SMS

Veiligheidsregio Brabant: Geen NL-Alert via SMS

De Veiligheidsregio Midden West Brabant gaat geen SMS-alerts uitsturen in geval van grote incidenten in de regio. Vorige week bleek bij de grote brand bij het chemisch verpakkingsbedrijf ELD in Oosterhout dat het verstuurde NL Alert bij een overgrote meerderheid van de mobiele telefoons niet aankwam.

Veiligheidsregio Brabant: Geen NL-Alert via SMS

Bericht nooit aangekomen

Dat het NL-Alert, dat nu via Cell Broadcasting en niet per SMS wordt verstuurd, niet of veel te laat aankwam had meerdere oorzaken, blijkt nu. Zo kwam er vanuit de Veiligheidsregio pas om 23:00 uur de opdracht om daadwerkelijk een NL-alert te sturen om ramen en deuren in de nabije omgeving te sluiten. Het bericht dat om 23:00 moest worden verstuurd, is nooit aangekomen. De brand bij ELD ontstond al 21:15 na explosies in een loods. Dikke zwarte rookwolken tot over de Belgische grens waren het directe gevolg.


Een latere poging om het Alert te sturen, werd slechts bij een zeer klein aantal mensen afgeleverd. Hoeveel is nog onbekend, maar duidelijk is wel dat een aantal servers waarover het NL-Alert wordt verstuurd, dienst weigerde. “We onderzoeken nog waar het technische mankement exact heeft gezeten”, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio daarover.

Gebruik van SMS

De Veiligheidsregio Midden en West Brabant maakt met Burgernet en het Amber-Alert al wel gebruik van SMS. Hoewel de inzet van deze kanalen succesvol is, wil de Veiligheidsregio bij het NL-Alert niet overgaan op SMS. “We hebben nu eenmaal ingezet op het NL-Alert via Cell Broadcasting”, zegt de woordvoerster. “Dat moet inderdaad beter dan wat het nu is, maar daar werken we ook hard aan. SMS-alertering als vervanging van het NL-Alert is dan ook niet aan de orde.”

Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt het euvel ook bij de gemeente Oosterhout. “Het gaat om een interne fout bij de gemeente Oosterhout”, meldt woordvoerder Jean Fransman van het ministerie. “De tweede keer lukte het wel het NL-Alert te sturen, maar bleek het bereik niet optimaal door de storing.”

Het ministerie heeft de beheerder van het systeem gevraagd te rapporteren over de oorzaak. De Veiligheidsregio gaat woensdag 12 juni evalueren. Zowel het ministerie als de Veiligheidsregio verwacht eind deze maand met bevindingen te kunnen komen.

Choose a different country or region if you want to see the content for your location.

Go