CM.com Legal

CM.com Hüküm ve Koşulları

Sürüm: 1 Şubat 2023

1. Tanımlar

Sözleşmede ve bu Hüküm ve Koşullarda yer alan, büyük harfle başlayan terimler bu Maddede tanımlanmıştır ve burada belirtilen anlamlara gelir:

CM.com IP: Hizmet, yazılım ve CM.com Platformu ve bunlardaki tüm iyileştirmeler, modifikasyonlar veya geliştirmeler ve bunların türev çalışmaları ile bu sayılanların herhangi birinin tüm Fikri Mülkiyet Hakları.

CM.com Platformu: CM.com'un, Hizmeti sunmak ve bir Operatör ağı ile Müşterinin sistemi arasındaki bağlantıyı oluşturmak için tasarlanmış bilgi işlem ortamı.

CM.com: geçerli Sözleşmede tanımlandığı şekilde Müşteri ile Sözleşme imzalamış olan CM.com grup şirketi

Çalışma Günü: Genel olarak tanınan resmi tatiller hariç olmak üzere, Hizmeti sağlayan CM.com kuruluşuna göre Saat Dilimi uyarınca Pazartesi'den Cuma'ya 08.30 ile 17.00 arası.

DPA: Bu Hüküm ve Koşulların ve Müşterinin Hizmetleri kullanımını kapsayan Müşteri ile CM.com arasındaki Sözleşmenin ayrılmaz parçasını oluşturan https://www.cm.com/tr-tr/app/legal/cpaas-saas/data-processing-addendum-dpa/ adresinde bulunan Veri İşleme Eki.

Fikri Mülkiyet Hakları: dünya genelinde her ne şekilde olursa olsun ve aşağıdakilerin tümü dâhil olmak üzere tüm türlü Fikri Mülkiyet Hakları ve bunlara sağlanan her türlü fikri mülkiyet korumasının tam süresi boyunca: (a) patentler, tescilli ticari markalar, hizmet markaları, telif hakkı, tasarımlar ve bunların herhangi birinin tescili için yapılan her türlü başvuru; (b) tescilsiz ticari markalar, hizmet markaları, tasarımlar, tasarım hakkı ve telif hakkı ve (c) her ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın know how, ticari sırlar ve yukarıdakilerden herhangi birine ilişkin herhangi bir hak veya çıkar.

Geçerli Veri Koruma Yasaları: CM.com ve/veya Müşteri tarafından kişisel verilerin işlenmesi için geçerli olan tüm geçerli yasalar ve düzenlemeler.

Geçerli Yasalar: Hizmet ve/veya Son Kullanıcı Hizmeti için geçerli olan veri koruma ve gizlilik yönetmelikleri, kılavuzlar, koşullar, politika kuralları ve/veya düzenlemeleri, kılavuzlar, Operatör koşulları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Müşterinin Hizmetlere eriştiği ve onları kullandığı herhangi bir yargı bölgesinde o sırada geçerli olan ulusal, yerel veya diğer yasa, kural, yönetmelik, yürürlüğe konabilir düzenleyici kılavuz, emir, hüküm, kararname veya mahkeme kararı.

Hizmet(ler): CM.com’un Sözleşme kapsamında Müşteriye sağladığı hizmettir ve bu, elektronik iletişimi, profesyonel hizmetleri, hizmet olarak yazılım şeklinde uygulamalara erişim sağlamayı, CM.com Platformuna erişim ve bunun kullanımı dâhil olmak üzere her iki platform hizmetini sağlayan hizmetleri, CM.com Platformu veya CM.com API’leri ile bağlantılı olarak kullanılan herhangi bir uygulama programlama arayüzünü (CM.com API) ve/veya iletişim hizmetlerini içerebilir.

Kişisel Veriler: Tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişi (‘veri sahibi’) ile ilgili herhangi bir bilgi; tanımlanabilir gerçek kişi, özellikle bir ad, kimlik numarası, konum verileri, çevrim içi bir tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunarak doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen kişidir.

Müşteri Materyalleri: Müşteri tarafından veya onun adına CM.com’a sağlanan her türlü biçim veya ortamdaki tüm bilgiler, veriler, içerik ve diğer materyaller.

Müşteri: CM.com'un bir Sözleşme imzaladığı Taraf.

Operatör: CM.com, onun abonesi olan son kullanıcılar ve diğer Operatörler dâhil müşterileri için (kablosuz) mesajlaşma, ses ve veri iletişimi ve başka ilgili hizmetler sağlayan bir (mobil) elektronik iletişim hizmeti sağlayıcısı veya internet üzerinden (OTT) iletişim hizmetleri sağlayıcısı.

Sipariş Formu: bir Sözleşme anlamına gelir.

Son Kullanıcı Hizmeti: Müşteri tarafından Son Kullanıcılarına sağlanan hizmet.

Son Kullanıcı: Müşteri tarafından Müşterinin Son Kullanıcı Hizmetlerini kullanma yetkisi verilen gerçek kişi veya kuruluş.

Sözleşme: Bu Hüküm ve Koşulların geçerli olacağı, CM.com ve Müşteri arasında imzalanan her sözleşme ve/veya “Sipariş Formu”.

Trafik: karşılıklı sağlanan herhangi bir veri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir cep telefonundan ve/veya sabit hattan, mobil cihazdan veya çevrim içi uygulamadan elektronik iletişim ve/veya veri trafiği. Trafik SMS, MMS, Anlık Bildirim, OTT, RCS, ses ve/veya verileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Yürürlük Tarihi: belirli bir Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih anlamına gelir.

