Help Producten Address Book Is het mogelijk om een contact te bewerken en deze enkele contactpersoon in elke groep te bewerken?

Is het mogelijk om een contact te bewerken en deze enkele contactpersoon in elke groep te bewerken?

CM.com
CM.com
Bijgewerkt 2 jaar geleden


Als ik een kolom voor groepen als deze heb:
Persoon: A, Groep: X
Persoon: B, Groep: X,Y
Persoon: C, Groep: Y
En ik importeer deze als "MyList.csv"

Resulteert dit in twee lijsten:
- MyList.csv X
Persoon A
Persoon B
- MyList.csv Y
Persoon B
Persoon C


Nee. Elk contact is uniek. Hetzelfde geldt als je de eerste persoon B zou hernoemen naar persoon D, zou de tweede nog steeds persoon B worden genoemd, omdat er geen relatie is tussen de twee.

Is this region a better fit for you?

Go