Wat is geo-redundantie?

Geo-redundantie is back-ups en kopieën maken van jouw online gegevens, applicaties en servers, om deze vervolgens op verschillende (geografische) locaties te bewaren. Zo spreidt je de risico's over meerdere 'redundante' punten, zodat jouw services altijd online blijven, zelfs bij lokale storingen.

Geo-redundantie, of geo-redundante opslag, is het distribueren van kritieke infrastructuurcomponenten (zoals servers) over meerdere datacenters op verschillende (geografische) locaties. Hierbij worden gegevens gerepliceerd naar een andere fysieke locatie elders in de wereld, wat fungeert als vangnet tegen regionale uitval. Op deze manier blijven de services online, zelfs bij lokale problemen.

Hoewel het primaire doel is om bescherming te bieden tegen catastrofale gebeurtenissen zoals natuurrampen of lokale aanvallen, gaat het om meer dan alleen back-ups maken; het heeft ook als doel om de netwerkprestaties te verbeteren door bronnen te lokaliseren in de buurt van waar mensen ze nodig hebben, de latentie te verlagen en netwerkbronnen te load-balancen. Een geo-redundantie-strategie kent verschillende niveaus en gaat niet alleen over het veilig houden van je systemen.

Wat zijn de voordelen van geo-redundantie?

Het geografisch redundant maken van een infrastructuur heeft meerdere voordelen. Op technologisch niveau worden gegevens gerepliceerd over verschillende locaties, wat betekent dat als één locatie uitvalt - van een serverfout tot een natuurramp - de bedrijfsinformatie niet wordt aangetast. (Als dit goed is geïmplementeerd, merken gebruikers niet eens dat er van de ene bron naar de andere wordt overgeschakeld).

Dynamische data

Geo-redundantie houdt die databronnen ook dynamisch - geen "nachtelijke back-ups", maar 24/7 resource management, zodat mensen toegang houden tot hun apps en gegevens, zelfs als er meerdere kritieke gebeurtenissen tegelijk plaatsvinden. De beste strategie voor noodgevallen is er een die de bedrijfsprocessen niet onderbreekt.

Load sharing

Goede geo-redundantie betekent redundante capaciteit en kopieën van gegevens. Als de servers in het datacenter in Parijs uitgeput raken, kunnen redundante servers in Madrid de belasting (load) delen. En het heeft ook voordelen om webapplicaties fysiek dicht bij de gebruikers te houden. Als er 1.000 mensen in Miami zijn en nog eens 1.000 in Seattle, dan is de beste plaats voor hun gegevens niet het hoofdkantoor in New York.

Cybercriminaliteit bestrijden

Geo-redundantie speelt ook een rol in cyberbeveiliging. Veel aanvalsvectoren zijn geografisch, hackers richten zich op specifieke locaties en centra. Met back-ups in een andere stad of een ander land kun je zelfs de ergste hack beperken.

Geo-redundantie en de voordelen ervan dragen ook bij aan de betrouwbaarheid van jouw bedrijf. Het houdt medewerkers productief, klanten tevreden en de bedrijfsvoering in overeenstemming met de privacywetgeving. Zo beschermt je jouw bedrijfsinformatie, de winst en jouw reputatie.

Wat zijn geo-redundantie strategieën?

Actief-Passief: Eenvoudig maar beperkt

Actief-passieve geo-redundantie is de eenvoudigste aanpak en komt het dichtst in de buurt van "nachtelijke back-ups". De reservebronnen staan klaar en verder is het (passief) afwachten tot ze nodig zijn.

In het kort: als het noodlot toeslaat, kan die reservecapaciteit in actie komen en de "actieve" technologie-infrastructuur worden. Het kan een goedkope aanpak zijn, omdat het alleen gegevens naar een back-up schrijft totdat ze nodig zijn.

Hoewel het een geweldige eerste stap is voor iedereen die nog geen geo-redundantie heeft, biedt actief-passief niet de sterkste bescherming. Omdat het afhankelijk is van het overschakelen van al je diensten naar een alternatieve locatie - waardoor een nieuwe aanvalsvector voor hackers wordt gecreëerd. En de nieuwe geografische locatie van de services presteert misschien minder goed voor de gebruikers.

Gedeeltelijk actief: Waarde in compromissen

Gedeeltelijke actieve geo-redundantie lost de problemen van een actief-passieve aanpak voor een deel op. Je apps en gegevens worden nog steeds elders geback-upt - vaak op meerdere locaties - maar het is geen gewone back-up: de gegevens zijn actief in gebruik op alle locaties, lezen en schrijven gegevens als een team met veel kopieën die de redundantie creëren.

Zelfs dit is echter niet perfect. Want terwijl het meerdere instanties van je gegevens op verschillende locaties onderhoudt, heeft deze aanpak vaak een gecentraliseerde locatie om die gegevens vandaan te schrijven - waardoor files op het netwerk ontstaan, omdat de infrastructuur dezelfde set gegevens meerdere keren wegschrijft.

En als je vertrouwt op realtime gegevens, zoals bij financiële transacties, kan een dergelijke latentie problemen veroorzaken als er plotseling een groot probleem optreedt. Daarom worden gedeeltelijke actief-actieve strategieën steeds minder gebruikt.

Actief-Actief: Volledig uitgerust met een sterke business case

De gouden standaard voor geo-redundantie is volledig actieve geo-redundantie. In de gehele technologie-infrastructuur is elke applicatie en gegevensbron actief en bedient deze te allen tijde gebruikers; lees- en schrijfverkeer wordt gebalanceerd over het netwerk als geheel, niet alleen centraal geschreven.

In het kort: als er een probleem is op één locatie, stromen de gegevens er gewoon omheen naar de volgende beschikbare bron en blijft het netwerk in de lucht.

In het verleden bracht deze gouden standaard hoge kosten met zich mee, omdat voor configuratie en installatie kritische vaardigheden nodig waren. Maar veel nieuwe cloud-databases worden vanaf de grond opgebouwd met een actief-actieve benadering: implementeer een dozijn databases over de hele wereld als onderdeel van één infrastructuur en ze handhaven automatisch de geo-redundantie. Zo blijven al je applicaties en gegevens altijd naadloos presteren.

Is this region a better fit for you?
Go
close icon