2. Kapsam

2.1 Taraflar yazılı olarak açıkça başka türlü kararlaştırmadıkça bu Hüküm ve Koşullar, CM.com ile Müşteri arasındaki tüm Sözleşmeler için geçerlidir.

2.2 Müşteri tarafından kullanılan herhangi bir genel (satın alma) hüküm ve koşulun veya bu Sözleşme ve bu Hüküm ve Koşullar içerisine dâhil edilenler dışındaki herhangi bir hüküm ve koşulun uygulanabilirliği burada açıkça hariç tutulmuştur.

2.3 Taraflar bu belge ile her türlü elektronik imzanın, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde elle imzalanmış bir imza gibi aynı yasal geçerliliğe ve uygulanabilirliğe sahip olacağını kabul eder. Bu Hüküm ve Koşulların amaçları doğrultusunda, “yazılı” veya “yazılan” ifadelerine yapılan herhangi bir atıf, elektronik imzalar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yazılı iletişim biçimi anlamına gelir ve bu tür herhangi bir yazılı iletişim elektronik iletim yoluyla iletilebilir.

2.4 Geçerli Yasalar, Müşteri tarafından Son Kullanıcı Hizmetinin sağlandığı ülkedeki Son Kullanıcılarına sunulan Son Kullanıcı Hizmetleri için geçerlidir. Müşteri, Son Kullanıcı Hizmeti için geçerli olan tüm Geçerli Yasaları öğrenecektir (gerekirse bağımsız yasal tavsiye temin etmek dâhil). CM.com bu konuda herhangi bir garanti vermez veya sorumlu da olmayacaktır.

2.5. Hizmetler, https://legal.cmtelecom.com/en/cm-com/service-level-agreement adresinde yayınlanan CM.com Hizmet Seviyesi Sözleşmesine (‘SLA’) uygun olarak sağlanır ve kullanıma sunulur ve bu SLA bu belgeye atıf yoluyla açık bir şekilde dâhil edilmiştir.

2.6 DPA, Hizmetlere Özel Koşullar, Ülkeye Özel Koşullar ve https://www.cm.com/tr-tr/app/legal/cmcom-legal/ adresinde bulunan Geçerli yasa ve Anlaşmazlık Koşulları bu Hüküm ve Koşulların ve Müşterinin Hizmetleri kullanımını kapsayan Müşteri ile CM.com arasındaki Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

2.6 Sözleşmeyi oluşturan çeşitli belgeler arasında herhangi bir çelişki veya tutarsızlık olması durumunda aşağıdaki öncelik sırası geçerli olacaktır (ilk belirtilen belgeler sonradan belirtilen belgelerden önce gelir): (i) Sözleşme, (ii) bu Hüküm ve Koşullar ve (iii) yukarıda belirtilenlerin herhangi birine dâhil edilen veya orada atıfta bulunulan başka bir belge.

3. Fiyatlar, ödeme, vergiler ve anlaşmazlık

3.1 Müşteri, Sözleşme'de belirtilen tüm ücretleri ödeyecektir. Ücretler Sözleşmede belirtilen para biriminde ödenecektir. Ücretler Sözleşmede belirtilen para biriminde ödenecektir. Ücretlere katma değer vergisi (KDV) ve/veya herhangi bir resmi makam tarafından uygulanan başka vergiler, ücretler veya harçlar dahil değildir.

3.2 CM.com Platformuna veya oradan gönderilen ve onun tarafından alınan tüm Trafik için Müşteriden ücret alınacaktır. Trafik için geçerli olan ücretler CM.com web sitesinde listelenmiştir. CM.com önceden bildirimde bulunmaksızın bunları değiştirme hakkını saklı tutar. CM.com Platform’unun faturalandırma dönemi, CE(S)T (Orta Avrupa (Yaz) Saati) zaman dilimine dayanır. Ücretler, Müşterinin herhangi bir kaydına değil CM.com kayıtlarına atıfta bulunularak hesaplanacaktır. Geçerli Yasadaki değişikliklerin ve/veya Operatörler tarafından uygulanan fiyat değişikliklerinin ardından CM.com her zaman Trafik ücretlerini değiştirme hakkına sahiptir.

3.3 Trafik ücretlerine, belirli varış yerleri için geçerli olabilecek olan geçerli devlet, düzenleyici veya Operatör ücretleri veya ek ücretler dâhil değildir. Müşteri, Trafik ücretlerine ek olarak bu gibi tüm ek ücretleri ödeyecektir.

3.4 CM.com, geçmiş yıl içinde tüketici fiyat endeksindeki (CPI) değişiklikler temelinde, ücretleri yıllık temelde endeksleme hakkına sahip olacaktır. Endeksleme, CM.com tarafından Müşteriye basit bildirimle ve/veya faturada bildirilecektir.

3.5 Müşterinin hesabının beş bin avro (5.000 €) tutarında standart bir kredi limiti vardır. Müşteri, kredi limitine ulaşmak üzere olduğu zaman CM.com Müşteriye bir e-posta bildirimi gönderecektir. Müşteri CM.com’dan geçerli kredi limitinde bir artış talep edebilir ve bu CM.com’un yazılı onayını gerektirir.

3.6 Madde 3.5’e bakılmaksızın Müşteri CM.com’un kendi takdirine bağlı olarak, bildirimde bulunmadan ve hemen geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda kredi limitini değiştirebileceğini (artırabileceğini veya azaltabileceğini) veya iptal edebileceğini ve Müşteriden ödenmemiş faturaları ödemesini isteyebileceğini bu belge ile kabul eder. Kredi limiti CM.com tarafından artırılana veya faturalar Müşteri tarafından ödenene kadar CM.com, başka bir bildirim ve/veya herhangi bir yükümlülük olmaksızın Hizmetleri tek taraflı olarak askıya alma hakkına sahiptir ama böyle bir yükümlülüğü yoktur.

