Miscellaneous - Privacy statement

Wie is CM.com?

CM.com N.V.

Konijnenberg 30, 4825 BD Breda, Nederland

KvK 70523770

www.cm.com

CM.com exploiteert de website www.cm.com. Deze privacyverklaring beschrijft de wijze waarop we uw persoonlijke gegevens, die wij verzamelen op onze website, bewaren en gebruiken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer u onze website gebruikt, voor een CM.com evenement aanmeldt, of informatie over CM.com of onze producten opvraagt (zoals een CM.com whitepaper of nieuwsbrief), of contact opneemt met ons Sales Team of Customer Support Team, is het mogelijk dat we de volgende persoonsgegevens verzamelen:

Persoonlijke informatie

• Wanneer u zich registreert op onze website of u zich aanmeldt voor onze web- of e-maildiensten: Uw naam, adres, postcode, plaats, land, telefoonnummer en e-mailadres, functietitel en bedrijfsnaam.

Loggegevens

• Vanwege uw bezoek aan deze website door het gebruik en het plaatsen van cookies: Het internetprotocol-adres (IP-adres), browsertype, browserversie, welke pagina’s u bezoekt binnen de website, de duur van het bezoek en de paginaweergaven van uw computer. Hiervoor maken wij gebruik van cookies. Meer hierover leest u in ons Cookiebeleid.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Om contact met u op te nemen, of u op de hoogte te houden van informatie waarvan wij denken dat deze interessant voor u kan zijn;

• Om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten, gebaseerd op uw voorkeuren;

• Om gesprekken te voeren via de op onze website geboden chatoptie;

• Voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website, zoals beschreven in ons Cookiebeleid;

• Om onze website en diensten te verbeteren en evalueren;

• Om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Voor controleren en analyseren van het gebruik van onze website, het registreren van bezoekers die onze nieuwsbrief willen ontvangen, of een evenement van CM.com willen bezoeken, of voor co-marketing van relevante diensten van een derde partij aangeboden door CM.com, of cloudopslag van gegevens, kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners kunnen mogelijk persoonsgegevens ontvangen. Deze dienstverleners zullen voor of namens ons handelen in overeenstemming met het doel/de doelen waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden verzameld of anderszins rechtmatig worden verwerkt. Deze dienstverleners mogen de persoonsgegevens niet inzetten voor andere doeleinden, aan derden verkopen of ze openbaar maken (tenzij zij daartoe zijn gehouden als gevolg van de wet, zoals toegestaan door ons, of zoals vermeld in deze Privacyverklaring).

Om het gebruik van ons platform en onze web applicaties te kunnen analyseren kunnen we ook gebruik maken van dienstverleners. In dit kader verwerken we uitdrukkelijk geen persoonsgegevens. We verzamelen enkel geanonimiseerde analytische gegevens om ons platform te verbeteren.

Verder kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan dochterondernemingen van CM.com N.V. in overeenstemming met doelen omschreven in deze Privacyverklaring. Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan de overheid of justitie indien dat op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie verplicht is.

Om ervoor te zorgen dat uw bezoek aan onze website zo soepel, betrouwbaar en nuttig mogelijk voor u is, en wij onze website optimaal kunnen inzetten, maken wij ook gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken.

Onze primaire verwerkingsactiviteiten vinden plaats in Nederland, waar CM.com haar hoofdkantoor en primaire data centers heeft. Persoonsgegevens zullen niet buiten de EEA worden gebracht, zoals aan dochterondernemingen van CM.com of derde partijen, tenzij deze doorgifte in verband met de doeleinden voor verwerking is en voldoende beschermd wordt door passende maatregelen zoals vereist op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.

Rechten tot uw persoonsgegevens

U kunt CM.com om inzage verzoeken tot uw persoonsgegevens die wij hebben verzameld. Als de gegevens onjuiste informatie bevatten, kunt u CM verzoeken dergelijke gegevens te corrigeren en/of aan te vullen. U kunt ook verzoeken om de verwerking te beperken of persoonsgegevens te verwijderen en/of te verkrijgen. Verder kunt u altijd contact opnemen met CM.com om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u van ons een marketing e-mail ontvangt, wordt u onderaan iedere e-mail een mogelijkheid geboden om u af te melden.

Beveiligingsmaatregelen

CM.com hecht grote waarde aan de veiligheid en integriteit van zijn platform. Onze IT-afdeling is 24/7 actief om veiligheid te monitoren en voldoet aan de gestelde eisen om passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Alle gegevens worden verwerkt en opgeslagen in ons eigen datacenter, volledig beheerd en gecontroleerd door CM. Het datacenter bevindt zich in Nederland. Meer informatie over security vind u op onze website.

Social Media

CM.com is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer u bedrijfspagina's van CM.com bezoekt op social media-websites zoals Facebook, Twitter, LinkedIn etc. of andere inhoud gebruikt buiten onze website of domein. Het privacybeleid en -verklaringen van deze websites is daarop van toepassing en we adviseren u daarvan kennis te nemen indien u gelinkte websites bezoekt.

Wijzigingen aan Privacyverklaring

CM.com behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Contact

Als u vragen en/of klachten heeft over deze Privacyverklaring, of u beroep wenst te doen op uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u mailen naar [email protected].