Help Producten Seated Ticketing Hoe maak je een kortingscampagne aan in Seated Ticketing?

Hoe maak je een kortingscampagne aan in Seated Ticketing?

Mitchell Tolhuisen
Bijgewerkt 1 jaar geleden

Aanmaken Kortingscampagnes

Om een kortingscampagne aan te maken in het seated dashboard, dienen de volgende stappen te worden gevolgd.

- Ga in het dashboard naar kortingscampagnes

- Klik op het plusje om een nieuwe campagne aan te maken

- Bij naam komt de naam van de campagne te zien

- Er zijn drie types van korting namelijk

1. Automatisch - Automatische korting bij alle bestellingen

2. Kortingscode - 1 code voor iedereen bijvoorbeeld EARLYBIRD (bij deze optie dient de code die gebruikt dient te worden onder het punt code te worden ingevuld)

3. Unieke code – Per persoon een unieke code, lees verder hoe deze gegenereerd kunnen worden

- Kies bij soort of de korting geldig is op ticket niveau of op bestelling niveau

- Bij korting kan er gekozen worden voor een vast bedrag aan korting of een percentage aan korting

- Bij capaciteit wordt er bepaald hoe vaak een code te gebruiken is. LET OP Als er gekozen wordt voor unieke codes dan bepaald capaciteit hoe vaak elke unieke code geldig is.

- Onder geavanceerde instellingen kan er worden ingesteld wanneer de korting geldig is, dit staat onder validity period

- Onder amount of tickets kan er gekozen worden om de korting alleen over een beperkt aantal tickets geldig is, bjivoorbeeld alleen op de eerste 5 tickets of vanaf 10 tickets.

- Klik op de save

- Hierna kunt u klikken op de knop add new

- Hier kunt u filteren welke tickettypes/seizoenskaarttypes/evenementen of evenement categorieën beschikbaar zijn voor de korting

- Als er meerdere evenementen beschikbaar worden gezet voor de korting, dan zullen alle ticket types binnen deze evenementen de korting mogelijk maken, is dit niet de bedoelding maak dan per evenement een blok aan waar er geselecteerd wordt welke tickettypes in het evenement gebruik kunnen maken van de korting

- Controleer de bestellingen waarbij de kortingscode wordt gebruikt

- Het is mogelijk om meer unieke codes aan te maken dan oorspronkelijk gedacht:

o Klik op een campagne met unieke codes

o Ga naar het tabblad codes

o Klik op generate en bepaal hoeveel codes er extra gegenereerd moeten worden


Bij de geavanceerde instellingen kun je aanvinken dat de korting ook toepasbaar is binnen het dashboard. Als je dan handmatig voor iemand een bestelling aanmaakt, dan kan je ook korting toevoegen. Dit kan je doen door in een bestelling te drukken op het labeltje met korting toekennen.

Is this region a better fit for you?

Go