3.7 Sözleşme açıkça farklı ödeme koşulları içermediği sürece, Müşteri tüm faturaları fatura tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde erteleme, mahsup veya kesinti olmaksızın ödeyecektir.

3.8 Müşterinin ödenmesi gereken tutarları kararlaştırılan ödeme süresi içinde CM.com'a ödememesi durumunda CM.com'un temerrüt bildiriminde bulunması gerekmeksizin ödenmemiş fatura tutarı üzerinden Geçerli Yasalar tarafından izin verilen maksimum tutara eşit faiz ödenecektir. Müşteri, herhangi bir gecikmeli ödeme veya faizin tahsil edilmesinde ortaya çıkan tüm makul maliyetleri ve giderleri (makul avukat ücretleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) CM.com'a ödeyecektir.

3.9 SEPA dışı uluslararası işlemler için, işlemi ele alan banka tarafından bankacılık ücretleri uygulanabilir. Böyle bir durumda, Müşteri Sözleşme kapsamında ödeme yaparken faturada belirtildiği gibi kendi bankası, herhangi bir aracı banka ve CM.com bankası tarafından uygulanan masrafları üstlenecektir. CM.com tarafından alınan net tutar, faturalandırılan tutara karşılık gelecektir. Bu bakımdan, Müşteri herhangi bir eksiği ödemekle yükümlü olmaya devam eder.

3.10 CM.com, Müşterinin CM.com'a borçlu olduğu herhangi bir tutarı CM.com'un Müşteriye borçlu olduğu herhangi bir tutardan mahsup etme hakkına sahip olacaktır.

3.11 Müşteri, faturanın ihtilafsız herhangi bir kısmını zamanında ödemesi koşuluyla, fatura için geçerli ödeme süresi sırasında yazılı ve iyi niyetli olarak bir faturaya itiraz edebilir.

3.12 Müşterinin ön ödemeli bir hesabı varsa, belirli Hizmetlerin kullanımı için, Müşterinin ön ödemeli hesap bakiyesine borç kaydedilecek olan masraflar tahakkuk edecektir. Bu gibi ücretlere tabi hizmetler ancak geçerli asgari tutar Müşterilerin hesabına önceden ödenmişse kullanılabilir.

3.13 Ön ödemeli krediler ve bakiye, tutarın CM.com tarafından alındığı günü takip eden gün Müşteri tarafından kullanılabilir. Ön ödemeli kredi iade edilemez ve Müşterinin ön ödemeli bakiyeyi satın aldığı tarihten on iki (12) ay sonra sona erecektir.

3.14 Bir kredi kartı ödemesi için geri ödeme talep edilirse Müşteri temerrüde düşer. Böyle bir durumda, CM.com geri ödeme tutarını kalan bakiyeden mahsup etme hakkına sahiptir. Bakiye kalmadığı takdirde CM.com Müşterinin ön ödemeli hesabını feshetme hakkına sahiptir.

3.15 CM.com, Müşterinin ön ödemeli bir hesap için kaydolmasını reddetme ve mevcut bir hesabı herhangi bir nedenle feshetme hakkına sahiptir. Hesap bakiyesi kayıttan sonraki üç (3) ay içinde veya tüm krediler kullanıldıktan sonraki üç (3) ay içinde tamamlanmazsa ön ödemeli hesap silinecektir.

4. Yükümlülükler

4.1 Kolluk kuvvetleri, düzenleyiciler veya Operatörlerden gelen bilgi talepleri veya CM.com’un yasal yükümlülüklerine uyması için ondan gelen bilgi talepleri ile ilgili olarak Müşteri yazılı talep üzerine makul şekilde işbirliği sağlayacaktır.

4.2 Müşteri, CM.com Platformu üzerindeki Müşterinin hesabına ve Hizmetlere erişimin Müşterinin yetkili çalışanlarıyla sınırlı olmasını ve oturum açma kimlik bilgilerinin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayacaktır. Müşteri, Müşteri tarafından yetkilendirilmemiş olsa bile hesabında meydana gelen tüm aktivite, Müşterinin hesabı üzerinden gönderilen/iletilen tüm Trafik, Son Kullanıcıların Trafiği almak için geçerli bir onay verip vermediği dâhil olmak üzere Trafiğin yasallığı ve Son Kullanıcılarla yasal ilişki dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere CM.com Platformu üzerindeki Müşterinin hesabına ve Hizmetlere erişimden sorumludur. Müşteri, Son Kullanıcı Hizmetinin Geçerli (Veri Koruma) Yasasına uygun olduğunu ve herhangi bir üçüncü tarafın hakkını ihlal etmediğini garanti eder. Müşteri, Son Kullanıcı onayının güncel durumda kayıtlarını tutacaktır. Müşteri, herhangi bir istenmeyen mesaj, talep edilmemiş Trafik ya da etik olmayan, yasa dışı, ceza gerektiren ya da başka bir şekilde hileli veya yasal olmayan başka bir Trafik veya içerik göndermeyecek ve CM.com İstenmeyen Posta Karşıtı politikasını ihlal etmeyecektir.

