Help Producten Data Introductiehandleiding CM DATA

Introductiehandleiding CM DATA

CM.com
CM.com
Bijgewerkt 2 jaar geleden

Introductiehandleiding CM DATA

Met CM DATA heb je inzicht in al je klantdata. Je kan verschillende bronnen en integraties koppelen aan CM DATA waardoor je een compleet beeld krijgt van je klanten. Deze inzichten kan je gebruiken om segmenten te maken. Segmenten kan je gebruiken voor (marketing)campagnes. Door een segment te exporteren naar Address Book kan je bijvoorbeeld een e-mail - of SMS campagne maken. De resultaten van je campagnes worden direct doorgezet naar CM DATA. Hierdoor kan je gelijk zien welke campagnes succesvol zijn en welke conversie ze opleveren. Door het dashboard in CM DATA worden dit soort inzichten eenvoudig te monitoren.

Je vind de CM DATA app op het [CM.com Platform]. Klik op de negen puntjes en selecteer de Data app

Of ga direct naar de CM Data App

Profile insights

Bij het openen van de App kom je op de Profile insights pagina. Op deze pagina krijg je een overzicht van je profielen en de primaire data die je van deze profielen hebt.

Aan de linkerkant in de sidebar (1) zie je waar je in CM Data bent. Op de insights pagina kan je eenvoudig een aantal inzichten krijgen in je data. Zo zie je onder Profile insights een getal staan (2). Dit getal representeert jouw aantal profielen in CM Data. Daaronder zijn de belangrijkste primaire gegevens weergegeven (3). In het voorbeeld zie je emailadressen en namen van meerdere klanten. Door op één van de headers te klikken wordt de lijst gesorteerd op basis van die waarde. Door bijvoorbeeld op "Created on" te klikken, wordt het laatst toegevoegde profiel bovenaan getoond. Onderaan de pagina (4) kan je door de bladzijdes navigeren.

Profile

Door op één van de regels op de Profile insights pagina te klikken ga je naar het profiel van deze persoon.

Aan de links van het midden staan de Details die bij een profiel horen. Hierin staat bijvoorbeeld de naam, het geslacht en het primaire E-mailadres van een profiel. Aan de rechterkant is een tijdlijn te zien. Deze tijdlijn geeft alle gebeurtenissen weer die een profiel doormaakt. Welke gebeurtenissen, of Events, te zien zijn bij de klant ligt aan de bronnen die gekoppeld zijn aan jouw CM Data. In het voorbeeld zien we dat het profiel ticket heeft gekocht, er een ticket is gescand en dat hij aan de bar iets heeft gekocht. Door op een gebeurtenis te klikken, vouwt de gebeurtenis uit met meer informatie.

Rechts bovenin het profiel zie je een knop met drie puntjes. Als je hierop drukt, krijg je drie belangrijke functionaliteiten te zien:

 • Exportdata: Met deze knop kan je een export maken van het profiel en de Events bij het profiel.
 • Delete: Let op! Met deze knop wis je een profiel. Verwijder nooit zomaar een profiel, dit profiel kan namelijk niet teruggezet worden. Wil je een profiel verwijderen, bijvoorbeeld op verzoek van een klant, klik dan nogmaals op Delete. Het profiel is nu uit CM DATA gewist.
 • Consents: Deze knop geeft aan of de klant toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van marketinguitingen. Door op de knop te klikken kan je de privacy instellingen van het profiel wijzigen.

Event insights

ALs je niet naar klantprofielen maar naar één specifiek event wilt kijken, kan je dit doen met Event insights. Bij Event insights kan je in de selectiebalk onder Event type een Event/gebeurtenis selecteren. Door dit te doen zie je de insights veranderen met de gegevens die bij dat event horen. Rechts bovenin kun je deze informatie exporteren als CSV.

Segmenten opbouwen

Bij insights kan je starten met het opbouwen van segmenten. Een segment is een groep profielen met overeenkomende kenmerken. Deze kenmerken bepaal je met de filter knop onder het Insights tabblad.

Klik op het de filterknop om een nieuw blok op te bouwen.

