previous icon Tilbage til blog
Marketing

De 5 vigtigste kompetencer, som enhver marketing- og salgsmedarbejder får brug for i 2030

Føler du nogensinde, at verden bare bevæger sig hurtigere og hurtigere? Du er ikke den eneste. Siden 1980'erne har computerteknologier øget tempoet i vores arbejde og vores hverdag. Og som om det ikke gik hurtigt nok, fik COVID-19-pandemien det hele til at gå endnu hurtigere.

Det har fået mange af os, der arbejder med marketing og salg, til at overveje vores fremtid. Hvordan vil vores profession ændre sig i det kommende årti? Og endnu vigtigere: Hvad kan vi gøre for at forblive konkurrencedygtige på arbejdsmarkedet og effektive i vores arbejde?

Vi har talt med to eksperter med mange års erfaring inden for marketing og salg: Mark Appel, Chief Marketing Officer hos CM.com, og David White, Director hos CM.com i Nordamerika, som gav os nogle tips til, hvordan salgs- og marketingteams kan ruste sig til fremtiden.

Den menneskelige faktor er nøglen til at vinde fremtiden

"Hvis jeg ser på alle rollerne i marketingteamet i dag, så tror jeg, at de alle vil fortsætte med at eksistere, men jeg tror, at fokus vil blive flyttet til andre områder, fordi teknologi bliver endnu vigtigere," siger Mark Appel.

Teknologierne vil snart helt overtage mange af vores rutineopgaver, f.eks. prognoser, udvikling af salgskanalstrategier, opfølgning efter salg samt administration. Datadrevne teknologier vil hjælpe virksomheder med at komme tættere på deres markeder, og det vil i stigende grad udviske grænserne mellem marketing og salg. Marketing vil blive mere salgsdrevet, samtidig med at salg bliver mere afhængig af marketing.

Denne udvikling betyder, at vi alle frit vil kunne fokusere vores opmærksomhed på forskellige måder at tilføre værdi på. Det er her, vores enestående menneskelige kvaliteter, f.eks. kreativitet, nysgerrighed, empati og menneskelige kvaliteter, vil gøre hele forskellen.

"Professionelle salgsfolk skal hele tiden udvikle sig. De skal se på ansvarsområder og stillinger, der ikke kan erstattes med kunstig intelligens, maskinlæring eller et API-kald." påpeger David White.

Nye teknologier kommer til at betyde, at de bedste marketing- og salgseksperter bliver dem, der mestrer "hybride" kompetencer, hvor der er balance mellem teknologiske kompetencer og menneskelige kompetencer.

De 5 vigtigste "hybride" kompetencer for salg og marketing i 2030

Det kan lyde, som om vi taler om cyborgvæsener eller scener fra en science fiction-film. Men disse hybridkompetencer, der kombinerer teknologi og menneskelige evner, hører til i den virkelige verden, og de bliver kun vigtigere fremover.

De 5 vigtigste "hybride" kompetencer for salg og marketing i 2030

Det kan lyde, som om vi taler om cyborgvæsener eller scener fra en science fiction-film. Men disse hybridkompetencer, der kombinerer teknologi og menneskelige evner, hører til i den virkelige verden, og de bliver kun vigtigere fremover.

Her er fem hybridkompetencer, der lige nu bør stå øverst på alle vores planer for kompetenceudvikling:

1. Tekniske kompetencer

Fremtidige salgs- og marketingmedarbejdere skal tilpasse sig til nye systemer og komme hurtigt i gang med at bruge dem. De skal som minimum være fortrolige med virksomhedssoftware som f.eks. CRM. Men feltet udvider sig hastigt til at omfatte andre teknologier, der snart vil forme vores hverdag, herunder kommunikation, analyser og den måde, hvorpå vi udarbejder og administrerer kampagner.

Alt dette gør det vigtigt for salgs- og marketingteams at have viden om API'er, softwareintegrationer og nye værktøjer. Disse tekniske kompetencer bliver lige så vigtige i fremtiden som produktkendskab og mere bløde kompetencer.

2. Rådgivning

Sidst, men ikke mindst, vil din værdi som sælger ligge i din evne til at fungere som samarbejdspartner og rådgiver for din kunde, efterhånden som ordremodtagelsen automatiseres. 

"Hvis du arbejder med salg, skal du virkelig tænke over tingene og bidrage med noget merværdi. Det vil ikke være nok bare at formidle produktfunktioner," siger David White.

3. Digitale præsentationskompetencer

Virtuelle møder er kommet for at blive – også efter pandemien. For dig som sælger betyder det, at du skal forbedre dine kompetencer inden for digital præsentation og lære at bruge virtuelle mødeteknologier til din fordel. 

For at sikre de rette kompetencer skal organisationer tilbyde træning i alt fra at skabe en Zoom-venlig præsentation til at sørge for den rigtige belysning til dine videomøder.

4. Kreativ dataanalyse

Efterhånden som vores arbejde bliver mere og mere datadrevet, vil dataanalytikere bevæge sig op i toppen af jobmarkedet. Men fremtidens dataanalyse bliver mere kreativ, end den er i dag.

Ifølge Mark Appel "vil det afgørende være at lære de rigtige ting ud fra alle disse data. Det kræver kreative analytikere, der ved, hvilke data de har brug for, og hvordan de kan trække meningsfuld indsigt ud af dem."

Evnen til at genkende køberadfærd og nå ud til kunderne på præcis de rigtige tidspunkter vil blive en efterspurgt kompetence.

5. UX/CX-ekspertise

I takt med at produkter bliver mere og mere ensartede og standardiserede, vil virksomheder i fremtiden kun kunne skille sig ud ved tilbyde en unik oplevelse.

"Vinderne vil blive de virksomheder, som giver deres kunder den nemmeste onboarding, tilbyder proaktiv service og er nemme at kontakte – altså den samlede kundeoplevelse," siger Mark Appel.

For salgs- og marketingteams vil det betyde, at vi lytter mere til vores kunders behov og udfordringer og finder på kreative måder at håndtere dem på.

Fokus på, hvor vi tilfører mest værdi

Vi kan alle sammen se frem til masser af spændende, teknologidrevet udvikling i de kommende år. Men vores egentlige konkurrencefordel ligger i de menneskelige kompetencer, som ingen robot nogensinde vil kunne erstatte. Det vil kun blive endnu vigtigere, efterhånden som tendensen til øget personlig tilpasning af produkter når nye højder. 

Nu og i fremtiden: Nysgerrighed, ekspertise og stærke kompetencer inden for kunderelationer er blandt dine stærkeste værktøjer.

Hvis du gerne vil vide mere om CM.coms syn på fremtiden for salg og marketing, er du velkommen til at downloade vores vision om salg og marketing i 2030.

Download nu

Hvis du gerne vil vide mere om CM.coms syn på fremtiden for salg og marketing, er du velkommen til at downloade vores vision om salg og marketing i 2030.

Download nu
connects tens of thousands of companies with millions of consumers via their mobile phone each day. Behind the scenes, from our innovative platform, CM.com makes sure companies can use these millions of messages, phone calls and payments to become part of people’s lives.

Is this region a better fit for you?

Go
close icon