4.3 Müşteri, Hizmetleri yalnızca Sözleşmede kabul edilmiş ve açıklanmış olan kendi planlanmış ve normal amacı ve/veya amaçları için kullanacaktır. Sınırlama olmaksızın, Müşteri şunları yapmayacaktır: (i) Hizmetin herhangi bir bileşenine ters mühendislik uygulamak veya başka bir şekilde yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak; (ii) Hizmeti yeniden satmak veya Hizmeti Sözleşmeye göre Müşteri yararına olması dışında herhangi bir amaçla kullanmak veya herhangi bir kişinin kullanmasına izin vermek; (iii) Hizmet veya orada yer alan veya onun vasıtası ile iletilen herhangi bir veri veya içeriğe müdahale etmek (teşebbüs etmek) veya bütünlüğünü veya performansını aksatmak; (iv) CM.com tarafından sağlanan Hizmet özelliklerinin açıkça bu amaçlarla kullanması haricinde Hizmetten veya Hizmet ile ilgili veriler toplamak veya (v) Hizmeti veya herhangi bir CM.com Gizli Bilgisini rakip veya ilgili ürün veya hizmetler bakımından kıyaslama veya rekabet analizi için kullanmak veya Hizmet ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabet edebilecek herhangi bir ürün, hizmet veya teknoloji geliştirmek, ticarileştirmek, lisanslamak veya satmak.

5. Garanti ve tazminat

5.1 Müşteri, şunları beyan ve garanti eder: (i) Müşteri Materyallerine erişim ve bunların kullanımı için gerekli olan tüm hak, yetki ve lisansları elde etmiştir; (ii) CM.com’un Müşteri Materyallerini Sözleşmeye uygun şekilde kullanması Geçerli (Veri Koruma) Yasasını ihlal etmeyecek veya Müşteri ile herhangi bir üçüncü taraf arasında herhangi bir sözleşme veya yükümlülüğün ihlaline neden olmayacaktır ve (iii) Son Kullanıcı Hizmetinin tanıtılması herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkını ihlal etmeyecek veya çiğnemeyecektir.

5.2 Geçerli Yasalar kapsamında uygulanamaz olmadığı sürece ve madde 8’e halel getirmeksizin ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, Müşteri, (i) Müşterinin Hizmeti, Son Kullanıcı Hizmetini veya Müşteri Materyallerini kullanımının herhangi bir üçüncü tarafın Fikri Mülkiyet Haklarını, gizlilik ya da diğer haklarını çiğnediği, kötüye kullandığı veya başka türlü ihlal ettiğine dair herhangi bir iddia dâhil Müşterinin Hizmeti, Son Kullanıcı Hizmetini veya Müşteri Materyallerini kullanımından; (ii) Müşteri Materyallerinin kullanılması, sağlanması, iletilmesi, teşhir edilmesi veya depolanmasının Geçerli (Veri Koruma) Yasasını ihlal ettiğine dair herhangi bir iddiadan ve / veya (iii) Hizmetin Müşteri tarafından Sözleşmeye uygun olmayan bir şekilde kullanılmasından kaynaklanan, CM.com aleyhine herhangi bir üçüncü tarafça yapılan bir iddia, dava veya işlemin sonucunda CM.com’un maruz kaldığı tüm kayıpları, zararları, yükümlülükleri ve masrafları (makul avukatlık ücretleri dahil) (“Kayıplar”) CM.com’a tazmin edecek, CM.com’u savunacak ve onun zarar görmemesini sağlayacaktır. CM.com, tazminat talep edilen herhangi bir iddiayı derhal Müşteriye bildirecek ve bunun savunması ve/veya sulhu konusunda Müşteri ile makul bir şekilde işbirliği yapacaktır. Müşteri ve CM.com, söz konusu talebin savunması ile bağlantılı olarak kendi hareket şekillerini koordine etmek için tüm makul çabayı gösterecektir.

6. Gizlilik ve tanıtım

6.1 Burada kullanılan şekliyle, “Gizli Bilgiler”, bir Tarafın (“İfşa Eden Taraf”) Sözleşme ile bağlantılı olarak diğer Tarafa (“Alan Taraf”) sözlü veya yazılı olarak sağladığı, gizli olduğu belirtilmiş veya bilginin ve/veya açıklama koşullarının niteliği göz önünde bulundurulduğunda makul olarak gizli olduğu düşünülmesi gereken herhangi bir bilgi anlamına gelir. Açıklık getirmek için, Hizmet CM.com'un Gizli Bilgileri olarak kabul edilecektir. Bununla birlikte, Gizli Bilgiler aşağıdaki bilgileri veya materyalleri içermeyecektir: (i) Sözleşmenin gizlilik hükümlerinin ihlalinin sonucu olması dışında, açıklama tarihinde genel olarak bilinen veya kamuya açık olan veya daha sonra bu hâle gelen; (ii) İfşa Eden Taraftan bu tür bilgi veya materyalleri almadan önce Alan Tarafça haklı olarak bilinen; (iii) Alan Taraf tarafından söz konusu bilgileri veya materyalleri İfşa Eden Tarafa karşı herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeden ifşa etme hakkına sahip olan bir üçüncü taraftan haklı şekilde edinilen; veya (iv) İfşa Eden Tarafın herhangi bir Gizli Bilgisi kullanılmadan veya bu bilgilere erişim sağlanmadan Alan Taraf için veya onun tarafından bağımsız olarak geliştirilen bilgi veya materyaller. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, bu Hüküm ve Koşullardaki hiçbir şey CM.com'un veya personelinin CM.com'un buradaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile bağlantılı olarak edindiği veya elde ettiği herhangi bir genel bilgi birikimini, deneyimi, konsepti ve/veya fikri kullanma veya açıklama becerisini sınırlamayacak veya kısıtlamayacaktır.

