Help Producten Data Hoe maak ik een nieuw segment aan?

Hoe maak ik een nieuw segment aan?

CM.com
CM.com
Bijgewerkt 3 jaar geleden

Segmenten opbouwen

Bij insights kan je starten met het opbouwen van segmenten. Een segment is een groep profielen met overeenkomende kenmerken. Deze kenmerken bepaal je met de filter knop onder het Insights tabblad.

Klik op het de filterknop om een nieuw blok op te bouwen.

 1. Selecteer het profielkenmerk of het event waarmee je wilt segmenteren. In dit voorbeeld willen we alleen profielen meenemen waarvan de leeftijd onder de 30 is.
 2. Met het tweede veld geef je aan wat je met het kenmerk wilt doen:
  • Equals: Gelijk aan
  • Does not equal: Niet gelijk aan
  • Empty: Is niet gevuld
  • Not Empty: Is gevuld
  • Less than: Kleiner dan
  • Greater than: groter dan
 3. Selecteer een eigenschap van het kenmerk wat je wilt segmenteren. In het voorbeeld is dit 30.
 4. klik op het vinkje om het segment uit te voeren. Hiermee wordt het segment ook direct weergegeven. Wil je het segment niet uitvoeren? Klik dan op het kruisje.
 5. Als je nog een kenmerk wilt meenemen in het segment kan dat doen door ook de volgende regel in te vullen. Als je bijvoorbeeld alle profielen onder de 30 jaar wilt mailen, is het aan te raden het segment te specificeren met alleen klanten die een e-mailadres hebben: Email ~ Is not Empty. In de volgende alinea zal er meer uitgelegd worden over uitgebreide segmentatie.
 6. Onder Prifile insights zie je nu hoeveel profielen in jouw segment zitten.
 7. Ben je tevreden over het segment? Sla het segment op met de Save button
 8. Wil je de profielen uit CM Data halen? Met de Export functie kun je het segment volledig als .CSV exporteren. Wanneer je de .CSV opent met Excel zie je dezelfde lijst als in CM Data.

Segmentatie uitbreiden

CM Data geeft je ook de mogelijkheid om meerdere doelgroepen in één segment te zetten. Dit kan functioneel zijn als je dezelfde uiting naar meerdere doelgroepen wilt sturen. Bijvoorbeeld: We weten dat profielen onder de 30 jaar goed reageren op onze promotie. Ook profielen die een ticket hebben gekocht voor het evenement in 2017 laten interesse zien. We zouden deze twee groepen willen benaderen met één campagne. Om al deze profielen in één segment te zetten, breidt je de selectie uit door een extra blok toe te voegen.

Door op de filter knop te klikken kan je een extra groep toevoegen

 1. Met het eerst veld selecteren je het kenmerk. Ditmaal is het kenmerk geen profielgegeven maar informatie die uit een Event komt. Een Event is een gebeurtenis in één van de gekoppelde bronnen. In het voorbeeld is het Event een "Bought a ticket" (profiel heeft een ticket gekocht).
 2. Bij dit Event kun kiezen tussen "At least" of "At most".
  • At least: Profielen die ten minste 1 ticket hebben gekocht
  • At Most: Profielen die maximaal 1 Ticket hebben gekocht
 3. Vul in het derde veld de kwantiteit in. Als je bijvoorbeeld alleen klanten wilt selecteren die minimaal twee keer een ticket hebben gekocht, maak je er "2" van. Wil je klanten selecteren die geen ticket hebben gekocht? Selecteer dan "At Most" | "0"
 4. Je kan je een datum toevoegen. Deze datum staat nu op "Anytime". Als je alleen de profielen wilt selecteren waarvan het ticket op een bepaalde datum verkocht is, dan kan je een datum invullen.
 5. In het vijfde veld kan je aangeven of je rekening wilt houden met eigenschappen van het Event. In ons voorbeeld willen we alleen ticket kopers meenemen van het evenement "The Festival 2017".

  • Klik op regardless of the properties. Bovenstaand venster komt naar voren.
  • klik op de filterknop
  • Selecteer in het eerste veld Name festival: dit betekend dat je de eigenschap "naam van het festival" mee neemt in de selectie.
  • Bepaal, op eenzelfde wijze als bij de segment opbouw, of je "Equals" of iets anders wilt gebruiken.
  • Begin de naam te typen in het laatste veld , de app zal het veld automatisch aanvullen.
  • Klik op het vinkje en sluit het pop-up venster
 6. Klik op het vinkje en het nieuwe segment wordt berekend. Nu heb je een segment met profielen:
  • waarvan de leeftijd onder de 30 jaar is EN een emailadres hebben
   OF
  • die een ticket gekocht hebben voor The Festival 2017
 7. Sla je Segment op door op het Save icoon te klikken. Vul een Naam in voor je segment. Je kan optioneel ook een beschrijving mee geven. Klik op Save Segment om het opslaan te voltooien.

Segments

Nadat je het eerste segment aangemaakt hebt, kun je deze terugvinden onder het tabblad Segments. Segments is een overzicht van alle segmenten die je hebt gemaakt en opgeslagen. Ook Kan je met de "Add" knop, ook een nieuw segment aanmaken. Achter het opgeslagen segment staat aangegeven hoeveel profielen in het segment zitten. Helemaal rechts van het segment staan drie puntjes. Als je daarop klikt krijg je twee opties:

 • Sync: De eerste knop zorgt ervoor dat het segment in Address book verschijnt. Met Address Book kan je verschillende campagnes aftrappen. Meer informatie vind je op de Help Center van Address Book.
 • Delete: De tweede knop zorgt ervoor dat het opgeslagen segment verwijderd wordt. Als je hierop klikt, zal het segment direct uit je overzicht gehaald worden. Wees dus voorzichtig als je niet zeker weet of je een segment nog nodig gaat hebben.

Is this region a better fit for you?

Go