 1. Selecteer het profielkenmerk of het event waarmee je wilt segmenteren. In dit voorbeeld willen we alleen profielen meenemen waarvan de leeftijd onder de 30 is.
 2. Met het tweede veld geef je aan wat je met het kenmerk wilt doen:
  • Equals: Gelijk aan
  • Does not equal: Niet gelijk aan
  • Empty: Is niet gevuld
  • Not Empty: Is gevuld
  • Less than: Kleiner dan
  • Greater than: groter dan
 3. Selecteer een eigenschap van het kenmerk wat je wilt segmenteren. In het voorbeeld is dit 30.
 4. klik op het vinkje om het segment uit te voeren. Hiermee wordt het segment ook direct weergegeven. Wil je het segment niet uitvoeren? Klik dan op het kruisje.
 5. Als je nog een kenmerk wilt meenemen in het segment kan dat doen door ook de volgende regel in te vullen. Als je bijvoorbeeld alle profielen onder de 30 jaar wilt mailen, is het aan te raden het segment te specificeren met alleen klanten die een e-mailadres hebben: Email ~ Is not Empty. In de volgende alinea zal er meer uitgelegd worden over uitgebreide segmentatie.
 6. Onder Prifile insights zie je nu hoeveel profielen in jouw segment zitten.
 7. Ben je tevreden over het segment? Sla het segment op met de Save button
 8. Wil je de profielen uit CM Data halen? Met de Export functie kun je het segment volledig als .CSV exporteren. Wanneer je de .CSV opent met Excel zie je dezelfde lijst als in CM Data.

Segmentatie uitbreiden

CM Data geeft je ook de mogelijkheid om meerdere doelgroepen in één segment te zetten. Dit kan functioneel zijn als je dezelfde uiting naar meerdere doelgroepen wilt sturen. Bijvoorbeeld: We weten dat profielen onder de 30 jaar goed reageren op onze promotie. Ook profielen die een ticket hebben gekocht voor het evenement in 2017 laten interesse zien. We zouden deze twee groepen willen benaderen met één campagne. Om al deze profielen in één segment te zetten, breidt je de selectie uit door een extra blok toe te voegen.

Door op de filter knop te klikken kan je een extra groep toevoegen

 1. Met het eerst veld selecteren je het kenmerk. Ditmaal is het kenmerk geen profielgegeven maar informatie die uit een Event komt. Een Event is een gebeurtenis in één van de gekoppelde bronnen. In het voorbeeld is het Event een "Bought a ticket" (profiel heeft een ticket gekocht).
 2. Bij dit Event kun kiezen tussen "At least" of "At most".
  • At least: Profielen die ten minste 1 ticket hebben gekocht
  • At Most: Profielen die maximaal 1 Ticket hebben gekocht
 3. Vul in het derde veld de kwantiteit in. Als je bijvoorbeeld alleen klanten wilt selecteren die minimaal twee keer een ticket hebben gekocht, maak je er "2" van. Wil je klanten selecteren die geen ticket hebben gekocht? Selecteer dan "At Most" | "0"
 4. Je kan je een datum toevoegen. Deze datum staat nu op "Anytime". Als je alleen de profielen wilt selecteren waarvan het ticket op een bepaalde datum verkocht is, dan kan je een datum invullen.
 5. In het vijfde veld kan je aangeven of je rekening wilt houden met eigenschappen van het Event. In ons voorbeeld willen we alleen ticket kopers meenemen van het evenement "The Festival 2017".
  • Klik op regardless of the properties. Bovenstaand venster komt naar voren.
  • klik op de filterknop
  • Selecteer in het eerste veld Name festival: dit betekend dat je de eigenschap "naam van het festival" mee neemt in de selectie.
  • Bepaal, op eenzelfde wijze als bij de segment opbouw, of je "Equals" of iets anders wilt gebruiken.
  • Begin de naam te typen in het laatste veld , de app zal het veld automatisch aanvullen.
  • Klik op het vinkje en sluit het pop-up venster
 6. Klik op het vinkje en het nieuwe segment wordt berekend. Nu heb je een segment met profielen:
  • waarvan de leeftijd onder de 30 jaar is EN een emailadres hebben
   OF
  • die een ticket gekocht hebben voor The Festival 2017
 7. Sla je Segment op door op het Save icoon te klikken. Vul een Naam in voor je segment. Je kan optioneel ook een beschrijving mee geven. Klik op Save Segment om het opslaan te voltooien.