6.2 Alan Taraf, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini kesin bir gizlilik içinde tutacak ve İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini, bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek veya haklarını uygulamak için gerekli olmadıkça kullanmayacaktır. Alan Taraf İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini, (i) Alan Tarafın bu Gizli Bilgileri iyi niyetli olarak bilmesi gereken ve en azından bu Hüküm ve Koşullarda belirtilenler kadar koruyucu kullanım ve ifşa etmeme kısıtlamaları içeren yazılı sözleşmeye tabi olan çalışanları, temsilcileri veya yüklenicileri, veya (ii) bu tür bir açıklamanın mahkeme, idari kuruluş, borsa veya diğer resmi kurumun emri veya şartı ile gerekli olması haricinde ifşa etmeyecek ve Alan Taraf, İfşa Eden Tarafın koruyucu bir karar aldırtmasına veya ifşaya başka bir şekilde itiraz etmesine izin vermek için İfşa Eden Tarafa makul yazılı bildirimde bulunmalıdır.

6.3 Tarafların her birinin Gizli Bilgilere ilişkin yükümlülükleri Yürürlük Tarihi itibarıyla geçerlidir ve Sözleşmenin sona ermesinden üç (3) yıl sonra sona erecektir; ancak, ticari sır teşkil eden (Geçerli Yasalar uyarınca belirlendiği şekilde) herhangi bir Gizli Bilgi ile ilgili olarak, söz konusu yükümlülükler, söz konusu Gizli Bilgiler Geçerli Yasalar uyarınca ticari sır korumasına tabi kaldığı sürece Sözleşmenin feshinden veya sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

6.4 Sözleşmenin hüküm ve koşulları her bir Tarafın Gizli Bilgilerini teşkil edecektir ancak durum tespiti amaçları doğrultusunda bir Tarafın danışmanlarına, avukatlarına, fiili veya iyi niyetli potansiyel alıcılarına, yatırımcılarına veya diğer fon kaynaklarına (ve onların ilgili danışmanlarına ve avukatlarına) gizli bir temelde açıklanabilir.

6.5 Müşteri, CM.com'a, Müşteriyi CM.com'un Müşterisi olarak tanımlamak için Müşterinin adını, ticari marka(lar)ını ve şirket logosunu pazarlama, satış, finans ve halkla ilişkiler materyallerinde ve CM.com'un diğer iletişimlerinde kullanma hakkı ve iznini vermektedir. CM.com'un önceden yazılı onayına tabi olarak, CM.com bu belge ile Müşteriye CM.com’un adını ve logosunu yalnızca CM.com'u Müşteriye Hizmetlerin bir sağlayıcısı olarak tanımlamak için açık kullanma hakkı vermektedir. Müşterinin CM.com'un adını ve logosunu kullanmasının yarattığı tüm şerefiye ve gelişmiş itibar münhasıran CM.com'un menfaatine olacak; ve CM.com'un Müşterinin adını ve logosunu kullanmasının yarattığı tüm şerefiye ve gelişmiş itibar münhasıran CM.com’un menfaatine olacaktır. Burada açıkça belirtilmediği sürece Taraflardan hiçbiri diğer Tarafın önceden yazılı izni olmadan diğer Tarafın adını (adlarını), markalarını, logolarını, URL'lerini veya spesifikasyonlarını kullanmayacaktır.

7. Fikri Mülkiyet

7.1 Bu belge kapsamında açıkça verilen sınırlı haklara tabi olarak, Taraflar, Taraf Fikri Mülkiyeti üzerindeki tüm hakları, mülkiyeti ve çıkarları açıkça saklı tutar. Bu Hüküm ve Koşullarda açıkça belirtilmesi dışında bir Tarafça diğer Tarafa hiçbir hak verilmemektedir.

8. Sorumluluk

8.1 Müşteri, internet, telekomünikasyon ağları ve diğer iletişim ortamlarına erişimin, hizmetlerin kullanılabilirliği, iletim güvenilirliği, yetkilendirmeler, özgünlük ve veri güvenliği dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirsizliklere tabi olduğunu beyan etmektedir. CM.com, Hizmetlerin tamamen hatasız, kusursuz veya kesintisiz olduğunu veya olacağını garanti etmez. CM.com, telefon ve/veya telekom iletimlerinin ve/veya Operatör ağlarının bozulması, Müşterinin donanım, sistem, yazılım veya süreçlerindeki eksiklikler veya sınırlamalar, internet veya kablosuz bağlantılardaki eksiklikler veya sınırlamalar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kendi kontrolünün ötesindeki koşullardan kaynaklanan şekilde Hizmette herhangi bir durma, yavaşlama, kesinti, performans sorunları veya başka sorunlar yüzünden sorumlu olmayacaktır. Bir hata, yazılım hatası veya kesinti durumunda, CM.com Hizmeti sektörde kabul edilen, doğru uygulamalara uygun olarak eski haline getirmek için makul çabayı gösterecektir.

8.2 Hizmet ve CM.com Platformu, “olduğu gibi" sağlanır. CM.com, Hizmet veya bu belge kapsamında sağlanan diğer hizmetler dâhil olmak üzere CM.com Platformu ile ilgili olarak Müşteriye veya başka bir tarafa hiçbir garanti veya beyanda bulunmaz. Geçerli yasanın izin verdiği en geniş ölçüde, CM.com bu belge ile, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk için tüm zımni garantiler dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere gerek açık gerek zımni tüm garantileri ve taahhütleri reddeder. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, CM.com, CM.com Platformunun kullanımının hatasız, yazılım hatası içermez veya kesintisiz olacağına dair herhangi bir garantiyi bu belge ile reddeder.

