Help Producten Email Campaigns E-mail Campagnes Statistieken

E-mail Campagnes Statistieken

CM.com
CM.com
Bijgewerkt 2 jaar geleden

Wanneer je een campagne hebt verzonden, kun je eenvoudig de statistieken bekijken, zodat je kunt zien hoe je campagne presteerde. Ga naar statistieken door op de campagne te klikken of door op de knop weergavenstatistieken aan de rechterkant van de campagne te klikken. Wanneer je de statistieken opent, zie je een pagina die lijkt op deze.

Bovenaan zie je de campagnegegevens zoals naar hoeveel ontvangers je de campagne hebt verzonden, naar welke lijst, het onderwerp, de datum en het afzenderadres.

Om verder uit te leggen wat we in de resultatensectie zien, moet je eerst weten dat een e-mail die naar een ontvanger is verzonden, meerdere statussen kan hebben. Hieronder zie je een lijst met de statussen en wat ze betekenen.

SENT: de e-mail is verzonden naar de ontvanger.

DELIVERED: de e-mail is bezorgd bij de mailserver van de ontvanger. Dit betekent dat de e-mailserver van de ontvanger de e-mail heeft geaccepteerd, maar dit kan nog steeds betekenen dat de e-mailserver besluit deze in de map met ongewenste e-mail te plaatsen.

OPENED: de e-mail is geopend door de ontvanger.

CLICKED: de ontvanger heeft op een link in de e-mail geklikt.

BOUNCED: de e-mail kan niet worden afgeleverd bij de ontvanger. Dit kan een tijdelijke fout zijn, zoals een volle mailbox of een permanente fout, zoals een mailbox die niet bestaat.

COMPLAINED: de ontvanger klaagde over de e-mail door op de markeren als spam-knop te klikken.

UNSUBSCRIBED: de ontvanger heeft op de unsubscribe knop gedrukt in deze e-mail.

BLACKLISTED: De ontvanger stond al op de zwarte lijst, omdat hij een permanente bounce veroorzaakte, klaagde of zich heeft afgemeld. Daarom hebben we geen e-mail naar deze ontvanger gestuurd.

In de resultatensectie vind je de totalen van de geopende, geklikte, afgemelde, gebouncede en gekritiseerde statussen in je e-mails. Je ziet ook de open rate, dit cijfer is het percentage van geopende mails ten opzichte van verzonden e-mails. De klikfrequentie is het percentage ontvangers dat op een link heeft geklikt in vergelijking met het aantal verzonden e-mails.

Onder de resultatensectie is er een sectie met geklikte links. Dit gedeelte is leeg als er nog geen linkjes zijn of er nog geen linkjes zijn aangeklikt. In de lijst kun je zien hoeveel unieke ontvangers op een bepaalde link hebben geklikt.

Onder de linkjes vind je een klein deel van de ontvangers en hun gedetailleerde statussen (e-mailadressen worden verwijderd om privacyredenen).

Als je alle statussen wilt zien, heb je twee opties.

  1. Klik op de downloadknop in de rechterbovenhoek. Hiermee krijg je een Excel-bestand dat je kan gebruiken om selecties te maken of om adressen uit je lijst te verwijderen
  2. Klik op de knop Alle ontvangers weergeven. In dat geval zie je het detailscherm hieronder (e-mailadressen worden om privacy redenen verwijderd).

Bovenaan kun je filteren voor bepaalde statussen. Je krijgt dan alle ontvangers te zien die een van de geselecteerde statussen hebben.

Is this region a better fit for you?

Go