ราคา SMS.

ราคา SMS ทั่วโลกอิงตามปลายทาง โดยคิดราคาเดียวต่อประเทศ

สร้างบัญชีแผนราคา SMS เดิม

เรียกเก็บค่าบริการรับส่ง SMS ทั้งหมดต่อข้อความ

จ่ายตามที่คุณใช้

เรามีโมเดลแบบจ่ายเมื่อใช้ (pay-per-use) ที่ให้คุณจ่ายค่าบริการเฉพาะ SMS ที่ส่งเท่านั้น คุณจึงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้

API หรือ WebApp

คุณสามารถใช้ Business Messaging API ของเราในการส่งและรับข้อความ SMS เพื่อผสานรวมลงในเครื่องมือของคุณเอง หรือสำรวจ Mobile Marketing Cloud หรือ Mobile Service Cloud ของเราเพื่อส่ง SMS

ส่วนลดตามปริมาณ

หากคุณกำลังวางแผนที่จะส่ง SMS มากกว่า 50,000 ข้อความต่อเดือน โปรดติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนตัว

ติดต่อฝ่ายขาย

ราคา SMS ทั่วโลก

ส่วนลดตามปริมาณเริ่มตั้งแต่50000ข้อความ

เริ่มต้นใช้งาน SMSติดต่อฝ่ายขาย

ราคาอิงตามข้อความเดี่ยวสำหรับปลายทางที่เจาะจง

Is this region a better fit for you?

Go