8.3 Madde 5’e halel getirmeksizin, Taraflardan hiçbirisi aşağıdakilerden herhangi birisi için diğerine karşı sorumlu olmayacaktır: (i) kâr, gelir veya satış kaybı; (ii) pazarlık kaybı; (iii) fırsat kaybı; (iv) ikame hizmetlerin maliyeti veya diğer ekonomik kayıplar, (v) herhangi bir hizmetin veya herhangi bir bilgisayar ekipmanının kullanımının kaybedilmesi; (vi) yönetim veya diğer personel tarafında zaman kaybı; (vii) profesyonel ücretler veya harcamalar; (viii) iş kesintisi (ix) veri hasarı veya kaybı; (x) saygınlık veya itibar kaybı, veya (xi) söz konusu zararların olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsa bile, söz konusu yükümlülük ister haksız fiil (ihmalkârlık dâhil), sözleşme ihlali, kusursuz sorumluluk ister başka neden temelinde olsun Sözleşme kapsamında ortaya çıkan herhangi bir dolaylı, özel, arızi, ibret için, cezalandırıcı veya sonuç niteliğindeki herhangi bir çeşit zarar.

8.4 Madde 5’e halel getirmeksizin, CM.com’un Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşme ile ilgili olan toplam sorumluluğu, hiçbir durumda, Sözleşmenin toplam süresi boyunca, sorumluluğu ortaya çıkaran ilk olaydan önceki 12 ay içinde Müşteri tarafından ödenen toplam tutar olmak üzere maksimum elli bin avro (50.000 €) veya yerel para biriminde eşdeğerini aşmayacaktır. Sözleşme kapsamındaki tüm talepler için CM.com tarafından tazminat, hiçbir durumda elli bin avro (€ 50.000) veya yerel para biriminde eşdeğerini aşmayacaktır.

8.5 Geçerli Yasanın izin verdiği en geniş ölçüde, bu madde 8’de belirtilen sorumluluk sınırlamaları ve istisnaları, Taraflardan birinin kasıtlı suistimali veya ağır ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma durumunda geçerli olmayacaktır.

9. Mücbir sebep

9.1 Bir Tarafın, mücbir sebebin bir sonucu olarak bir şeyi yapması engellenmişse, Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğü (Sözleşme kapsamında ödenmesi gereken tutarları ödeme yükümlülüğü hariç) yerine getirmekle yükümlü değildir. Sözleşme bağlamında, 'mücbir sebep' terimi aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: devlet müdahaleleri, grevler, hastalık, pandemi, epidemi, terör eylemleri veya tehdidi, operasyonların kesintiye uğraması, enerji kesintileri, üçüncü tarafların telekomünikasyon tesislerindeki kesintiler ve ayrıca bir Tarafın makul olarak kaçınamadığı veya önleyemediği ve bu da Sözleşmenin normal ifasına engel teşkil eden diğer tüm durumlar.

9.2 Taraflardan birinin mücbir sebep nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin engellenmesi durumunda o Taraf mücbir sebep durumunun ortaya çıktığı günden itibaren on (10) Çalışma Günü içinde bunu diğer Tarafa bildirecektir.

10. Sözleşmenin süresi, askıya alınması ve feshedilmesi

10.1 Sözleşmenin başlangıç dönemi Yürürlük Tarihinde başlar ve Sözleşmede belirtilen başlangıç döneminin sonunda sona erer (“Başlangıç Dönemi”). Sözleşmede Başlangıç Dönemi belirtilmemişse, Başlangıç Dönemi Yürürlük Tarihinden itibaren bir (1) yıl sonra sona erecektir.

10.2 Başlangıç Döneminin ardından, Sözleşme bir (1) yıllık ek dönemler hâlinde otomatik olarak yenilenecektir (her biri “Yenileme Dönemi” ve Başlangıç Dönemi ile birlikte “Süre” olarak adlandırılır), ancak Taraflardan biri diğer Tarafa ilgili tarihteki Başlangıç Döneminin veya Yenileme Döneminin bitiminden üç (3) ay önce yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi feshedebilir.

10.3 Müşteri bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü (hükümlerini) maddi şekilde ihlal ettiği takdirde CM.com, bildirimde bulunmaksızın veya Sözleşmenin iptal edilmesi ve/veya aynen ifa ve/veya tazminat talep edilmesi dâhil olmak üzere CM.com için mevcut başka bir çözüm yolunu sınırlandırmaksızın Hizmetin sağlanmasını askıya alma hakkına sahiptir. Böyle bir askıya alma sırasında Müşteri Sözleşme kapsamında ödenmesi gereken ücretlerin ödenmesinden sorumlu olmaya devam edecektir.

10.4 Bu madde hükümlerine göre askıya alma nedenlerinin artık mevcut olmaması üzerine CM.com Müşterinin uyumsuzluğunun niteliğinin ve/veya sıklığının Hizmetlerin sağlanmasının kalıcı olarak iptal edilmesini gerektirdiğine inanmadığı sürece CM.com Hizmeti vermeye yeniden başlayacaktır.

10.5 Taraflardan herhangi biri diğer Tarafın Sözleşmeyi maddi olarak ihlal etmesi ve söz konusu ihlal hakkındaki yazılı bildirimden sonra on (10) Çalışma Günü içinde söz konusu ihlali düzeltmemesi durumunda, diğer Tarafa yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

10.6 Taraflardan her biri ayrıca aşağıdaki durumlarda diğer Tarafa yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi feshedebilir:

a. diğer Tarafın iflas veya ödeme aczi, kayyumluk, tasfiye veya alacaklılar lehine düzenleme ile ilgili işlemler hakkındaki gönüllü veya gönülsüz bir dilekçeye konu olması;

b. madde 9’da belirtilen mücbir sebep durumunun yirmi (20) Çalışma Gününden daha uzun sürmesi;

  1. c. söz konusu fesih yetkili makamlar tarafından veya Operatörün (Operatörlerin) hüküm ve koşullarındaki değişiklikler nedeniyle gerekli hale geldiyse.