Segments

Nadat je het eerste segment aangemaakt hebt, kun je deze terugvinden onder het tabblad Segments. Segments is een overzicht van alle segmenten die je hebt gemaakt en opgeslagen. Ook Kan je met de "Add" knop, ook een nieuw segment aanmaken. Achter het opgeslagen segment staat aangegeven hoeveel profielen in het segment zitten. Helemaal rechts van het segment staan drie puntjes. Als je daarop klikt krijg je twee opties:

 • Sync: De eerste knop zorgt ervoor dat het segment in Address book verschijnt. Met Address Book kan je verschillende campagnes aftrappen. Meer informatie vind je op de Help Center van Address Book.
 • Delete: De tweede knop zorgt ervoor dat het opgeslagen segment verwijderd wordt. Als je hierop klikt, zal het segment direct uit je overzicht gehaald worden. Wees dus voorzichtig als je niet zeker weet of je een segment nog nodig gaat hebben.

Dashboard

In het dashboard komen alle inzichten bij elkaar. Je kan zelf bepalen welke grafieken met welke data je wilt zien.

Aanmaken nieuwe grafiek

Om een nieuwe grafek aan je dashboard toe te voegen klik je rechts bovenaan op Add Met Add komt bovenstaand scherm naar voren.

 1. Start met de titel voor je grafiek.
 2. Bepaal hier wat je met de grafiek wilt zien. Wil je dat de grafiek profielgegevens toont,wil je naar Event-gegevens kijken of wil je zien hoe een event over tijd veranderd?
 3. Geef hier aan of je een grafiek of tabel wilt tonen
 4. Interval zijn 2 velden geef in het eerste veld de kwantiteit aan
 5. In het tweede veld kun je aangeven naar welke tijd je wilt kijken bijvoorbeeld: maak een grafiek waarin ik de laaste 30 weken zie.
 6. Hier kan je aangeven of je met Series wilt werken. Een serie is eigenlijk één segment. Soms wil je segmenten vergelijken. Bijvoorbeeld: hoeveel verloopt de kaartverkoop van jongeren ten opzichte van ouderen?
 7. Geeft de Serie een titel .
 8. Kies het segment waar je een grafiek van wilt maken. Je hoeft geen segment te kiezen als je naar het totaal aantal profielen wilt kijken.
 9. Kies een visualisatie: pie chart, Line chart of Bar chart
 10. Geeft aan wat je wilt doen met het Event type. Optellen (count), Sommeren (sum) of het gemiddelde (average)
  1. Hier geef je aan naar welk event type je wilt kijken. In dit geval kijken we naar het aantal verkochte tickets en tellen die per week op.
  2. stel nog een Unit in, zoals "aantal tickets" Sla je grafiek op door op Save te klikken.

Aanpassen grafiek

Als je een grafiek wilt aanpassen kan dat gemakkelijk in CM Data.

 • Klik op de drie puntjes rechts onderin de grafiek die je wilt aanpassen.
 • Het edit scherm komt tevoorschijn. Deze komt overeen met het Create Chart scherm.
 • Omdat dit een grafiek is die kijkt naar Profielen, Zijn er een aantal velden anders gedefinieerd dan als je Data type op "I want to look at events over time" hebt staan. De principes blijven hetzelfde. * Als je er niet uitkomt met het bewerken of aanmaken van grafieken, neem dan contact op met je onboarding manager vanuit CM.

Integrations

In Integrations zie je databronnen die je kan koppelen of die je kan configureren. De bron Consents staat standaard aan. Deze bron geeft de mogelijkheid om de privacyinstellingen van profielen in te regelen. Klanten kunnen toestemming geven of zich af melden voor (marketing)uitingen. Neem voor meer informatie contact op met je onboarding manager.

Waarschijnlijk zijn er meer bronnen geïntegreerd dan je ziet op de Integrations pagina. Dit zijn bronnen die standaard geïmplementeerd zijn op het account. Als je alle Integrations wilt zien kan je het beste het selectieveld bij Event Insights bekijken. Hier zie je alle Events die geïntegreerd zijn.

Contact

Mocht je nog vragen hebben. Neem dan contact op met je Onboarding Manager of stuur een e-mail naar [email protected]

Is this region a better fit for you?

Go