Betalingen

Zijn flex-abonnementen de redding voor printmedia?

Dalende oplagen dwingen printmedia – van kranten tot tijdschriften - nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Biedt het flex-abonnement uitkomst?

Flex-abonneren printmedia

Door Rogier Aarts

De printmedia gaat door een moeilijke tijd. Het aantal abonnees daalt, net als de advertentie-inkomsten. Bovendien zijn consumenten huiverig een abonnement af te sluiten.

Macht naar de consument

Start-ups als Blendle bieden enigszins soelaas. Met Blendle koop je alleen het artikel in plaats van de gehele krant of het tijdschrift. Het artikel kost meestal slechts een paar centen. Kranten bieden bijvoorbeeld een abonnement op een krant voor alleen in het weekend of op de tablet. De consument kiest zo zelf voor welk deel van een product hij wel of niet betaalt. Maar eigenlijk kan het nog beter. Waar blijft het flex-abonnement voor de krant of het tijdschrift?

Afnemende belangstelling

Net als de printmedia, zien ook fondsenwervers zich geconfronteerd met een afnemend aantal structurele donateurs. Goede doelen werken al langer aan meer laagdrempelige manieren om alsnog meer donateurs aan zich te binden. Zo storten veel Nederlandse goede doelen zich op mobiel fondsenwerven. Laagdrempelig, omdat iedereen tegenwoordig een smartphone bij zich draagt waarmee eenvoudig gedoneerd kan worden via legio betaalmethoden.

Flex-doneren

Ook UNICEF lanceerde medio 2013 eenzelfde methode, genaamd flex-doneren. Die voorziet in een maandelijkse donatie. Of juist niet. Met flex-doneren wordt een donateur iedere maand opnieuw via SMS gevraagd of hij/zij wil doneren. Het staat de donateur geheel vrij om een bedrag te geven. Even een maandje geen geld? Geen probleem, de volgende maand vraagt UNICEF gewoon weer of het uitkomt of niet. “Het is een uitkomst voor degenen die wel bij willen dragen aan UNICEF, maar niet aan een maanddonatie willen vastzitten”, aldus UNICEF.

Flex-abo redding voor printmedia?

De flex-donaties hebben voor UNICEF een compleet nieuwe doelgroep aangeboord. Maar liefst acht op de tien flex-donateurs bij UNICEF geven aan geen regulier lidmaatschap te willen bij een goed doel. Dat blijkt uit onderzoek van WBK Marktonderzoek in opdracht van UNICEF. In de pilotfase wierf de methode al 6000 flex-donateurs. WBK Marktonderzoek concludeert nu dat 80% van deze groep een ‘gewoon’ maandelijks, vast lidmaatschap met UNICEF niet zou zijn aangegaan. Veel flex-donateurs zijn bovendien tevreden over de nieuwe donatiemethode. Maar liefst 98% raadt het aan bij zijn of haar vrienden en kennissen. Opmerkelijk is ook het lage aantal opzeggers bij flexdoneren; dat ligt substantieel lager dan bij ‘gewone’ vaste donateurs.

Flex-doneren geeft de donateur weer de macht en controle over wat hij spendeert op welk tijdstip. Dit principe geldt ook voor online en offline media. De invoering van een dergelijk flex-abonnement, waarbij de abonnee zelf per periode aan kan geven of hij/zij het blad wenst te ontvangen en er dus voor wil betalen, zou mediabedrijven ten goede kunnen komen.

Retentie

Flex-abonnementen voor media geven bovendien de callcenters van mediabedrijven een sterk aanbod voor degenen die het abonnement definitief willen opzeggen. Het alternatief: flex-abonneren: een abonnement dat je stop kunt zetten wanneer je wilt, maar ook weer voort kunt zetten wanneer je wilt.

Hoe dan?

De flex-abonnees wordt per periode via SMS gevraagd of zij een uitgave willen ontvangen. De flex-abonnee kan vervolgens kiezen die periode weer actief abonnee te worden of de periode over te slaan. Ongeacht het antwoord wordt de daarop volgende periode dezelfde optie voorgelegd. Bij de abonnees die hebben aangegeven het tijdschrift niet te willen ontvangen, wordt geen incasso uitgevoerd. Kiest de flex-abonnee ervoor het magazine te willen ontvangen, wordt na succesvolle incasso wordt de uitgave op de reguliere datum bezorgd bij de abonnee.

Neem contact op

Neem contact op

Is this region a better fit for you?

Go