10.7 Madde 10.5 ve 10.6’da belirtildiği gibi fesih zamanında Müşteri Sözleşmenin yürütülmesi sırasında hizmet almışsa, alınan hizmet ile bağlantılı fesihten önce CM.com tarafından fatura edilen tutarlar fesih üzerine tam olarak borç olmaya devam edecek ve muaccel hale gelecektir.

10.8 Sözleşmedeki madde 5 (Garanti ve Tazminat), 6 (Gizlilik ve Tanıtım), 7 (Fikri Mülkiyet), 8 (Sorumluluk), 9 (Mücbir Sebep), 10 (Sözleşmenin Süresi, askıya alınması ve feshedilmesi), 12 (Geçerli yasalar ve Anlaşmazlıklar) hükümleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, nitelikleri gereği Sözleşmenin feshinden sonra geçerliliğini sürdürmesi amaçlanan hükümler, Sözleşmenin bitmesinden sonra geçerli olmaya devam edecektir.

11. Hakların ve yükümlülüklerin devri; alt yüklenicilik

11.1 Taraflar, Sözleşmeyi diğer Tarafın yazılı onayı olmadan kısmen veya tamamen temlik edemezler ve söz konusu onayın verilmesi makul olmayan bir şekilde reddedilmemelidir; ancak Tarafların herhangi birisi Sözleşmeyi kendisinin herhangi bir bağlı kuruluşuna veya Sözleşmenin konusu ile ilgili işinin ve varlıklarının tamamının veya önemli bir kısmının gerek birleşme, satın alma, hisselerinin çoğunun satışı, varlıklarının önemli bir kısmının satışı veya benzer bir işlem nedeniyle halefi olan üçüncü bir tarafa önceden bildirim veya izin gerekmeden temlik edebilir. Yasaklanmış herhangi bir temlik geçersiz ve hükümsüz olacaktır. Yukarıdakilere tabi olarak, Sözleşme halefler ve izin verilen temlik alanlar için bağlayıcı olacak ve onların lehine hüküm ifade edecektir.

12. Geçerli Yasalar ve anlaşmazlıklar

12.1 Sözleşme (ve ondan kaynaklanan veya onunla ilgili olan tüm konular), başka bir yargı bölgesinin yasalarının geçerli olmasına neden olacak olan yasa çatışmalarına ve ilkelere bakılmaksızın, Geçerli Yasa ve Anlaşmazlık Koşullarında tanımlanan şekilde , geçerli eyaletin veya ülkenin yasalarına tabi olacak ve onlara göre yorumlanacaktır. Taraflar, Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşmasının geçerli olmayacağını bu belge ile açıkça kabul etmektedir.

12.2 Sözleşmenin mevcudiyeti, geçerliliği veya feshedilmesi ile ilgili her türlü soru dâhil olmak üzere ondan kaynaklanan veya onunla bağlantılı olan her türlü anlaşmazlık, Geçerli Yasa ve Anlaşmazlık Koşullarında tanımlanan şekilde yetkili mahkemelerin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

13. Çeşitli hükümler

13.1 Sözleşme, Taraflar arasında Sözleşmenin konusu ile ilgili sözleşmenin tamamını teşkil eder ve tüm önceki veya şimdiki beyanların, mutabakatların ve anlaşmaların yerine geçer.

13..2 Sözleşmenin bir hükmünün hemen yürürlüğe konmaması söz konusu hükümden feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Sözleşmede yer alan hiçbir şeyin Taraflar arasında bir ortak girişim veya ortaklık oluşturduğu kabul edilmeyecek veya öyle yorumlanmayacaktır.

13.3 Taraflardan hiçbiri Sözleşme nedeniyle veya başka bir şekilde diğer Tarafın bir vekili veya yasal temsilcisi olarak yetkilendirilmemiştir. Taraflardan hiçbirisine diğer Taraf adına veya hesabına açık veya zımni yükümlülük veya sorumluluk üstlenme veya yaratma ya da diğer Tarafı herhangi bir şekilde ilzam etme hakkı veya yetkisi verilmemektedir. Sözleşmede yer alan hiçbir şey, herhangi bir üçüncü taraf üzerinde herhangi bir üçüncü taraf lehtar hakkı oluşturduğu şeklinde yorumlanmayacaktır ancak CM.com’un ana şirketi ve bağlı kuruluşları, Sözleşmedeki hükümlerin üçüncü taraf lehtarları olacaktır ve bu hükümler söz konusu ana şirket ve bağlı kuruluşlar için fikri mülkiyet, tazminat, sorumluluk reddi, yükümlülük ve feragatler ile ilgili konular dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli olacaktır.

13.4 CM.com'un talebi üzerine Müşteri, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi'nden kaynaklanan raporlama yükümlülükleri de dahil olmak üzere CM.com'un raporlama yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli gördüğü makul olarak talep edilen bilgileri sağlayacaktır. CM.com'un önemlilik iddiasında bulunması gerekmez. Müşteri, yirmi (20) İş Günü içinde talep edilen bilgileri veya bilgilerin neden mevcut olmadığına ve bilgilerin ne zaman mevcut olmasının beklendiğine dair ayrıntılı bir açıklama sağlayacaktır. Müşteri, makul olarak mümkün olduğu ölçüde, bu madde kapsamında üçüncü taraflardan bilgi talep edilmesinin makul olarak beklenebileceği durumlarda, üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelere benzer hükümler dahil edecektir.

