Help Producten Data Hoe kan ik berichten van het webformulier vastleggen?

Hoe kan ik berichten van het webformulier vastleggen?

CM.com
CM.com
Bijgewerkt 2 jaar geleden

Met CM Data kun je je webformulierinvoer vastleggen als gebeurtenissen op je profielen. Dit kan op een vrij eenvoudige manier worden ingesteld. Voor dit voorbeeld bouwen we een eenvoudig Net Promoter Score (NPS) op.

 1. Definieer je webformulier
 2. Stel je gebeurtenistype in in CM Data
 3. Maak je webformulier
 4. Leg het formulier vast
 5. Beveilig het formulier

1. Definieer je webformulier

Eerst moet je bepalen welke vragen je in je webformulier stelt, want dat is de basis voor de rest van de acties. In ons voorbeeld werken we met een standaard NPS-formulier. Onze vragen zijn dat dus ook:

 1. Wat is je e-mail? (Dit helpt ons om het formulier te koppelen aan een bestaand profiel.)
 2. Op een schaal van 1 tot 10, hoe groot is de kans dat je ons aan een vriend(in) aanbeveelt (This should be a dropdown)
 3. Kun je uitleggen waarom?

2. Je gebeurtenistype instellen in CM Data

Om er zeker van te zijn dat de gegevens binnen CM Data ontvangen kunnen worden, vraagt je CM-vertegenwoordiger om de gebeurtenis te configureren zoals gedefinieerd in de vorige stap in je CM Data instance.

Om dit te doen zullen we een EventType aanmaken om deze gegevens naartoe te sturen. In ons voorbeeld ontvangt het evenement drie waarden:

 • E-mail van het type email en niet optioneel
 • NPS van het type string en niet optioneel
 • Feedback van het type nummer dat optioneel is

Zodra het evenement is gedefinieerd, kun je de URL voor de actie van het formulier ophalen van de pagina Sources.

Find the web forms integration

In de instellingen van de webformulier moet je het type evenement selecteren dat je gaat gebruiken. Je kunt de URL's (om de gebruiker door te verwijzen naar wanneer het formulierbericht succesvol was) en de 'on error redirect url' definiëren. In principe is dit een 'succes' en een 'error' pagina.

Set event type, and success and error urls

Je gebruikt het resulterende "Formulier actie-URL" in de volgende stap.

3. Maak je webformulier

De volgende stap is het bouwen van het webformulier in HTML. Je weet welke vragen je wilt stellen, dus met enkele basisvaardigheden in HTML kun je een webformulier definiëren. Bekijk hieronder ons voorbeeld NPS-formulier. Er zjin een aantal dingen waar je rekening mee moet houden:

 • Het formulier moet bij het verzenden worden geplaatst, en het formulier moet worden geplaatst op de URL die je in de vorige stap van de bronpagina hebt opgehaald. En dit moet er als volgt uitzien <form method="post" action="{CM Data Form Post URL}">
 • Elk <Input>-element moet een naam hebben die overeenkomt met de parameter op het evenement. Dus in ons voorbeeld moeten we drie ingangen hebben die de namen "Email", "NPS" en "Feedback" dragen. Bijvoorbeeld <input id="element_1" name="Email" type="text"/>
 • De button moet Submit zijn, anders worden de gegevens niet gepost.
 • Als je een invoervalidatie wilt doen, moet je dit doen met javascript op de HTML-pagina. Je kunt gebruik maken van een open source bibliotheek zoals ParsleyJS.

.

Voorbeeld HTML Form

<html>
  <head>
    <title>Please give us your feedback</title>
  </head>
  <body>
    <h1><a>Please give us your feedback</a></h1>    
    <form method="post" action="{CM Data Form Post URL}">
      <p>
        <label for="element_1">What is your Email? </label>
<input id="element_1" name="Email" type="text" maxlength="255" /> </p> <p> <label class="description" for="element_2">On a scale from 1 to 10, how likely are you to recommend us to a friend </label>
<select id="element_2" name="NPS"> <option value="" selected="selected"></option> <option value="1">1</option> <option value="2">2</option> <option value="3">3</option> <option value="4">4</option> <option value="5">5</option> <option value="6">6</option> <option value="7">7</option> <option value="8">8</option> <option value="9">9</option> <option value="10">10</option> </select> </p> <p> <label for="element_3">Can you explain why? </label>
<input id="element_3" name="Feedback" type="text" /> </p> <p> <input type="submit" name="submit" value="Submit" /> </p> </form> </body> </html>

Leg het formulier vast

Zodra dit alles gedaan is, moet je alleen je webformulie publiceren (en je 'succes' en 'fout' pagina's). Vul je formulier in en klik op de knop 'Submit', en je formulierinvoer verschijnt in CM Data.

Beveilig het formulier

Er is een klein risico verbonden aan dit soort gegevensvastlegging; dat wil zeggen dat iedereen alle gegevens kan invoeren. Om dat risico te beperken staat de webformulieradapter toe om het aantal aanvragen te beperken tot een bepaald IP (ook wel Rate limiting genoemd).

Onder de Spam Prevention header van de webformulieradapter kun je een cooldown periode definiëren. Als je de timer (voor het specifieke evenement) instelt op 30 minuten, accepteer je slechts 1 formulierpost per 30 minuten van een specifiek IP-adres. Als een gebruiker meer dan 1 bericht per periode probeert te plaatsen, wordt deze naar de 'Error'-pagina gestuurd.

Set up spam prevention

Is this region a better fit for you?

Go