werkgroepen die ‘er mee bezig zijn’, maar veel resultaat heeft dat nog niet opgeleverd."

De gemeenteraad ging akkoord met een voorstel met de tekst: 'De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om in overleg met de betrokken actoren onmiddellijk werk te maken van een sms-meldingssyteem tegen gaybashing – al dan niet als een uitbreiding van het bestaande initiatief rond de discriminatie van allochtone jongeren – en om daarrond een bekendmakingscampagne op te zetten.'

Mensen die discriminatie melden via 8989 worden een volgende dag opgebeld. Strafbare feiten worden daarna doorgegeven aan de politie. Interessant? Deel het met je netwerk!

Over de auteur

Erik Eggens

Connect met Erik via

LinkedIn, Twitter.