13.5 Tarafların her biri Sözleşmeyi kendi seçtiği bağımsız hukuk danışmanına inceletme fırsatına sahip olmuş olduğunu kabul etmektedir. Sözleşmenin hükümlerinden herhangi biri veya daha fazlası tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilirse, geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilen hükümler değiştirilecektir ve mahkeme veya diğer devlet organı, Tarafların burada belirtilen amacına uygun olarak hükümleri geçerli ve uygulanabilir kılmak için gerekli olan asgari ölçüde hükmü (hükümleri) yenilemeye yetkilidir.

13.6 Sözleşme kapsamında gerekli olan veya izin verilen tüm bildirimler yazılı olacak ve Sözleşmeye atıfta bulunacaktır. CM.com’a yapılan tüm bildirimler ilgili CM.com kuruluşunun adresine gönderilecek ve Müşteriye yapılan tüm bildirimler ilgili Sözleşmede belirtilen adrese gönderilecek veya bu madde 13.6’e uygun şekilde ilgili Tarafça diğer Tarafa belirtilebilecek olan başka bir adrese gönderilecektir. Şu durumda söz konusu bildirimlerin verildiği kabul edilecektir: (i) şahsen teslim edildiğinde; (ii) yazılı alındı teyidi ile ulusal olarak tanınmış bir ekspres kuryeye teslim edildikten bir (1) Çalışma Günü sonra veya (iii) posta ücreti ödenmiş taahhütlü posta veya iadeli taahhütlü posta ile gönderildikten üç (3) Çalışma Günü sonra.

13.7 CM.com, bu Hüküm ve Koşulları herhangi bir zamanda değiştirmeye yetkilidir. CM.com, Müşteri’ye tüm önemli değişiklikler hakkında bilgi verecektir. Müşteri, değişiklik bildiriminin gönderilme tarihinden itibaren bir ay içinde yazılı olarak itiraz etmezse Hüküm ve Koşullardaki değişiklikler Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Müşteri itiraz ederse önceki Hüküm ve Koşullar geçerli kalacaktır. Ancak CM.com o zaman alternatif olarak bir (1) ay önceden yazılı bildirimde bulunarak Müşteri ile Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

14. Kişisel Verilerin İşlenmesi

14.1 CM.com, Kişisel Verileri hem bağımsız bir Veri Sorumlusu olarak hem de Müşteri adına bir İşleyici olarak işleyebilir. CM.com'un Müşteri adına Kişisel Verileri işlemesi durumunda DPA geçerli olacaktır. CM.com'un Veri Sorumlusu olarak Kişisel Verileri işlemesi durumunda bu madde 14 geçerli olacaktır.

14.2 CM.com, Müşterinin çalışanlarının veya Müşterinin hesabına erişmek için Müşteri tarafından yetkilendirilmiş kişilerin adları ve iletişim bilgileri veya müşteri durum tespiti için gerekli olan Kişisel Veriler dâhil olmak üzere Müşterinin CM.com ile ilişkisi ile ilgili Kişisel Verileri işlemesi durumunda işlemenin amaçlarını ve araçlarını CM.com belirler ve CM.com Geçerli Veri Koruma Yasaları kapsamında bağımsız bir Veri Sorumlusu niteliğine sahip olur. Söz konusu işleme, hesap ve ilişki yönetimi için işlenen Kişisel Verileri, Müşterinin Hizmetleri kullanımı ile ilgili olan pazarlama finansal ve faturalama verilerini, müşteri desteğini, kredi kontrollerini, sahtekârlığın ve suç faaliyetlerinin önlenmesini, kimlik belirlemeyi ve ‘müşterinizi tanıyın’ (‘KYC’) süreçlerini içerir.

14.3 CM.com, geçerli telekomünikasyon yasaları ve Geçerli Veri Koruma Yasaları kapsamında Kişisel Verileri kamusal bir elektronik iletişim hizmeti sağlayıcısı olarak işlediği zaman, elektronik iletişim hizmetinin çalışması için gerekli olan Kişisel Verilerin işlenmesi bakımından bağımsız bir Veri Sorumlusu olarak hareket edecektir. Söz konusu işleme Trafik, faturalama, dolandırıcılık, istenmeyen posta önleme ve uyum amaçları için işlenen Kişisel Verileri içerir.

14.4 Yukarıdaki 14.2 ve 14.3 maddeleri kapsamında Kişisel Veri işlerken CM.com geçerli (Veri Koruma) Yasaları kapsamındaki yükümlülüklerine uyacaktır.

14.5 Bu madde 14’te ve/veya DPA’da yer alan hiçbir şeye bakılmaksızın, CM.com Müşterinin Hizmetleri kullanımından veya çalıştırmasından kaynaklanan kişisel olarak tanımlanabilir olmayan verileri veya bilgileri, örnek olarak ve sınırlama olmaksızın Müşteri, Son Kullanıcıları veya alıcıların Hizmetleri kullanarak oluşturduğu ve gönderdiği iletişimlerin hacimleri, sıklığı, geri dönüş oranları veya Hizmetlerin kullanımı ile ilgili diğer bilgiler dâhil (“Hizmet Verileri”) toplama, ayıklama, derleme, sentezleme ve analiz etme hakkına sahiptir. Herhangi bir Hizmet Verisinin CM.com tarafından toplanması veya üretilmesi halinde, söz konusu veriler CM.com'a ait olacaktır ve CM.com tarafından, söz konusu verilerin yalnızca toplu duruma getirilmiş ve kimlikten arındırılmış şekilde kullanılması koşuluyla, Müşteriye hesap verme görevi olmaksızın herhangi bir yasal, iç veya dış iş amacı için kullanılabilir.